Kontakt oss
RSS Feed

it’s learning hedret hverdagsheltene med ny IKT-pris

Under Del og bruk-konferansen på Sandvika videregående skole den 17. november var it’s learning til stede og delte ut priser til hverdagsheltene blant lærerne som har utmerket seg med god bruk av it’s learning. Dette er lærere som fremstår som forbilder for kolleger og elever – og som vi synes fortjener en ekstra påskjønnelse for arbeidet de gjør.

Oddvar Sunde forklarer hvordan han legger opp realfagsundervisningen i it's learning.Prisen er ny av året, og deles ut i samarbeid mellom Senter for IKT i utdanningen, Akershus fylkeskommune, it’s learning og Microsoft. Den er delt i to klasser: En for god og kreativ bruk av it’s learning og en for kreative IKT-pedagoger. Det har vært en fantastisk interesse rundt konkurransen, med over 40 innsendte bidrag. Fra disse bidragene ble seks nominerte valgt ut i klassen for kreativ bruk av it’s learning, og tre utvalgte ble premiert med en iPad.

Og de nominerte er …

Følgende seks skoler var nominert i klassen «Kreativ bruk av it’s learning»:

Arstad Skole ved Inger Skjøstad: Nominert på grunn av kreativ bruk av individuelle utviklingsplaner som verktøy i underveisvurdering. Opplegget involverer både lærere, kontaktlærere, elever og foreldre.

Risenga ungdomsskole ved Elin Måge: Måge skaper interesse rundt bruken av it’s learning ved å legge ut engasjerende videoklipp, spill, linker, musikk og filer. Hun deler det hun lager med andre lærere.

Lister videregående skole ved Oddvar Sunde: Nominert på bakgrunn av kreativ realfagsundervisning som utnytter mulighetene it’s learning gir. Sunde er kjent for å dele løsningsforslag på oppgaver med både elever og lærere – både på egen og andre skoler.

Sandvika videregående skole ved Kjersti Engelstad Stokke: Stokke lar elevene ta del i planlegging av undervisningsopplegg, blant annet ved hjelp av diskusjoner i it’s learning.

Rådalslien skole ved Jonny Eriksen: Nominert for et lett overførbart innførings- og kartleggingskurs i bruk av IKT for elever som begynner i 8. klasse.

Hop ungdomsskole ved Monika Solvig: Solvig blir beskrevet som innovativ i alt hun gjør som lærer, og tar tak i elevenes undring og nysgjerrighet. Hun deler både kunnskapen sin og det hun skaper med andre.

Alle de nominerte ble invitert til Del og bruk-konferansen, der de fikk demonstrerte sine kunnskaper til de andre konferansedeltakerne.

Vanskelig for juryen

F.v. Ann Michaelsen, Elin Måge og Oddvar Sunde.Juryen besto av Vibeke Kløvstad fra Senter for IKT i utdanningen, Ann Michaelsen fra Sandvika videregående skole, Bengt Jacobsen fra Akershus fylkeskommune, Jan Helge Luth fra Microsoft og Nils Viken fra it’s learning.

– Juryen hadden ingen enkel jobb, forteller Nils Viken. –Vi la spesielt vekt på tre kriterier i vurderingen. Bidragene skulle vise nyskapende og innovativ bruk av IKT, som bruk av programvare, verktøy og web 2.0-teknologi. Vi ville også se elevengasjement, og bidrag der elevene deltok i planlegging og deltakelse i egen læring ved hjelp av IKT ble lagt spesielt merke til. Det siste kriteriet var overførbarhet til andre lærere og samarbeid mellom andre skoler eller virksomheter.

Juryen valgte til slutt Elin Måge, Oddvar Sunde og Jonny Eriksen som alle mottok hver sin iPad på vegne av sine respektive skoler. Vi gratulerer!

Vinner av «Kreativ IKT-pedagog»

Vinnerne i klassen «Kreativ IKT-pedagog» ble Stovner videregående skole, representert ved Magnus Sandberg, og Sandvika videregående skole, representert ved Åsmund Hanevik. Vinnerne får mulighet til å delta på Microsofts innovative lærerkonferanse i Moskva i 2011.

1 comment (Add your own)

1. Sergio wrote:
Tretre5dsneller - I LOVE ;). Det var et fint kupp. Stofftips:Jeg har kjf8pt mye stoff i Sverige - pe5 et sted som heter Tradera. Det er en auksjonsside. Det blir gknase dyr - be5de det at retrostoff i seg sjf8l ofte blir dyrt( i hvert fall de fine) - (ikke si til NOEN at jeg har betalt over 1000 kr for et sentetrekk til noen) samt portoen. Fram til 1. juli kunne jeg hente pakkene pe5 poste restante i sverige - er jo like ved - men nye regler gjf8r at det ikke ge5r lenger. Se5 da man pakkene tas hjem til Norge. Den besteste klemmen ;). Og hils Bertine fra Stoff-og Stil-dama ;).

09/10/2012 @ 23.30

Add a New Comment


code
 

Comment Guidelines: No HTML is allowed. Off-topic or inappropriate comments will be edited or deleted. Thanks.

Kurs Videogalleri Kontakt oss