Kontakt oss
RSS Feed

Foreldrekonferanser = ingen overraskelser (med Individuelle utviklingsplaner)

 

Sønnen min går på tredje trinn her i Norge, hvor lærere er forpliktet til å ha møte med elever og foreldre to ganger i året. Jeg er ikke en sånn type forelder som tar kontakt med lærerne om hver lille ting gjennom året. Jeg samler opp spørsmål til foreldrekonferansene, og det samme gjør læreren til sønnen min. Vi har ingen anelse om hva den andre kan komme til å ta opp på møtet, det kan alltid bli overraskelser. Det hadde vært supert å få på plass et system som lot foreldre og lærere ha en form for forberedende kontakt. Med itslearnings individuelle utviklingsplaner kan vi gjøre nettopp det!

Individuelle utviklingsplaner (IUP-er) inneholder informasjon om elevers kompetanse og mål og de oppgavene som må utføres for å nå disse målene. Nedenfor er et eksempel. (Klikk på bildet for større versjon.)

I itslearning blir hver elev knyttet til en mentor (kontaktlæreren) som så kan opprette en IUP som gjør det lettere å følge elevens framgang. Foreldre kan når som helst se IUP-ene via itslearnings foreldreportal. Dette er spesielt nyttig før foreldrekonferanser!

Skranevatnet skole, en kombinert barne- og ungdomsskole i Bergen, har brukt utviklingsplanene fra itslearning i noen år. De har nylig strammet inn på rutinene rundt denne bruken. Jeg snakket med IKT-ansvarlig Rolf-Anders Moldeklev for å få mer infomasjon. Han fortalte meg at skolen nå forventer at foreldre og elever ser gjennom IUP-ene før foreldrekonferanser.

Når de gjør det, har de mulighet til å legge kommentarer direkte inn i dokumentet før møtet og på den måten forberede læreren på ting de ønsker å ta opp. Disse IUP-ene danner så grunnlag for samtalen mellom elever, lærere og foreldre under konferansene. Når de får lest og kommentert på sakene på forhånd, kan de konsentrere seg om de viktigste helt fra begynnelsen av konferansene, og de blir mer effektive. Sammen bestemmer deltakerne hvilke mål eleven skal forsøke å nå den neste perioden (både faglig og atferdsmessig), og hvordan han eller hun kan gå fram for å nå dem.

Å lage IUP-er: et gruppearbeid

Lærere, foreldre og elever har alle tilgang til IUP-ene, men mentoren bestemmer hvilke kolonner som skal opprettes i dokumentet, hvilke kolonner som skal være synlige for hvem, og hvilke som skal være redigerbare. I IUP-eksempelet ovenfor har mentoren tatt med kolonner som eleven kan kommentere i. Mentorene kan lett legge til kolonner for foreldrekommentarer også.

Skranevatnet skole har begynt å vente av elevene at de bidrar til å utforme sin egen IUP ved å skrive inn tekst i kolonnene «Mål», «Refleksjon» og «Gjøremål». Elevene kan også oppdatere oppgavestatusene med fra «Pågående» til «Fullført», osv. Slik kan de reflektere over egen framgang og bli mer delaktige i utviklingen sin.

Undersøkelse viser positive resultater

Rolf-Anders har gjennomført en undersøkelse blant lærere, elever og foreldre for å finne ut hva de mener om denne nye, systematiske bruken av IUP-er, og resultatene var positive.

Selv om elevene bidrar til å lage IUP-ene, blir de bedt om å se gjennom dem også før foreldrekonferansene. Ifølge undersøkelsen er det 89 % av elevene som gjør dette. De synes det er bra å være forberedt på konferansene slik at det ikke kommer noen overraskelser. De liker også å kommer med innspill inne i dokumentet om hva slags arbeidsmetoder som fungerer best for dem.

IUP-er kan nå deles!

I den kommende produktoppdateringen har vi forbedret IUP-ene ved å gjøre dem delbare. Du kan dele en plan med andre mentorer/kontaktlærere for å spare tid på oppsettet og gjøre bruken av plan-malene lettere. Innhold i «Refleksjon»- og «Notat fra mentor»-kolonnene følger ikke med de delte planene, siden dette kan være av privat karakter. Alt annet innhold følger med og kan tilpasses hver elev etter behov.

Når du publiserer en plan, kan du velge å dele den med én skole eller alle skolene i kommunen. Du kan lage en plan basert på en eksisterende delt og publisert plan. Denne nye planen blir en separat kopi og endres ikke om den opprinnelige planen blir forandret eller fjernet.

Det er enkelt for kontaktlærere å få en god oversikt over elevene før en utviklingssamale. Se denne videoen

For mer informasjon om hvordan du deler IUP-er, kan du se denne YouTube-videoen:

 

 

 

No comments (Add your own)

Add a New Comment


code
 

Comment Guidelines: No HTML is allowed. Off-topic or inappropriate comments will be edited or deleted. Thanks.

Kurs Videogalleri Kontakt oss