BK_banner

 "Internasjonale trender og læringsplattformer"

 Hvordan påvirker internasjonale trender innenfor læringsteknologi utviklingen av itslearning? Hva består disse trendene av og hvordan påvirker dette våre norske brukere. Etter oppkjøpet av Fronter har itslearning fått en dominerende rolle innenfor læringsplattform markedet i Norge, Hvordan vil vi forvalte dette til beste for våre brukere :Disse med flere spørsmål vil Arne belyse i sitt innlegg på årets brukerkonferanse.

Arne Bergby har ledet selskapet itslearning fra en liten bedrift i 2003 til å bli Europas største tilbyder av læringsplattformer, og en av de tre største i verden. Bergby har i alle disse årene vært personlig involvert i innføringen av læringsplattform i Norge og utlandet. Han har også utformet utdanningsprogrammet «IKT for skoleledere» for norske fylker og kommuner sammen med ledende forskere i Norge og Nederland. Denne erfaringen gjør Bergby svært kompetent til å dele sine erfaringer på dette temaet

 

 

"Who owns the learning?"

Hvem bør jobbe hardest i timene? Lærerne eller elevene? I "the age of the empowered Learning" kan vi styre elevene våre til å ta ansvar for en stor andel av deres læring. Forskning viser at en av de mest kraftfulle strategier for å forbedre læring er å gi elevene selvvurderingsstrategier. Alan vil gi deg steg for steg strategier for å samkjøre en skoleorganisasjon sin teknologiske tilnærming med pedagogiske tilnærminger.

Alan November er en internasjonal anerkjent leder og rådgiver innen utdanningsteknologi. Han begynte sin karriere som oseanografilærer og rådgiver på en skole for gutter i Boston Harbour. Etter dette har Alan vært rådgiver og skoleleder for skoler, offentlige organisasjoner og industriledere under planlegging av forbedring av kvaliteten med teknologi. Alan er kjent for å bruke sin humor for å inspirere til å bruke teknologi for å forbedre læring. Hans kompetanseområder inkluderer informasjons- og kommunikasjonsteknologi, planlegging på tvers av læreplanen, personalutvikling og lederutvikling. Alan har et spesielt hjerte for skoleledelse. Ved å gi slipp på gamle systemer og teknologi, og vedta og effektivisere det beste innen teknologi og ressurser. kan skoleledere bygge en kultur for læring. Alan har holdt innlegg på TED, blitt kåret til en av de viktigste tenkerne innen utdanning for dette tiåret. Han har og en rekke publikasjoner og bokutgivelser.

 

 

"Adaptiv læring"

Arne Krokan er professor ved NTNU. Han har skrevet en rekke bøker om disse endringene, hvilke  konsekvenser de har for ulike sektorer i samfunnet.
En av bøkene er "SMART LÆRING" som drøfter konsekvenser  for skole og læring, og hans siste bok "Det friksjonsfrie samfunn" har et eget kapittel som tar opp utvikling av nye digitale læreprosesser. I år ble han bedt av Statsministeren om å være med på et toppmøte om digitalisering av offentlig sektor.

 

                              

 

"Læring og digitalisering av fagene. Organisering og innhold i fremtidens skole."

 

Med utgangspunkt i NOU 2015:8 vil dette innlegget belyse sentrale læringsutfordringer i en stadig mer digitalisert skole. Hvilke prinsipper for design av digitale omgivelser kan skape vilkår for dybdelæring og progresjon. Hva betyr det at elevene bruker multiple digitale kilder/ressurser i fag som matematikk, naturfag og samfunnsfag/historie. Hvilke implikasjoner har dette for elevenes og lærernes arbeid. Hvilke svar om hva som virker best kan forskningen gi om læring i digitale omgivelser (i utvalgte fag).

Om Sten Ludvigsen

Sten Ludvigsen er professor ved UiO, med læring og teknologi som sitt spesialfelt, herunder hvordan og hva elever lærer i ulike fag. Han har tidligere vært leder av programstyret for evalueringen av Kunnskapsløftet og ledet arbeidet med NOU 2014:7 og NOU 2015:8 om fremtidens skole. Har ledet den nasjonal forskerskolen i utdanningsvitenskap (NATED), og ledet ’Kaleidoscope – Network of Excellence’ i Technology  Enhanced Learning (6. rammeprogram). Har vært gjesteforsker ved University of Pittsburgh, Stanford University, Open University og University of California, Berkeley. 

"Verdens beste læringsplattformer!"

 

I en verden i rask endring blir kravene til hvordan man vil bruke en læringsplattform stadig endret. itslearning har en klar strategi for hvordan vi skal gjøre produktene våre enda enklere å bruke - ja kort og godt lage verdens beste læringsplattformer. Til skolestart 2016 vil itslearning få en betydelig oppgradering, og det er flere spennende forbedringer i Fronter. John Arthur Berg forteller hva du har i vente, og kommer inn på andre spennende produktplaner fremover.

 

 

 

"Hva skal vi leve av i en digital framtid?"

Arne Hjeltnes leder et av Nordens mest fremtidsrettede digitale kommunikasjonsbyrå Creuna, med 360 ansatte og operasjoner i 4 land. I vårt avslutningsforedrag trekker Hjeltnes linjene tilbake til hva som bygget Norge frem til i dag, og rekker blikket fremover for å se på hva Norge skal leve av fremover. I sin kjente lune og humoristiske stil deler han historiske fakta, og egne tanker om hvordan den digitale hverdagen påvirker oss idag, og fremover. Den digitale virkeligheten er også høyst relevant i en travel norsk skolehverdag, noe Hjeltnes også kommer til å snakke om.

 


Kurs Videogalleri Kontakt oss