Kontakt oss
RSS Feed

7 av 10 lærere mener internett kan forbedre hjem-skole-samarbeidet

Ifølge en undersøkelse utført av itslearning nylig, sier 71 % av lærerne at en «internettportal» hvor foreldrene kan se informasjon om barnas utdanning, vil forbedre hjem-skole-samarbeidet.

I undersøkelsen som ble utført av itslearning i mars 2011, ble 5805 lærere fra seks forskjellige land spurt om hvordan de involverer foreldrene i utdanningen – og hva som kan gjøres for å forbedre foreldreengasjementet i skolen. Ikke uventet rangerte 75 % av lærerne foreldreengasjement som enten «viktig» eller «veldig viktig» for at barna skulle lykkes med utdanningen.

44 % svarte derimot at de ønsket å kommunisere mer med foreldrene, og oppga mangel på en god kommunikasjonskanal som den viktigste årsaken til at de ikke involverer foreldrene mer.

 

Which statement do you feel best applies to you

Why don't you communicate with parents more often

Forbedring av hjem-skole-samarbeidet

Ifølge itslearnings markedsresearcher Morten Fahlvik, viser undersøkelsen at de fleste lærerne kommuniserer med foreldrene minst en gang i semesteret. Men Morten argumenterer også for at kommunikasjonene må skje oftere dersom foreldrekommunikasjonen virkelig skal være effektiv. itslearnings foreldreportal kan være svaret.

– Mange lærere bruker en kombinasjon av gammel og ny teknologi for å kommunisere med foreldrene, forklarer Morten. – Men ingen av dem er laget spesifikt for oppgaven – og på grunn av dette har alle visse ulemper. 46 % av lærerne bruker for eksempel e-post til å kontakte hver forelder minst en gang i måneden. Å skrive mengder med e-post er tidkrevende, spesielt siden en enkelt e-post til 20 eller flere foreldre ofte resulterer i ti eller flere svar, som må besvares individuelt. Lærerne vil ha et verktøy som kan forbedre kommunikasjonsflyten og redusere arbeidsbyrden.

Hvordan kommuniserer lærere med foreldre i dag?

Undersøkelsen viser at lærerne kommuniserer med foreldrene på forskjellige måter:

  • E-post (brukt av 46 % av lærerne minst én gang i måneden)
  • Læringsplattform (46 %)
  • Telefon (44 %)
  • SMS (37 %)
  • Skolens hjemmeside (31 %)
  • Møte ansikt til ansikt (27 %)
  • Brev (24 %)

Fjerning av barrierer for å forbedre foreldreengasjementet

I undersøkelsen sa 71 % av lærerne at de trodde en foreldreportal knyttet til deres skoles læringsplattform kunne forbedre hjem-skole-samarbeidet.

Do you feel a learning platform could improve parental involvement

itslearnings foreldreportal, som ble lansert i fjor, gir foreldrene tilgang til en sikker nettside med informasjon om deres barns utdanning – som for eksempel karakterer og fravær. Mye av informasjonen blir oppdatert automatisk, og sparer derfor læreren for verdifull tid. Lærerne kan også legge til spesifikk informasjon om enkeltelever dersom det er nødvendig.

Finn ut mer

Les mer om itslearnings foreldreportal
Les om erfaringene en skole i Bergen har med foreldreportalen

3 comments (Add your own)

1. Eman wrote:
Hei igjenSe5 flott. Gratulerer igjen dere blir lagt merke til. He5per vi klarer vi e5 saedrbmiae og samhandle for e5 utvikle en god skole for alle elever i Ski kommune. Vi me5 tilstrebe e5 ha felles fokus og snakke sammen for e5 gi barn og elever i Ski trygge og gode oppvekstvilke5r pe5 alle arenaer. Det er afrikansk ordtak som sier; det tar en hel landsby og oppdra et barn . Sammen skal vi bli bedre og sammen skal vi fe5 det til!Arnfinn Alme5sLeder Ski PPT

26/08/2012 @ 23.30

2. Megan wrote:
L Ortega turned 23 last week and pleayd fewer games. BA spent quite a bit of time lamenting how many of the NYPL's best players barely pleayd thanks to the Aug. 15 deadline.@jeff550 Best thing to do is look at the league in question on baseball-reference.com and look at the average age for bats and arms. If you don't mind me averaging the two, here's a q d breakdown:GCL = 20.2NYPL = 21.3SAL = 21.7CrL = 22.8EAS = 24.4INT = 26.6For the sake of reminder, Sickels' guidelines:AAA: Typical Age range is 23-24. Age 25 depends. 26+ is oldAA: 22-23. 24 depends. 25+ is oldHigh-A: 20-22. 23 depends. 24+ is oldLow-A: 19-21. 22 depends. 23+ is oldShort-A: 19-20. 21/22 for draft year guys only. 22+ is oldGCL: 17-19. 20 for draft year guys only. 21+ is old

06/09/2012 @ 23.30

3. nczbuqc wrote:
cbo4kB gnhwmbamlrga

06/09/2012 @ 23.30

Add a New Comment


code
 

Comment Guidelines: No HTML is allowed. Off-topic or inappropriate comments will be edited or deleted. Thanks.

Kurs Videogalleri Kontakt oss