Kombiner Brukerkonferansen med kurs!

Nytt av året er mulighet for å oppdatere seg på itslearning og Fronter. Onsdag 28. septemberer satt av til flere spennende kurs som gir deg muligheten til å ta med deg ny kunnskap om læringsplattformen din.

 


= itslearning 

= Fronter

= For alle

= Høyere utdanning
(Fronter og itslearning) 

 


Fronter admin
Fronter lærer
itslearning admin
itslearning lærer
Blandet
Blandet
09.00
Administratorkurs
IUP og mål
Administratorkurs for nye administratorer
Helhetlig vurdering
Oppdateringskurs for administratorer
Bruk av digital tavle og LMS
10.00
11.00
Lunsj
Lunsj
Lunsj
Lunsj
Lunsj
Lunsj
12.00
Office 365 og Fronter
Omvendt undervisning
Office 365 og itslearning
Helhetlig planlegging
Flipped classroom

13.00
IUP og mål
Helhetlig vurdering
Bruk av digital tavle og LMS     
14.00
15.00
Kursdagen slutter

 

Nedover på siden står en beskrivelse av alle kursene.

"Administratorkurs for nye administratorer"

Jørgen Natlandsmyr Lunde, itslearning

Det er ingen krav til forkunnskaper for å delta, men det er en fordel å kjenne til grunnleggende bruk av itslearning. Kurset passer både for deg som er ny i administratorrollen, eller har behov for en oppfriskning av gammel kunnskap og vi gjennomgår både funksjonalitet både for system- og skoleadministratorer

Har du fått ansvaret for itslearing i din organisasjon, men er usikker på hvordan alt virker? Under brukerkonferansen arrangeres et eget kurs for deg som er ny som administrator, eller som rett og slett ønsker en liten oppfriskning. Administratoren fungerer i stor grad som lokal støtte for læringsplattformen i sin organisasjon og det en fordel å kjenne til de ulike administrative funksjoner og innstillinger. Dette kurset er satt sammen for å gi deg en introduksjon til administratorrollen med målsetning om å være i stand til å drifte itslearning i egen organisasjon. itslearning oppdateres flere ganger i løpet av et år, og vi ønsker derfor at alle administratorer og supportbrukere skal oppdatere kompetansen sin årlig. Benytt muligheten under årets konferanse til å tilegne deg den kompetansen du trenger og for å knytte kontakt med andre i samme rolle. På kurset møter du også eksperter fra itslearning som kan gi deg nyttige tips for videre drift i egen organisasjon. Under kurset vil du få muligheten til å sertifisere deg som administrator, noe som vil sette deg i stand til å påta deg rollen som supportkontakt for egen organisasjon.

 

 

"Hva er nytt og endret i itslearning? En oppdatering for erfarne administratorer"

Bjarte Berntsen, itslearning

Mange administratorer organiserer allerede itslearning i egen organisasjon basert på  læringsplattfomen standardfunksjonalitet slik den en gang var. Men kjenner du til alle mulighetene som finnes i itslearning og hvordan du setter disse opp tilpasset målbildet i egen organisasjon? itslearning utvikles kontinuerlig og en oppdatering kan være hensiktsmessig for å viderutvikle læringsplattfomen i egen organisasjon.  Kurset gir deg en introduksjon til de seneste oppdateringer og endringer, samtidig som at eksperter fra itslearning gir deg nyttige tips for videre drift og tilpasning.

Hvorfor skal jeg delta?
Det kommer oppdateringer og endringer i itslearning flere ganger i året. Dette kurset er satt opp slik at du som administrator skal få muligheten til å holde deg oppdatert på de seneste oppdateringer, samtidig som at vi kan vise deg hva som er nytt og hvordan dette kan benyttes i din organisasjon. Selv om du allerede har vært gjennom administratoropplæring tidligere, vil det være en fordel med en introduksjon til de seneste oppdateringer og endringer. På kurset møter du også eksperter fra itslearning som kan gi deg nyttige tips for videre drift i egen organisasjon.

Hvem er kurset for:
For deg som allerede drifter itslearning i egen organisasjon og som har behov for en oppdatering på de siste endringene.

