Kontakt oss
RSS Feed

itslearning med fokus på synlig læring og vurdering i 2011

Hvilke nye funksjoner kan vi vente oss i itslearning i år? Det gjenstår ennå noen små detaljer på 2011-kartet, men ifølge markedsresearcher Morten Fahlvik, er de fleste av utviklingsplanene allerede på plass.

– Som en læringsplattform er det itslearnings formål å støtte det praktiske utdanningsarbeidet, forklarer Morten.

Utviklingen styres av dokumenterte arbeidsmetoder, tilbakemelding fra brukere og våre egne produktretningslinjer. Dette har ført til at vi i år fokuserer på utvikling av funksjoner som bidrar til at både lærere og studenter kan synliggjøre læringsarbeidet, og på forbedring av vurderingsverktøyene våre. Vår ambisjon er at itslearning skal oppfattes som brukervennlig og engasjerende.

Synlig undervisning og læring

Produktutviklingsteamet har utarbeidet et læringshjul som brukes som grunnlag for utvikling av produktet. Synlig undervisning og læring er ifølge Morten de sentrale begrepene.

– Synlig læring innebærer at både lærere og studenter opplever at læring finner sted, sier Morten.

– Når lærere observerer læring i klasserommet, vet de hva som fungerer, og kan planlegge neste fase i læringsprosessen. Når studentene ser og opplever læring, vil de også vite hva som fungerer og forhåpentligvis bruke denne erfaringen i fremtiden. Hvis læringen ikke er synlig, blir det vanskelig både for lærere og studenter å planlegge og forutsi neste trinn.

– Synlig undervisning innebærer at læring er den eksplisitte målsetningen. Hvis undervisningen er synlig for studentene, blir de sikrere på hvilken retning de skal bevege seg i og også vite hvordan de skal komme seg videre.

Vurdering og vurderingsveileder

Når vi spør Morten om han kan avsløre én av de viktigste funksjonene i 2011, sier han «vurdering» uten å nøle. Ifølge Morten er vurdering et av hovedfokusene i år, både egenvurdering og en ny funksjon kalt «vurderingsrubrikk».

– Vurderingsrubrikker er retningslinjer for poengberegning som brukes til å måle studentens læringsutbytte. Rubrikkene er myntet på å evaluere studentens læring med utgangspunkt i en rekke kriterier, ikke bare et enkelt tallresultat. Hvis studentene blir presentert for vurderingsrubrikkene før de begynner med oppgavebesvarelsen, vil de vite hvilke kriterier arbeidet blir vurdert etter og kan reflektere over disse underveis, forteller Morten.

Eksempel på en vurderingsrubrikk i et språkfag.

Hvilke andre ting kan vi vente oss i 2011?

I tillegg til synlig læring og vurderingsrubrikker kan itslearning-brukerne vente seg mange spennende, nye funksjoner.

Her er noen av de viktigste:

  • Nye verktøy for hjemmelekser og rapportering
  • For å kunne gjøre læringen mer synlig planlegger vi forbedringer av den individuelle utviklingsplanen, planleggeren, arbeidsflyten og fremdriftsrapporten
  • Forbedret foreldreportal
  • Bedre informasjonsflyt takket være Live@edu og flere innholdsblokker for nyheter
  • Forbedret video- og SCORM-opplasting, videoavspilling og filopplasting
  • Mulighet for å legge til tester i biblioteket
  • En forbedret utvidelses-API for mer omfattende integrasjon av tredjeparts undervisningsverktøy
  • Forbedret brukervennlighet og arbeidsflyt basert på tilbakemelding fra kunder

Se hele roadmap-en under:

.

No comments (Add your own)

Add a New Comment


code
 

Comment Guidelines: No HTML is allowed. Off-topic or inappropriate comments will be edited or deleted. Thanks.

Kurs Videogalleri Kontakt oss