Kontakt oss
RSS Feed

itslearning mobile strategi

John Arthur Berg, sjef for produkt og markedsføring hos itslearning, redegjør for itslearnings mobile strategi og kaster lys over selskapets beslutning om å fokusere på en webløsning med responsiv design.

I september introduserte vi forbedringer i navigeringen for itslearning i mobil visning, inkludert en ny responsiv topptekst og personlige menyer som er tilpasset skjermflatene i mobile enheter, og hjem- og brukerikoner som folder sammen menyene. Men hvorfor valgte itslearning veien med responsiv design i stedet for å bygge en lokal app? I dette brevet redegjør John Arthur Berg for itslearnings mobile strategi som er bygget på responsiv design. Her besvarer han det spørsmålet som mange av våre brukere lurer på: Hvor er itslearning-app-en? Med henvisning til trender innen teknologisektoren og inkompatibiliteten til en app med itslearnings pedagogiske filosofi, forklarer Berg hvorfor en web-sentrert plattform er det beste alternativet for våre brukere i fremtiden


Kjære itslearning-brukere!

I september lanserte vi en ny versjon av itslearning og med den også det første synlige resultatet på vår innsats for å forbedre støtten for mobile enheter. Flesteparten av våre kunder og brukere er svært fornøyd med denne versjonen. Jeg sier flesteparten fordi jeg vet at noen er uenige i vår strategi – de ønsker lokale app-er. For å forklare hvorfor vi valgte responsiv design-retning vil jeg utdype litt mer om vår mobile strategi.

I løpet av de siste årene har det vært et enormt skifte i dataindustrien. Salget av PC-er stuper mens smarttelefoner og nettbrett tar over som private datamaskiner. Utdanningssektoren henger med på lasset, og i år føles det virkelig at det er et skifte blant våre kunder og brukere.

Mens det mobile paradigmet medfører et sprang i maskinvare for forbrukerne, har pendelen svingt i programvareindustrien. Her blir flotte app-er markedsført stort i forhold til web. Disse app-ene følger (merkevarebeskyttede) mobile operativsystemer og gir en rik brukeropplevelse, rask brukerpåvirkning og nær integrasjon med den underliggende enhetens maskinvare (og dens sensorer). Comebacket til klientserver-modellen er på mange måter glimrende, den fikser så mange ting som var «feil» ved sine forgjengere – distribusjon (App Store), sikkerhet (Sandbox), kompatibilitet, kompleksitet, osv.

Til tross for alt dette har itslearning valgt at vi ikke vil fokusere vår innsats på å støtte nye formfaktorer og enheter ved å bygge app-er. Vi ble til i HTML, forløst av nettleseren og båret frem av eksplosjonen innen båndbredde og nettforbindelser over hele verden – og vi holder oss til det.

Fremtiden ligger ikke i app-er og enkeltstående nedlastinger – den er «alltid på», alltid klar og responsiv. Du kan bruke itslearning på din mobiltelefon, deretter på din bærbare pc og igjen på mobiltelefonen. Disse enhetene er vinduer til itslearnings verden, og vi ønsker at våre brukere skal kunne bruke dem overalt, til enhver tid og slik det passer dem. Skjermvisningen skal være så detaljert, spektakulær og rik som mulig. Det skal være den samme visningen uansett hvor liten eller stor skjermen er. Fra nå av vil det meste av vår innsats være på det vi kaller RWD – responsiv webdesign – og HTML5. RWD betyr ganske enkelt at din web-applikasjon responderer på oppløsningen på skjermen på din enhet og gir et veldesignet og tilgjengelig brukergrensesnitt. (Logg deg inn på itslearning på din iPad og drei den, så vil du se det med egne øyne). HTML5 er viktig for å gi interoperabilitet på tvers av nettlesere, operativsystemer og enheter uten behov for spesifikke programtillegg i operativsystemene. itslearnings RWD-nettsted kan legges til enhetens hjem-side som en app, og startes som en app, men være ubundet av enhetens operativsystem og reglene til enhetens app-bibliotek.

