Skole- og systemadministratorkurs

AdminkursEr du ansvarlig for driften av itslearning i din organisasjon? Vet du hvordan du kan tilpasse læringsplattformen best mulig til deres behov? Administratorer er brukere med ansvar for den administrative delen av itslearning i den enkelte organisasjon, og hver kunde må utnevne dedikerte personer som skal ha dette ansvaret på skole og sitenivå. Når administratorbrukere har gjennomgått opplæring med tilhørende sertifisering kan de også fungere som en av kundens supportbrukere mot itslearning support. Sertifiseringen må oppdateres årlig.

Opplæringen skal ta høyde for å gjøre den enkelte administrator kjent med ulike administrative funksjoner i itslearning. En skoleadministrator skal også kunne administrere itslearning innenfor det målbilde som egen organisasjon har satt og som er naturlig for administratorer på den enkelte skole, mens systemadministrator også må kjennskap til en del funksjoner og innstillinger på et overordnet systemnivå. Opplæringen fokuserer både på å sikre kvalitet og effektiv bruk av læringsplattformen i alle ledd. Administratoropplæring deles i to, og tar for seg:

Systemadministrator

 • Å arbeide med brukere og tilganger: Opprette og redigere brukere i itslearning
 • Hierarki og struktur
 • Globale innstillinger; Hvordan redigere og tilpasse innstillinger på egen itslearningsite?
 • Profilinnstillinger: Tilpass profiler og roller til egen organisasjon.
 • Foreldre: Å aktivere foreldrepålogging og lær hvordan foreldrepålogging kan gi foreldrene en oversikt over barnets skolearbeid, utvikling, orden/atferd og fravær.
 • Ulike administrator-roller: Veiledning rundt rutiner om skoleadministratorrollen og retningslinjer.
 • Sikkerhet: Retningslinjer for personvern og sikkerhet.
 • Lokalt kompetansemålslager: Hvordan opprette og vedlikeholde lokale læreplaner for lærere på egen site

Skoleadministrator

 • Å arbeide med brukere og tilganger: Opprette og redigere brukere i itslearning
 • Hierarki og struktur
 • Informasjon/ intranett: Hvordan kan vi benytte hierarkiet som intranett og/eller informasjonsdashbord.
 • Fraværsadministrasjon
 • Sikkerhet: Retningslinjer for personvern og datasikkerhet
 • Profiler og policyer: Generell innføring i profiler og policyer. Hvilke muligheter ligger her? Vi ser på hvordan du kan delegere administratorroller og funksjoner
 • Skolelederadministrasjon

Målsetning med kurset: Etter endt kurs skal deltakerne kjenne til de ulike administrative funksjoner og innstillinger i itslearning. Deltakerene skal og være i stand til å fungere som systemadministrator i egen organisasjon, og som lokal støtte for skoleadministratorer på de enkelte skoler.

Forkunnskaper:
Det er ingen krav til forkunnskaper for å delta, men det er en fordel å kjenne til grunnleggende bruk av itslearning og /eller ha gjennomgått opplæring som skoleadministrator.

Tidsbruk:
6 timer per administratorkurs, inkludert lunsj.Årlig resertifisering

itslearning oppdateres flere ganger i løpet av et år, og derfor ber vi alle administratorer/ supportbrukere om å oppdatere og sertifisere seg årlig. Er du allerede sertifisert, kan du delta på en times webseminar for å oppdatere sertifiseringen din.

Usikker på hvilket kurs som passer for deg?

Våre pedagogiske rådgivere hjelper deg gjerne med å finne ut hvilke kurs som passer best for deg. Ta kontakt med oss.

Kurs Videogalleri Kontakt oss