Kontakt oss
RSS Feed

Fordelene med læreplattformer: elevenes perspektiv

En nylig undersøkelse blant 1000 elever i England viser hva elevene synes om itslearning og hvordan de liker å bruke det.

Om Albin Wallace Med 30 års erfaring innenfor data og utdanning i Australia og Storbritannia er Albin sikker på at lærerne er nøkkelen til å oppnå en vedvarende økologisk endring i skolene. Siden mai 2003 har han vært direktør for data og e-læring i United Church Schools Trust and the United Learning Trust, som er et av de mest mangfoldige og vellykkede skolesystemene i Storbritannia. Han underviser på RSA, British Computer Society, Institute for IT Training, NAACE og Institute of Directors. Albin har holdt innlegg på mange internasjonale konferanser om undervisning og data. Les Albins blogg. United Church Schools Trust er et av de mest mangfoldige skolesystemene i England, både når det gjelder geografi og elevdemografi. I dette skolesystemet har de brukt itslearning siden 2007 for å hjelpe lærerne med å skape og dele innhold og bringe interessante, digitale oppgaver til klasserommet.

I 2011 utførte Albin Wallace, direktør i data og e-læring, en undersøkelse blant 1000 elever i videregående skole (selvsagt ved bruk av itslearning) for å finne ut nøyaktig hva elevene synes om den nye læreplattformen på nettet. Spørreundersøkelsen fikk en del interessante resultater.

Hva bruker elevene læreplattformen til?

For eksempel sa de aller fleste elevene at plattformen var nyttigst til å motta, gjøre, sende og få raske tilbakemeldinger på lekser, mens det også var populært å organisere pensum, kommunisere med lærerne og delta i spørreundersøkelser og meningsmålinger.

Når og hvor bruker elevene læreplattformen?

Undersøkelsen viste også at de fleste elevene (85 %) hovedsakelig bruker plattformen på skolen. Ifølge Albin var dette tallet høyt fordi mange av skolene gir elevene tilgang til datarommene etter skoletid, og de fleste elevene (45 %) bruker plattformen én gang i uka, mens bare 1 av 5 bruker den hver dag.

Hyggelig og enkelt

Da de ble spurt om hvor godt de likte å bruke itslearning, ga litt over 70 % av elevene et positivt svar. Dette er svært bra, siden de fleste av elevene først og fremst bruker det til å gjøre lekser. Det virker som om elevene har få vanskeligheter med å bruke læreplattformen på nettet. 9 av 10 elever syntes at plattformen var ganske lett å bruke, og brukervennlighet ble oppgitt blant de tingene som elevene liker best ved itslearning.

Vil du vite mer?

Albin ga en gratis nettkonferanse om resultatene sine for itslearning. Du kan se hele konferansen med alle resultatene her.

No comments (Add your own)

Add a New Comment


code
 

Comment Guidelines: No HTML is allowed. Off-topic or inappropriate comments will be edited or deleted. Thanks.

Kurs Videogalleri Kontakt oss