Kontakt oss
RSS Feed

it’s learning klar for foreldre

Med egen foreldrepålogging i it’s learning kan skolene nå gi foreldre enkel tilgang til viktig informasjon om barnas skolegang: Gjøremål, resultater og karakterer, individuelle læreplaner, fravær, orden og oppførsel. Denne informasjonen oppdateres automatisk for foreldrene når læreren gjør endringer i it’s learning.

Personvern ivaretatt

Denne nye løsningen er utviklet i henhold til lover og regler for personvern:

  • Lov om behandlingsmåten i forvaltningssaker (forvaltningsloven)
  • Lov om behandling av personopplysninger (personopplysningsloven)
  • Opplæringsloven med tilhørende forskrifter
  • Lov om barn og foreldre

I praksis betyr dette av det er begrensninger på hvilken informasjon foreldrene får tilgang til, og hvem de kan kommunisere med i it’s learning:

  • Foreldrene ser kun informasjon om egne barn
  • Foreldrene ser ikke barnas meldinger og e-post
  • Foreldrene ser ikke innhold i fag og prosjekter
  • Foreldre kan kun kommunisere med sine barns kontaktlærere

Kostnadsfritt ut skoleåret 2010/2011

Løsningen er gratis fram til skolestart 2011. Etter denne perioden (fra august/september 2011) vil foreldremodulen bli lisensiert. Kostnadene vil bli beregnet som en prosentandel av årlig lisenskostnad (ikke inkludert lagring). Det er skolen/kommunen/fylkeskommunen som vil ha avtaleansvar. Kontakt kundeansvarlig i it's learning for mer informasjon.

Kom i gang

Vi har laget en  startpakke der vi svarer på en del grunnleggende spørsmål basert på hvilken rolle du har.
Les mer under Foreldrepålogging.

1 comment (Add your own)

1. Ingrid Hjartnes wrote:
Få tilgang som mor

26/09/2016 @ 23.30

Add a New Comment


code
 

Comment Guidelines: No HTML is allowed. Off-topic or inappropriate comments will be edited or deleted. Thanks.

Kurs Videogalleri Kontakt oss