Kontakt oss
RSS Feed

Eksplosiv vekst i brukeradopteringen i Reynoldsburg

Ved de offentlige skolene i Reynoldsburg, Ohio, USA, er skolene i realiteten aldri stengt fordi Reynoldsburg har innført itslearning. Lærere og elever kan bruke plattformen til å holde kontakten i løpet av sommerferien, slik at elevene også på lumre sommerdager har mulighet til å gjøre skolearbeid. Elever som går i skolens AP-klasser (advanced placement classes) bruker itslearning til å levere inn rapporter og holde kontakten med sine lærere. Keith W. O'Neal, leder for teknologiintegreringen ved de offentlige skolene i Reynoldsburg, sier at elevene bruker plattformen til å føre loggbok, chatte, delta i online diskusjoner og gjennomføre oppgaver gitt av lærerne.

Et forsprang på semesteret

“De leser bøker som de ellers ikke ville hatt tid til å lese i starten av skoleåret. På den første skoledagen har de allerede lest boken og har allerede drøftet den. Det gir dem virkelig et godt forsprang, og det gir lærerne en ekstra fordel,” sier Keith, og legger til at ekstraarbeidet er valgfritt.

Dette er kun én av flere innovative måter itslearning brukes på i Reynoldsburg, som implementerte itslearning-plattformen i 2011.

Brukeradopteringen har økt fra 25 lærere til 100 på ett år

Siden implementeringen har brukeradopteringen av itslearning økt i ekspressfart i Reynoldsburg. Skolen valgte en gradvis implementering, og introduserte først plattformen for kun 25 av sine 400 lærere. I dag bruker over 100 av lærerne plattformen.

“Innen noen få måneder med implementering hadde vi flere lærere som brukte itslearning enn det antallet som noensinne brukte vår gamle plattform,” sier Keith. “Vi har 428 medarbeidere i vårt itslearning-system, vi har 6 500 elever, 398 fag (enkelte lærere har flere fag) og i forrige uke hadde vi 1 500 aktive brukere online.”

Skolen brukte Moodle i seks år før de innførte itslearning. Da Reynoldsburg startet innføringen av itslearning, benyttet kun 25 lærere Moodle på heltid. Keith sier at brukervennligheten i itslearning delvis forklarer plattformens popularitet blant Reynoldsburgs lærere.

“itslearning er svært brukervennlig. Alt er forklart svært godt og det er et godt oppbygd system. Lærerne ser bedre flyten i systemet. Dra-og-slipp-funksjonene gjør det enkelt å flytte rundt på ting,” sier Keith. “Lærerne setter svært stor pris på itslearning. De benytter systemet til fulle.”

Lærerne liker dyretemaene for småskoleelever

itslearnings skreddersydde temaer er også populære blant Reynoldsburg lærere. itslearning har aldersdifferensierte grensesnitt for småskolelever og elever på mellomnivå. Dette var viktig for Reynoldsburg, som omfatter seks barneskoler, fire ungdomsskoler og to videregående skoler. Reynoldsburg valgte itslearnings dyretemaer for sine mellomtrinnselever og småskoletemaene for småskoleelevene.

“Lærerne var virkelig entusiastiske når det gjaldt temaene i itslearning. Moodle var ikke godt nok tilpasset mellomtrinnet, men med itslearnings temaer følte lærerne at de endelig hadde noe de kunne forbinde undervisningen med,” sier Keith.

itslearning er på linje med skolekretsdirektivene

Reynoldsburg har satt seg som mål å oppnå 100 brukeradoptering. Dette imøtekommer et kretsdirektiv som har til hensikt å flytte mer og mer av undervisningen og læringsprosessene online. I følge skoleinspektøren i skolekretsen innbefatter fordelene med nettbasert læring mer kommunikasjon med foreldrene og at elevene forberedes til morgendagens arbeidsliv.

itslearning gir Reynoldsburg en annen fordel, nemlig større fleksibilitet hvis en skole må stenge. I Ohio har skolene fem såkalte “snødager” per år hvor skolene stenger på grunn av kalamiteter som snøstormer eller strømbrudd. itslearning gir Reynoldsburg tre ekstra snødager. Lærerne må bare gjøre fagmateriellet tilgjengelig på nettet, slik at elevene kan få adgang til det eksternt.

“Til tross for disse fordelene, var ikke alle lærerne like begeistret for itslearning i starten, ” sier Keith. “Noen lærere likte ikke tanken på endringer. Men endringen ble ikke like vanskelig som de hadde trodd.”

Support gir lærerne en stemme

Nå gleder de seg over hva plattformen kan tilby. Keith sier at de verdsetter supporten de får fra personalet i itslearning. Supportpersonalet besvarer forespørsler raskt og gir forslag til hvordan man best kan bruke itslearning. “Lærerne føler at de blir hørt og har et ord med i laget, ”sier Keith.

De verdsetter også itslearnings oppdateringer som gjennomføres en gang i halvåret. “Oppdateringene viser at itslearning er i stadig utvikling, slik at plattformen aldri vil stagnere. Den blir hele tiden bedre. Det er noe våre lærere virkelig verdsetter.”

Reynoldsburg har fire år igjen av sin kontrakt med itslearning. “Vi setter virkelig pris på itslearning. Slik jeg ser det nå vil vi forhåpentlig fortsette med plattformen fordi våre lærere setter så stor pris på den.”

No comments (Add your own)

Add a New Comment


code
 

Comment Guidelines: No HTML is allowed. Off-topic or inappropriate comments will be edited or deleted. Thanks.

Kurs Videogalleri Kontakt oss