Kontakt oss
RSS Feed

Lar elevene planlegge undervisningen

I Bærum er elevene sentrale i planleggingen av undervisningen. Kjersti Engelstad Stokke – studieleder og lærer i økonomiske fag ved Sandvika videregående skole – er hjernen bak et opplegg som bruker itslearning og elevene aktivt under utarbeiding av periodeplaner.

 

Kjersti Engelstad Stokke på Del & bruk-konferansen i 2010.

 Involvering av elever i planleggingen av undervisningen er støttet i opplæringsloven, som i § 1-1. Formålet med opplæringa sier at elevene har rett til «medansvar og rett til medverknad». Første gang Kjersti involverte elevene var i faget Entreprenørskap og Bedriftsutvikling 2, og lærer og elever brukte en fem timers fagdag til å planlegge undervisningen. Et slikt opplegg krever planlegging før det settes i gang – det er selvsagt ikke slik at læreren slipper å gjøre noe. Forarbeidet inkluderte blant annet kartlegging av kompetansemålene, læreplanen, lærebøkene og andre relevante læremidler.

Stort elevengasjement

Les mer på Kjerstis blogg

Kjersti ble nominert i kategorien Kreativ bruk av itslearning under Del og bruk-konferansen i Sandvika i 2010. Du kan lese mer om opplegget på Kjerstis blogg Ceteris Paribus der hun i detalj beskriver hvordan elevene ble involvert i undervisnings- planleggingen.
– For å skape engasjement og nysgjerrighet blant elevene la jeg ut en avstemning på itslearning et par dager før fagdagen der jeg spurte hvilken del av faget de så mest fram til, forteller Kjersti.

Målet med fagdagen var blant annet at elevene skulle bli kjent med hverandre, fagets innhold, samskrivingsverktøy og diskusjonsverktøyet i itslearning. I tillegg skulle elevene få innflytelse på hvilke undervisningsformer, vurderingsformer og verktøy som skulle benyttes i undervisningen. Et viktig mål var at elevene skulle utarbeide en periodeplan for de første tolv ukene av undervisningen. Elevene fikk være med på «alt» – hva de skulle jobbe med, hvordan de skulle jobbe, når de skulle ha prøver, og til om med hva slags vurderinger som skulle benyttes.

Diskusjonsforum sentralt

Diskusjonsverktøyet viste seg å være sentralt under planleggingen, men det var også nyttig som et bli kjent-verktøy. Kjersti og elevene skrev et kort introduksjonsinnlegg om seg selv der de fortalte litt om bakgrunn og faglige interesser. Deretter ble diskusjonsforumet brukt til mer konkrete diskusjoner om undervisningsplanen.

– For at ikke diskusjonene skulle bli for uoversiktlige hadde jeg på forhånd delt elevene inn i grupper på fire, forklarer Kjersti. – Jeg laget et forum til hver gruppe, og det var kun den enkelte gruppes medlemmer som kunne se gruppens foruminnlegg. I mindre forum tror jeg at elevene i større grad tør å skrive hva de mener.

Sandvika-læreren ser flere fordeler med diskusjonsforumet. For det første må elevene tenke over hva de skriver – og dette hjelper dem å reflektere over fagets innhold. Det at andre elever kan lese hva de skriver skjerper dem. En annen stor fordel er at de sjenerte og stille elevene lettere blir involvert i diskusjonene når den foregår skriftlig i et forum.
På slutten av fagdagen fikk elevene mulighet til å evaluere opplegget ved hjelp av undersøkelsesverktøyet i itslearning. Resultatet viste at elevene satte pris på å bli involvert i planleggingen av undervisningen. Kanskje et eksempel til etterfølgelse?

Eksterne verktøy integrert med itslearning

I itslearning er det enkelt å bruke eksterne verktøy, og Kjersti benyttet seg av flere nyttige verktøy under planleggingen. Gjennom hele fagdagen ble det benyttet tankekart til å oppsummere diskusjonene. Tankekart, som for eksempel Mindmeister, viste seg å være nyttige for å samle alle elevenes tanker og innspill, eller for å styre klassediskusjonen. Et annet viktig eksternt verktøy som ble brukt var Google Docs’ skjemaverktøy – som kan legges inn som lenker i itslearning.

Les mer om andre vinnere og nominerte fra Del og bruk

2011:

2010:

No comments (Add your own)

Add a New Comment


code
 

Comment Guidelines: No HTML is allowed. Off-topic or inappropriate comments will be edited or deleted. Thanks.

Kurs Videogalleri Kontakt oss