Kontakt oss
RSS Feed

itslearning setter fokus på læring på Lakeview Academy

Begrepet «ferdigheter for det 21. århundret» brukes ofte om de teknologiske kunnskapene som kreves ved morgendagens arbeidsplass. Connie White liker ikke å bruke det begrepet.

I stedet foretrekker teknologi- og læringsdirektøren ved Lakeview Academy i Gainesville i USA å snakke om de konkrete ferdighetene som dette samlebegrepet omfatter. Hun bruker heller ord som dataforståelse, kritisk tenkning, samarbeid, kreativitet og evnen til å innhente kunnskap.

«Målet er å hjelpe elevene til å utvikle de ferdighetene de trenger for å lykkes i fremtiden», sier Connie.

Rammeverket gir ferdighetene

Hun mener at for at elevene skal kunne utvikle disse og andre ferdigheter, trenger de først og fremst de riktige verktøyene. Derfor vil Lakeview Academy innføre itslearning i september.

«Verktøyet – i dette tilfellet itslearning – gir elevene et rammeverk for å tilegne seg og utvikle disse konkrete ferdighetene. Det rammeverket itslearning gir, er avgjørende for at det skal lykkes», forteller hun.

Lakeview Academy er en privatskole med elleve klassetrinn fordelt på tre nivåer. Den har 580 elever. I høst skal itslearning innføres for alle elever på øverste klassetrinn.

Innovativ strategi vekker nasjonal oppmerksomhet

Lakeview Academy er ikke ukjent med bruk av teknologi. Allerede i 1998 begynte elevene i de tre øverste klassene å bruke bærbare datamaskiner. I 2005 begynte skolen å bruke programmet Moodle, og lærerne innførte blandet læring, som kombinerer elementer fra det virtuelle klasserommet med undervisning ansikt til ansikt.

I 2009 iverksatte skolen en fjernundervisningsplan som lar lærerne bruke elektronisk undervisning hvis skolen skulle være stengt. I 2011 viste denne planen seg å være svært nyttig, da en vinterstorm førte til at skolen måtte stenge en hel uke, og elevene kunne fortsette å arbeide via nettet. Det førte til oppmerksomhet fra medier som for eksempel USA Today.

«Vi har kommet langt i utviklingen av teknologiprogrammet vårt. Men det har ikke skjedd over natten. Det er resultatet av en langsiktig personalutvikling», forteller Connie.

For å kunne utvikle sine teknologitiltak ytterligere, har Lakeview valgt itslearning.

«itslearning er intuitivt. Det er mindre forvirrende enn vår forrige open source-løsning, og mye mer barnevennlig for de laveste klassetrinnene,» sier Connie. «Lærerne kan dermed fokusere på det viktigste – nemlig læringen.»

itslearning imponerte undervisningsrådet

itslearning ble valgt av skolens undervisningsråd, som består av lederne for alle skolens avdelinger. Alle fagområder er representert i rådet.

Connie forteller at rådet var spesielt fornøyd med de ulike grensesnittene itslearning tilbyr. Det var viktig for Lakeview, ettersom itslearning må passe for elever på ulike klassetrinn.

Rådsmedlemmene forsto også at itslearning gjør det mulig å utvikle strategien om blandet læring ytterligere. Connie sier itslearning gjør det lettere for lærerne å imøtekomme behovene hos elever i samme klasse med ulike evner.

«Det vil hjelpe oss med å nå frem til og motivere elever med ulike behov», forklarer hun. «itslearning er godt egnet for å kunne differensiere. Som igjen betyr at det egner seg svært godt for langsiktig læring. Undervisningsrådet har et felles mål om at itslearning skal iverksettes på hele skolen.»

Skape entusiasme for læringsmål

Connie har brukt sommeren frem til innføringen til å kurse lærerne ved Lakeview i bruken av itslearning. I de øverste klassene forventer hun at lærerne vil bruke plattformen til å poste instruksjonsmateriale, legge ut lenker, videoer og bilder, samt gi lekser. Ved slutten av året håper hun lærerne vil kunne bruke mer avanserte funksjoner som e-mapper, blogging og prosessorienterte dokumenter for å lede interaktiv læring.

«Målet for alle våre lærere er å bruke itslearning til å kommunisere med elevene og etterhvert også med foreldrene», forteller Connie. «Totalt sett er nok alle her gode på teknologi, ettersom vi har brukt ulike verktøy i mange år. Jeg tror alle vil gjøre mer enn det vi krever som et minimum.»

«Vi vil at lærerne skal bruke itslearning til å skape engasjement og fremme læreprosessen. Når alt kommer til alt, er det aller viktigste at elevene blir begeistret for å lære.»

No comments (Add your own)

Add a New Comment


code
 

Comment Guidelines: No HTML is allowed. Off-topic or inappropriate comments will be edited or deleted. Thanks.

Kurs Videogalleri Kontakt oss