Kontakt oss
RSS Feed

itslearning oppdatering 71 - september 2016

De fleste av dere har tatt i bruk det nye meldingssystemet, og vi er glade for å se at dere sender flere meldinger enn noen gang før. Lærere har imidlertid kommet med noen innspill, som vi tar opp i denne oppdateringen. Vi har også innført nye funksjoner i oppslagene.

Vær oppmerksom på at de forskjellige oppdateringene i disse artiklene blir lansert på forskjellige tidspunkt. Det er ingen grunn til bekymring selv om du ikke finner alle funksjonene som blir nevnt her - de kommer snart.

Direktemeldinger 

Sende enkeltvise meldinger til deltakere i fagene
Tidligere var en melding som ble sendt til et fag, automatisk en gruppemelding. Dette førte til at alle svarene ble sendt til samtlige deltakere i faget. Lærerne kan nå velge om de vil sende enkeltvise meldinger eller starte gruppesamtale.

For å gjøre det litt ryddigere skaper en melding til en stor gruppe nå bare en tråd i meldingene.

Studenter kan ikke lengre sende en ny melding til et fag, men de kan svare i en faglig gruppesamtale som en lærer har satt i gang. Alle eksisterende fagsamtaler blir lukket, men lærere kan gjenåpne lukkede meldingstråder.

Velge mottakere fra et hierarki 
Muligheten for å velge mottakere fra et hierarki er tilbake. Hvis du klikker på søkeikonet ved siden av mottakerfeltet, åpnes listen over mottakere som kan velges. Som tidligere er det maksimale antallet mottakere 300 (dette antallet kan bli endret).

Enter betyr nå linjeskift i stedet for Send
Etter tilbakemeldinger fra mange lærere har vi besluttet å la Enter sette inn et linjeskift i stedet for å sende meldingen. 

Oppslag

Vi har gjennomført visningen Alle/Gjeldende i fagoppslagene (Gjeldende er standard). Vi har også forbedret måten forskjellige innhold vises på i oppslagene, slik at det er blitt enklere å skjelne mellom forskjellige typer innhold.

Kommer snart i oppslagene

Vi er kjent med at mange av dere savner muligheten til å bygge inn ressurser og bilder i oppslag, og angi tidspunkt for publisering av innlegg.

I nærmeste fremtid planlegger vi å tilby følgende forbedringer av oppslagene:

  • Støtte for å opprette lenker og bygge inn bilder og ressurser, for eksempel oppgaver eller filer i et oppslag, tilsvarende trelenke-funksjonen.
  • Angi tidspunkt for publisering av innlegg. Dette gjør at du kan bestemme når et innlegg skal bli tilgjengelig for studenter.

Hvis du er interessert i de langsiktige planene for alle områdene i itslearning, kan du se veikartet vårt her.

2 comments (Add your own)

1. Johan Bruland wrote:
Når blir det mulig å bygge inn ressurser og bilder i oppslag, og angi tidspunkt for publisering av innlegg. Som ble annonsert i september at kommer snart!
Vi er nå i november ...

02/11/2016 @ 23.30

2. itslearning wrote:
Hei Johan. Det er riktig at planen var at dette skulle være klart i September. Vi har jobbet med det kontinuerlig siden det, og det har tatt lengre tid enn vi ønsket og trodde. Det nærmer seg, og målet vårt er å ha dette på plass innen utgangen av 2016.

03/11/2016 @ 23.30

Add a New Comment


code
 

Comment Guidelines: No HTML is allowed. Off-topic or inappropriate comments will be edited or deleted. Thanks.

Kurs Videogalleri Kontakt oss