Kontakt oss
RSS Feed

Fjerner hindringene for hjem-skole-samarbeidet

Lærere og foreldre ved Apeltun skole tok i bruk itslearnings foreldreportal i september 2010. Seks måneder senere ser skolen allerede fordelene – spesielt under foreldresamtalene.

– Vi mener at alle barn er en potensiell stjerne, sier rektor Kristi Odéen ved Apeltun skole. ­– Målet vårt er å finne dette potensialet i hvert enkelt barn, og å utvikle det – og vi ønsker at foreldrene skal bidra.

– Foreldreportalen er veldig nyttig i kommunikasjonen med skilte foreldre.
Lærer Annichen Morken
For å realisere denne visjonen har Apeltun tatt i bruk foreldreportalen. Det hele startet som et pilotprosjekt i september 2010, da alle foreldrene til førsteklassingene fikk unike brukernavn og passord til foreldreportalen. Foreldrene kan logge på fra alle datamaskiner med tilgang til internett. I foreldreportalen får de se informasjon om barnas ukeplaner, karakterer, læringsressurser, fravær og individuelle utviklingsplaner – i tillegg til viktige nyheter om klassen og skolen.

– Vi er spesielt glade i IUP-ene, sier førsteklasselærer Annichen Morken. – I tillegg til å gi en oversikt over elevens måloppnåelse i hvert fag fungerer den også som et grunnlag for foreldresamtalene. Foreldrene kan sjekke barnas IUP via foreldreportalen før møtet – og kan også legge inn kommentarer. Det blir derfor ingen overraskelser under møtet siden alle har samme utgangspunkt.

Erstatter læreboken

På Apeltun skole forholder de seg ikke lenger strengt til lærebøkene i undervisningen. I stedet finner de sine egne ressurser, og blander dem for å finne de aktivitetene som best passer elevenes behov. Fremgangsmåten passer elevene godt, men noen av foreldrene uttrykte skepsis.

– Lærebøkene er en viktig informasjonskilde for mange foreldre, forklarer Kristi. – Når vi fjernet dem førte det til at noen foreldre følte seg utrygge siden de mistet det faste holdepunktet som viste hva barna hadde lært, og hva de kom til å lære i fremtiden. De fant derimot snart ut at foreldreportalen var en god erstatning.

Gjør opp status med e-post

Apeltun skole vil erstatte all papirbasert kommunikasjon med digital kommunikasjon innen 2012 – og foreldreportalen er en del av denne visjonen. Men Annichen presiserer at foreldreportalen skal utfylle andre kommunikasjonskanaler, ikke erstatte dem.

– E-post er en flott måte å kommunisere nyheter til foreldrene. Men, en e-post til 22 foreldre fører vanligvis til mange individuelle svar som tar tid å besvare, forklarer hun. ­– Nøkkelen er å bare bruke e-post til veldig viktig informasjon og publisere alt annet på foreldreportalen.

Økende verdi for foreldrene

Så langt har den største hindringen vært å få foreldrene til å logge regelmessig på foreldreportalen. Men dette bedrer seg – rundt 75% av foreldrene har kommentert barnas mål i IUP-en som en forberedelse til dette semesterets foreldresamtaler – og skolen føler seg sikker på at tallet vil øke etter som tiden går.

– De fleste foreldrene så fordelene med foreldreportalen da vi bragte ideen på banen i september, sier Kristi. – De har sett mulighetene, og ser på den som en enkel måte å følge barnas utdanning.

No comments (Add your own)

Add a New Comment


code
 

Comment Guidelines: No HTML is allowed. Off-topic or inappropriate comments will be edited or deleted. Thanks.

Kurs Videogalleri Kontakt oss