Hjellestad skole

Hjellestad skole har funnet formen. Hjellestad skole utenfor Bergen er nærmest som veteraner å regne blant itslearning-brukerne i kommunen. For få år siden var de den eneste barnskolen som deltok i pilotfasen før endelig beslutning var tatt om hvilken læringsplattform som skulle brukes. Og disse årene med prøving og feiling har ført til gode resultater. Både skoleledelse og lærere har funnet en form på bruken av itslearning som fungerer godt for alle parter.

Chris André Lund

Skolen har 2-4 pc-er i hvert klasserom i tillegg til datarom som ligger vegg i vegg med klasserommene i en relativt åpen løsning. Eleven kan bevege seg mellom rommene, og bruker pc-ene gruppevis i løpet av skoledagen.

Noe for alle

Naturlig nok bruker de eldre elevene pc-ene mer enn de yngre. På Hjellestad har de valgt å introdusere itslearning til førsteklassingene utelukkende på storskjerm i klasserommet. Slik blir de vant til å forholde seg til plattformen uten at de selv jobber aktivt i den det første året på skolen.

Elever fra flere grupper jobber samtidig på datarommet.

Andre- og tredjeklassingene bruker itslearning for de yngste, som har fargerike bilder og knapper og en forenklet editor de kan skrive i.

På mellomtrinnet tar bruken av plattformen seg opp. Det er populært blant barna, og en stor fordel lærerne etter hvert har oppdaget er at de får bedre kontakt med elvene sine gjennom itslearning. ”Selv om man ikke skal være døgntilgjengelig for elvene, er læringsplattformen en god tilleggsarena for kontakt mellom elev og lærer”, mener rektor Britt Hjortland. “Kvaliteten på tilbakemeldinger til elevene er også blitt bedre med itslearning”, legger hun til.

 

 

Elever fra flere grupper jobber samtidig på datarommet.

Virtuelt personalrom

Britt har fra starten av hatt et pragmatisk forhold til innføringen av itslearning ved skolen, og implementeringen har vært gjort gradvis og systematisk. ”Vårt standpunkt er at læringsplattformen ikke skal brukes til alt. Den skal brukes der det er hensiktsmessig,” forteller hun.

Ett område itslearning har vist seg svært effektiv på, er for kommunikasjon mellom de ansatte. ”Vi har faktisk kuttet ut det ukentlige morgenmøtet der det gikk bort mye tid på ting som like godt kunne formidles på nett. Nå har vi et personalrom på itslearning der vi legger all praktisk informasjon til lærere og administrasjon.”

En positiv bieffekt av det virtuelle personalrommet har vært at det har fått opp bruken av itslearning blant lærerne. ”Det at alle ble nødt til å logge seg inn for å få med seg viktig informasjon, gjorde at alle ble mer fortrolige med plattformen. Da ble også terskelen senket for skeptikerne”, forklarer Britt.

Støtter delingskulturen

Samarbeid er viktig for lærerne på Hjellestad, og itslearning støtter godt opp om delingskulturen som er godt etablert ved skolen. ”Enkelte lærere er jo flinkere med ny teknologi enn andre, og de har vært viktige pådrivere for å få kolleger i gang på plattformen,” forteller rektor. Bilder, oppgaver, tester og lenker til digitale læremidler på nett er blant det som gjøres tilgjengelig for alle lærerne i itslearning.

En av pådriverne på skolen er Chris André Lund, som har vært en ivrig itslearning-bruker fra første stund og en god støtte for kolleger som kanskje ikke deler hans fasinasjon for teknologiske hjelpemidler. Over en kopp kaffe i kantinen forteller han selv og kollega Rita Wollertsen litt om hvilke erfaringer de har gjort seg med itslearning.

”Barna syns det er kjempegøy å jobbe i plattformen, og de trenger lite opplæring,” forteller Chris. ”Men det er viktig at lærerne viser at de er til stede.” Rita støtter ham i dette og mener startsiden må prioriteres. ”Den må holdes oppdatert. Vi oppfordrer kolleger til å legge ut bilder der, sammen med viktige gjøremål, praktiske opplysningen og gjerne litt underholdning. Barna må finne noe nytt og spennende når de logger seg på.”

Noe for alle

For Rita, som blant annet underviser i matematikk, er itslearning et godt sted å gi barna mulighet til å jobbe individuelt og på sitt nivå. ”De flinke kan gis noen ekstra utfordringer, mens de som sliter, kan få ekstraoppgaver å øve seg på.”

Chris, som underviser i engelsk, bruker lydopptakeren mye. Med den kan de som er nervøse for å lese høyt i klassen, øve seg og få tilbakemelding av læreren. ”Lydopptakeren er noe ALLE språklærere burde bruke”, mener han. ”Den er simpelthen genial.”

Elevene tar initiativ

Større selvstendighet hos elevene er en viktig effekt ved bruk av læringsplattformen. Det har Chris blant annet fått erfare i samfunnsfagtimene, der barna jobber mye i prosjekter. I itslearning kan elevene lage sine egne prosjekter hvor de har full kontroll: De kan invitere inn deltakere – deriblant læreren – opprette mapper, dokumenter, tester osv. og organisere gruppearbeidet sitt.

“Et eksempel er å be elevene organisere en tur i Europa”, forteller Chris. Prosjektgruppene defineres som ’familier’ som skal organisere transport, beskrive reiserute, finne hoteller og restauranter, beregne kostnader osv. ”Elevene liker oppgaven kjempegodt og finner fort ut at itslearning gir dem frihet til å organisere arbeidet som de vil.”

En av Chris’ elever tar en engelsktest i itslearning: bøyning av sterke verb.

En praktisk fordel med å jobbe på denne måten kommer også tydelig fram så snart en elev blir syk og klassekameratene trenger tilgang til filene deres. ”Uten itslearning ville hver elev ha lagret filene sine i en personlig mappe på serveren som ville vært utilgjengelig for andre”, forklarer Chris.

Prosjektverktøyet er blitt en naturlig måte for Chris sine elever å jobbe på. ”De oppretter prosjekter spontant i itslearning så snart de får gruppeoppgaver og organiserer arbeidet sitt der”, forteller han.

 

 

En av Chris’ elever tar en engelsktest i itslearning: bøyning av sterke verb.

Kontiunerlig arbeid

5., 6. og 7.-klassingene, som Chris bruker denne typen gruppearbeid med, er de elevene som rektor mener skolen har kommet lengst med i innføringen av læringsplattformen. “Småtrinnet henger nok noe etter”, forteller hun, “men vi jobber kontinuerlig for å fremme god, pedagogisk bruk av itslearning.”

Selv for en skole med flere års fartstid med læringsplattform, går altså ikke bruken av seg selv. Men ressurspersoner som Chris, Rita og andre itslearning-entusiaster, er en uvurderlig hjelp. “Vi trenger slike fyrtårn for å inspirere kollegene og komme videre!” sier rektor Britt Hjortland

 

Chris’ tips til kolleger:

Unngå å gi elevene sene frister for innlevering. Får de frist til f.eks. klokken fire på ettermiddagen, unngår du at de sitter med leksene til sent på kveld

Chris’ tips til kolleger:

Få elevene til å lese inn muntlige presentasjoner på itslearning. Da har du solid dokumentasjon på vurdering av muntlig framstilling!

Fakta om Hjellestad skole

  • itslearning-brukere siden: 2005
  • Antal elever: 299
  • Antal personale: 43

Lysten på mer?

Se flere historier fra grunnskoler som bruker itslearning, eller få en oversikt over alle våre brukerhistorier

Kurs Videogalleri Kontakt oss