Gratis kompendium

Våre kompendium fokuserer på hvordan lærere og skoler kan forbedre læreopplevelsen ved bruk av læringsplattformer. De er relevante for skoler på alle trinn, uavhengig av læringsplattform, men de fleste brukerhistorier og praktiske eksempler kommer fra skoler og lærere som bruker itslearning. De er gratis å laste ned, distribuere og dele.
Mobil læring

Hvordan oppnå suksess med dine elever.

I dette kompendiet vil du få:

 • se koblingen mellom mobil læring og økt indre motivasjon
 • se eksempler på bruk av mobil læring i en reell klasseromssituasjon
 • lære fem måter du selv kan få økt motivasjon med itslearning


 

Elevsentrert undervisning

Hvordan sette eleven i fokus for undervisningen.

I dette kompendiet vil du få:

 • lære tre strategier for å implementere elevsentert undervisning i dine klasserom
 • se eksempler på hvordan disse strategiene settes ut i praksis av virkelige lærere
 • finne en liste over litteratur og ressurser til inspirasjon i det videre arbeidet

Kompendium - Vurdering for læring 

Vurdering for læring

Hvordan kan lærere bruke vurdering for læring i praksis ved hjelp av læringsplattform.


I dette kompendiet vil du få:

 • praktiske tips om hvordan du kan håndtere arbeidsmengden knyttet til vurdering for læring
 • se hvordan du kan gi tilbakemeldinger som elevene kan bruke til å forbedre sin skoleprestasjon
 • se eksempler på hvordan lærere setter vurdering for læring ut i livet i klasserommet

Kompendium - Blandet læring 

Blandet læring

Mange lærere mener at blandet læring løser mange av dagens utfordringer i klasserommet.


I dette kompendiet vil du få:

 • Se eksempler fra skoler og lærere som bruker blandet læring
 • Ideer til enkle metoder som gjør at du kan starte med blandet læring i morgen
 • Se modellene for blandet læring

 

Kurs Videogalleri Kontakt oss