Kontakt oss

”Lydopptakeren er noe ALLE språklærere burde bruke, den er simpelthen genial.”

Chris André Lund
lærer, Hjellestad skole

«itslearning gjør det enklere å publisere hjemmelekser, kommunisere med elevene, lage avstemninger og spørreundersøkelser, laste opp videofiler og se hva elevene har lært fra disse bare få minutter etter at de har sett dem.»

Tonje Elise Barclay De Tolly Straume
lærer, Sandgotna skole


itslearning støtter blandet læring

- begynn å blande i dag


Blandet læring kan defineres som en blanding av undervisning i klasserommet og på nettet. Elevene har visse valgmuligheter når det gjelder hvor de lærer pensum (på skolen, hjemme eller en mellomting) og når de gjør leksene (i skoletiden, om kvelden eller i helgene). Men det er likevel læreren som bestemmer hvor store valgmuligheter de har, samt hvilke elementer i elevens undervisning som skal gjøres på nettet og hva som skal gjøres i klasserommet. 

Du trenger ikke å endre hele undervisningsmetodikken din. Det handler mest om å utnytte tilgjengelig teknologi.

10 fordeler med Blandet læring

Blandet læring krever en forståelse for teknologi, men teknologien er bare et middel til å nå målet. Her er noen av fordelene med blandet læring.


1. Bedre bruk av klasseromstid

2. Enklere differensiering
3. Mer aktive elever

4. Mer kreativitet for elevene

5. Bedre forberedte elever

 

6. Å undervise i dagens ferdigheter

7. Mindre papirarbeid

8. Alle læreressursene på ett sted

9. Lavere kostnader

10. Bedre informerte foreldre

Kurs Videogalleri Kontakt oss