Kontakt oss
RSS Feed

Bærum kommune i front på digital didaktikk

I juni 2011 gikk Bærum kommune over fra Fronter til itslearning. Allerede til skolestart i august var alle ungdomsskolene klare til å bruke den nye læringsplattformen. Hva er grunnen til at skolene så raskt kunne ta i bruk itslearning?

 

Bærum kommune er Norges femte største målt i folketall, og har 43 skoler, 1 500 lærerstillinger og ca. 16 000 elever. Selv om skolene i Bærum er blant landets beste på de nasjonale prøvene, hadde de et stort forbedringspotensial innen IKT, ifølge prosjektleder for utvikling av digitale ferdigheter i Bærum kommune Frank Baklid.

Havnet i bakleksa

På bakgrunn av dette vedtok politikerne i Bærum en handlingsplan i mars 2010 hvor ett av målene var at kommunen skulle oppfylle kunnskapsløftets krav til utvikling av digitale ferdigheter for økt læringsutbytte i alle fag. Et av tiltakene var å gå over til itslearning.

Frank legger ikke skjul på at Bærum hadde havnet litt etter andre kommuners satsning på IKT. Et hovedproblem var lav bruk av den eksisterende læringsplattformen Fronter.

– Fronter ble ikke brukt, blant annet fordi lærerne syntes systemet var for tungvint, forteller Frank. – I de ungdomsskolene Fronter faktisk ble brukt var bruken veldig lav, mens barneskolene ikke brukte Fronter i det hele tatt.

Viktig å få med alle

Fire barneskoler og to ungdomsskoler ble valgt ut til å være pilotskoler under implementeringen av itslearning. Pilotskolene testet itslearning i løpet av skoleåret, og fikk ekstra oppfølging fra kommunen. De fikk tilbud om sentral opplæring av fire e-pedagoger som fungerte som ressurspersoner i forhold til opplæring og støtte på skolen. Alle andre skoler fikk tilbud om opplæring av to e-pedagoger.

Kommunen ga skolene frihet under implementeringsprosessen, men under visse føringer. Blant annet skulle all vurdering foregå digitalt i itslearning.

– Det viktigste var å få med alle skolene, hvordan hver enkelt skole valgte å bruke itslearning var ikke så viktig, forteller Frank. – Bærum kommune har personale som ønsker å oppnå gode resultater, og lærere har til og med brukt fritiden sin på å lære seg itslearning.

Klare suksesskriterier

Nå bruker alle skolene itslearning, og Frank har identifisert fire suksesskriterier som bidro til vellykket implementering: digitale ressursgrupper, massiv kursing, solid lederforankring og ressurser til implementeringen.

– Alle skolene ble tidlig pålagt å opprette en digital ressursgruppe med e-pedagoger og skoleadministratorer som støttet resten av skolen med råd og veiledning i forbindelse med implementeringen. De fikk støtte fra prosjektgruppen og de ansvarlige for pedagogisk bruk av IKT i skolen. Den sentrale ressursgruppen bisto skolene med kompetanseheving, men ansvaret lå hos den enkelte skolen.

Kommunen satte i gang massiv kursing med fokus på pedagogisk bruk og administrasjon. Det ble satt opp et viktig skille mellom systemadministrator med ansvar for rutinedriften av itslearning, og lærere som jobber med pedagogikk.

Solid lederforankring var et vesentlig suksesskriterium, og Frank innrømmer at skolelederne burde vært involvert tidligere. I begynnelsen ble det gitt opplæring til administratorer og lærere, men det viste seg at skoleledelsen også var interessert i å finne ut hva itslearning var.

– Det er viktig å få rektorene med tidlig. En skal ikke undervurdere effekten av rektorer som deler kunnskap, inspirerer hverandre og driver utviklingen fremover, sier Frank.

Det var også avgjørende at kommunalsjefen bevilget ressurser til den viktige implementeringsfasen. Behovet for disse midlene vil etter hvert minke, og etter hvert gå over i driftsutgifter.

Mange eksempler på god bruk

Frank har allerede identifisert flere eksempler på kreativ, god bruk blant lærere og elever etter at itslearning ble tatt i bruk.

– Et godt eksempel er en lærer som bruker testverktøyet som motivasjon for engelskelevene sine, forteller Frank. – Han legger jevnlig ut oppgaver som elevene får automatisk tilbakemelding på. Tilbakemeldingen fører til at elevene blir motiverte og er inne mange ganger for å ta prøven. Fordi elevene øver mer på forhånd blir resultatene mye bedre på ukesluttprøvene. Det samme gjelder elever som leser inn leselekser via lydopptakeren: de leser den flere ganger fordi de vil perfeksjonere seg.

Grepene kan være enkle, men effektive. Frank forteller at en annen lærer bruker å ta skjermbilder av Word-dokumenter, åpner det i Paint og fjerner alle kommaene. Han benytter deretter testverktøyet i itslearning til å lage klikk-oppgaver hvor elevene skal sette inn kommaene på nytt.

Frank ønsker at «alt» skal inn på itslearning, og mener antall rundt 90 % av alle brukerne skal være aktive på itslearning i løpet våren 2013. For å nå dette ambisiøse målet vil Bærum tvinge for eksempel ukeplaner, ekstraoppgaver og vurdering inn på itslearning.

No comments (Add your own)

Add a New Comment


code
 

Comment Guidelines: No HTML is allowed. Off-topic or inappropriate comments will be edited or deleted. Thanks.

Kurs Videogalleri Kontakt oss