For å gjøre deg enda mer trygg på vårt valg, vil jeg gjennomgå noen av årsakene til hvorfor vi har valgt den veien vi er på i dag. Om du er enig eller ikke avhenger av din synsvinkel, men jeg håper i det minste å vise deg hvorfor vi tror så sterkt på denne «alltid på» fremtiden.

Vår produktstrategi:

Vi kan oppsummere vår produktstrategi i tre punkter:
1. Support for beste praksis når det gjelder undervisning og læringsprosesser.
2. Den beste brukeropplevelsen på tvers av nettlesere, enheter og operativsystemer.
3. En åpen plattform, tilgjengelig for alle.

Vårt prosessfokus betyr at vi ikke setter teknologien, men prosessene først. Vi mener at mange av de viktige undervisnings- og læringsprosessene (planlegging, evaluering og rapportering) best kan utføres på en web-sentrert plattform. Prosessen med å opprette en timeplan, gjennomføre den, evaluere aktivitetene og få studentene til å reflektere over den, krever en type åpenhet som ikke alltid finnes i plattformer for lokale app-er. App-er er ofte visninger av nettsteder med adgang til oppdateringer og informasjon, men gir ikke den type interaksjon vi ønsker for våre brukere. Man kan kanskje gi en bedre brukeropplevelse for én eller to typer enheter ved bruk av lokale app-er, men vår oppgave er å støtte så mange kombinasjoner av enheter/operativsystemer som mulig, og dette foregår best via webben. Vi streber etter å være en åpen plattform – HTML5, CSS3 – og mange av web-tjenestene vi implementerer er bygget på en åpen standard; en transparens du ikke vil finne for operativsystemspesifikke app-er.

Våre kunder:

Selv om lærere og studenter ligger vårt hjerte nærmest, er det våre kunder som tar de endelige beslutningene: rektorer, skolekontorer, kommunestyrer og andre (for det meste offentlig eide) institusjoner. Styrt av sin egen strategi og regler for anskaffelse, vil infrastrukturen som itslearning blir benyttet på være svært heterogen. Når man også tar hensyn til innføring av Bring Your Own Device (BYOD)-programmer som vil bli implementert i de kommende årene, vil man få en rekke enheter og formfaktorer. Bærbare pc-er, chromebooks, nettbrett, mobiltelefoner, Windows, Android, iOS. Vi tror at vår web-applikasjon vil være den beste måten å håndtere alle disse enhetene.

Et av våre fortrinn som selskap er den kompetansen vi har for å bygge og skalere en plattform rundt en teknologistakk. Vi forstår grensene og mulighetene i web. Dette har utviklet seg i løpet av årene (ganske vellykket). Å bygge og skalere en strategi på lokale app-er, vil bety å starte fra scratch når det gjelder å lære de (noen ganger smertefulle) lærepengene som trengs for å lykkes. Enkelte ganger har man behov for slike hindringer for å utvikle seg videre, men denne gangen holder vi oss til det vi kan best.

Blir vi forbigått av en mengde konkurrenter som kjemper for å bygge lokale app-er? Selv om en sunn dose paranoia er viktig for bransjen, synes andre etablerte læringsplattformer å slite med sine lokale app-er. Hvis man bare kan tilby et begrenset sett med funksjonalitet i en lokal app når brukerne er vant til den komplette opplevelsen i web, blir resultatet ofte dårlige evalueringer og negative omtaler. For nye aktører i markedet som kun kan skilte med en begrenset funksjonalitet, er det enklere å få app-ene riktige, men vi kan ikke kompromisse når det gjelder vår plattform og filosofi.