Hvorfor skal jeg delta?
itslearning oppdateres flere ganger i løpet av et år, og vi ønsker derfor at alle administratorer og supportbrukere skal oppdatere kompetansen sin årlig.

Målsetning med kurset:
Etter endt kurs skal deltakerne kjenne til de ulike administrative funksjoner og innstillinger i itslearning. Deltakerene skal og være i stand til å fungere som systemadministrator i egen organisasjon, og som lokal støtte for skoleadministratorer på de enkelte skoler.

Forkunnskaper:
Kurset er satt opp for deltakere som tidligere har gjennomgått administratoropplæring i regi av itslearning.

 

 

 

"Omvendt undervisning"

v/Fronter

Dette kurset passer for deg som ønsker å lære hvordan man enkelt kan komme i gang med omvendt undervisning i grunnskolen og videregående. Her lærere du hvilke verktøy du trenger og hvordan de brukes, samt hvordan dette integreres i den læringsplattformen du bruker. Vi viser en rekke eksempler på god bruk av video, og hvordan dette kan gi undervisningen en ny dimensjon.

Passer for: Alle som ønsker å benytte læringsplattformen på en ny og spennende måte.

"Administrere Fronter"

Harald Gjervik

Er du administrator i Fronter og trenger en liten oppdatering, eller kanskje du er helt fersk som administrator? Få en gjennomgang av de viktigste funksjonene en Fronter-administrator har tilgang til og se hvordan du kan sette opp læringsplattformen tilpasset organisasjonens målbilde.
Hvem er kurset for:
Forkunnskaper: Det er ingen krav til forkunnskaper for å delta, men det er en fordel å kjenne til grunnleggende bruk av Fronter

Kurset er beregnet for nye og eksisterende administratorer og krever ingen forkunnskaper som administrator

"Flipped classroom i høyere utdanning"

Christina Finne, Universitetslektor - Universitetet i Stavanger

Digital kompetanse  etterspørres i stadig større grad både av lærere og studenter ved læresteder for høyere utdanning. I denne workshopen vil du som deltaker få innblikk i konseptet med et omvendt klasserom og hvordan flytte tradisjonelle læringsaktiviteter ut av den ordinære undervisningen og la studentene få en mer aktiv og deltagende rolle.

Her vil du få en mer utdypende gjennomgang enn innlegget Christina holder tirsdagen, av metoden samt konkrete innspill til hvordan du kan implementere dette i egen virksomhet. 

"IUP og mål"

v/ Fronter

Hvordan setter du opp mål og IUPer, og effektivt administrere disse over terminer og år.

"Office 365 og Fronter"

v/ Fronter

Hvilke muligheter har du med Office 365 i Fronter og hvordan kan du bruke det praktisk som lærer?

"Office 365 og itslearning"

v/ itslearning

Hvilke muligheter har du med Office 365 i itslearning og hvordan kan du bruke det praktisk som lærer?

"Helhetlig vurdering for lærere"

v/ itslearning

Vi ser nærmere på hvordan du kan arbeide med helhetlig vurdering ved bruk av enkle verktøy i itslearning.

"Helhetlig vurdering for administratorer"

v/ itslearning

Hvordan legge til rette i itslearning for at lærere og administrasjon kan jobbe med helhetlig vurdering.

"Bruk av digital tavle og LMS"

Lars Persen - Pedagogisk leder Scandec Systemer AS

Hvordan kan vi bruke itslearning på interaktive tavler? Kurset vil ta utgangspunkt i bruk av itslearning som a) plattform for læringsaktiviteter på interaktive tavler og skjermer og b) organisering og planlegging av interaktive aktiviteter i itslearning. Når vi planlegger læringsaktiviteter må vi alltid ha et sterkt fokus på hvordan og ikke minst hvorfor- kursholder vil derfor se nærmere på mål, metode og aktiv elevdeltakelse. Kurset vil derfor ha som målgruppe alle som bruker itslearning og har interaktive tavle eller skjerm i klasserommet, uavhengig av type og system.

Kurs Videogalleri Kontakt oss