Vi tror på vår strategi, men uavhengig av RWD eller lokale app-er, har vi fortsatt mye arbeid å gjøre for å skape en god brukeropplevelse på mobile enheter. I denne versjonen har vi brukt mye ressurser på selve RWD-rammeverket i tillegg til å gjøre våre menyer responsive. Med andre ord har vi trimmet motoren og strammet styringen, men vi trenger fortsatt å trekke om interiøret og omlakkere bilen. Selv om vi har tatt et stort skritt i riktig retning, har vi fortsatt mye arbeid å gjøre for de kommende versjonene.

Vi har forpliktet oss til å gjennomføre vår strategi, og vi ønsker gjerne å høre hvilke funksjoner i itslearning du mener vi bør prioritere neste gang!

Med vennlig hilsen

John Arthur


5 comments (Add your own)

1. Bjarne Nielsen wrote:
Å si at fremtiden ikke ligger i app'er, er vel kanskje litt bastant. Fremtiden ligger vel litt i begge deler, vil jeg heller si. I en del sammenhenger er webversjon bra, i en del andre, er kanskje en app bedre. Som for eksempel når jeg går inn i klasserommet og skal føre fravær. Først må jeg starte nettleseren på telefonen, og gå til www.itslearning.com. Så må jeg logge inn. Siden laster på noen sekunder, men ikke nødvendigvis umiddelbart. Så må jeg gå til rett fag. Deretter må jeg velge å vise menyen (som er skjult som default på mobile enheter), for å gå til Status og oppfølging. Menyen blir nå i veien, så jeg må klikke på knappen for å få vekk menyen igjen. Så kan jeg klikke på Fravær. Når den er lastet inn, må jeg klikke på fanen Før fravær. Det tar noen sekunder før den laster inn elevene. Så langt er jeg bare lettere frustert over hvor mange klikk om er nødvendig, og at det tar litt tid, ettersom nettsiden må lastes på nytt hver gang jeg gjør et valg. Imidlertid øker frustrasjonen når jeg på fraværsføringssiden, får opp et bilde som er svært dårlig tilpasset visning på mobil. Jeg ser noen navn, og timer som andre har ført noe (som jeg ikke har), men de timene jeg skal føre noe på, er utenfor bildet til høyre. Om jeg prøver å flytte bildet på touchskjermen, vises kun høyresiden av bildet, så jeg ser ikke navnene. Dermed får jeg ikke uten mye om og men registrert fravær. På en vanlig pc med mus, er det lett å tåle et par klikk ekstra, men på en mobil enhet blir det alt for tungvint. Fremtiden ligger kanskje ikke i apper, men skal den ligge i RWD, må den være både responsiv og funksjonell. Dit er det et stykke igjen.

01/11/2013 @ 23.30

2. Bjarne Nielsen wrote:
I en annen kommentar har jeg sagt hva jeg mener om RWD foreløpig. Forhåpentligvis blir det bedre. På spørsmål om hvilke funksjoner som trenger nødhelp håper jeg testverktøyet ligger langt opp. Prøveverktøyet er et verktøy som letter arbeidsbyrden for lærere når det brukes riktig. Det er en funksjon som gjør dokumentasjon av elever og studenters fremgang synlig, kan brukes (hvis RWD fungerer) med mobile enheter i klasserommet for å gjøre undersøkelser, små tester på innhold som gjennomgås mm. Problemet er at prøveverktøyet i itslearning har noen basale feil: 1 Retting av feil. Lærere er ikke (alltid) ufeilbarlige! Hvis du har laget en test, og en elev har påbegynt testen, og så oppdager en feil, kan man ikke rette. Det betyr at arbeidsbesparelsen med selvrettende prøver har et faremoment. Har du gjort noe feil i testen, må alle elevene ta hele testen på nytt etter at du har rettet feilen. Kanskje oppdager du at 5 av elevene staver et nøkkelord feil, og du har ikke lagt til akkurat den skrivefeilen, og dermed får de feil på testen. Veldig uheldig å ikke kunne rette - også med tanke på mestringsfølelsen til elever som sliter med lese-/skrivevansker. 2 Poengberegning Tidvis kan man oppdage at noen spørsmål har gitt uforholdsmessig uttelling, den ene eller den andre veien. Men jeg kan ikke endre poengberegning etter at noen har startet testen. Rett nok kan jeg gjøre det via omveier, og itslearning advarer meg om at poengene regnes ut på nytt. Men det er den ikke konsekvent med. 3 Skala/karakterer Karakterskalaen på en papirprøve blir av og til justert. Kanskje har noen oppgaver gitt misvisende uttelling jmf over, kanskje ser man at noen spørsmål var for vanskelig, og vil justere skalaen. Videre er det av og til ønskelig å ikke dele inn mer enn karakterene, ikke 1-, 1, 1+, 1/2, 2/1, 2-, 2, 2+ osv. Ved eksamen deles karakterene i matematikk ofte slik at det er 10% av poengene på karakterene 1 og 6, og 20% poengavstand mellom øvrige karakterer. Det hadde vært fint å kunne justere dette litt etter behov... 4 Valg Papirprøver gir mulighet til å differensiere, ved at eleven kan velge mellom flere oppgaver med ulik vanskegrad på den samme prøven. Dette er et fint pedagogisk virkemiddel. Tenk om det hadde vært mulig digitalt også? 5 Retting Noen ganger når man retter, ønsker man å se resultatet (poengmessig) for en elev før man går videre til neste elev. Da klikker man på OK. Vil man da videre til neste elev, fungerer ikke knappen "OK og neste lærende", så da må man først ut til resultatlisten, så finne dit du var kommet i listen, og så gå inn på den aktuelle eleven. Sorry, itl, ikke bra nok enda!

01/11/2013 @ 23.30

3. Arne Juliius wrote:
I test funksjonene så ønsker jeg meg at det går ann å vurdere hvert enkelt svar. At ett svar kan være 3 poeng, et annet 2 og det siste 1 poeng, for eksempel.

01/11/2013 @ 23.30

4. Nils @itslearning wrote:
Hei Takk for fine innspill. Vi anbefale dag å legge disse på ideportalen vår. Der har vi større mulighet til å viderebehandle innspill som kommer fra brukere, og det er et dedikert verktøy for tilbakemeldinger som dette. Du finner det på http://itslearning.accept-ideas.com/ Eller vil du fint kunne gjennomføre punkt 3 ved å lage egen skal i faget ditt ved hjelp av Innstillinger >> Vurderingsinnstillinger. MVH NilsH

07/11/2013 @ 23.30

5. Lars-Jacob Hove wrote:
Hei Bjarne, og takk for innspill, Når det gjelder RWD, fraværsføring og annen funksjonalitet som oppleves som tungvindt på en mobil enhet, så forstår vi hva du mener. Som John Arthur skriver er det vi har gjort nå et stort første skritt, men vi har fremdeles et godt stykke arbeid igjen før vi ser målet. Vi har nå gjort hovednavigasjonen responsiv, og gjort mye "under panseret" for å tilrettelegge det videre arbeidet som må gjøres med å sørge for den beste brukeropplevelsen, uavhengig av hvilken enhet som brukes. Angående test, så vil jeg også oppfordre deg til å bruke vår idéportal. Du har mange fine innspill. Ved å registrere disse i idéportalen vil de gå direkte inn i systemen vi bruker for vår produktforvaltning. I tillegg vil det være mulig for andre brukere å kommentere og stemme på ulike ideer, som kan gi oss ytterlligere informasjon om hva andre brukere mener om disse innspillene.

11/11/2013 @ 23.30

Add a New Comment


code
 

Comment Guidelines: No HTML is allowed. Off-topic or inappropriate comments will be edited or deleted. Thanks.

Kurs Videogalleri Kontakt oss