Kontakt oss
RSS Feed

Lesing og regning i alle fag - grunnleggende ferdigheter med itslearning

Det åpner seg mange muligheter hvis læreren planlegger undervisningen i et kombinert klasserom. Man kan som lærer få oversikt over elevenes forkunnskaper, motivere til lesing og læring, og skaffe seg oversikt over elevenes faglige utvikling. itslearning legger til rette for økt elevaktivitet, og dermed også økt læring. Lesing og regning er to grunnleggende ferdigheter, som alle elever skal møte og beherske i de ulike fagene på skolen.

Fokus på regneferdigheter!

Regning er en av de grunnleggende ferdighetene som skal læres i alle fag. Det er viktig at både lærer og elev opplever at dette fokuset blir en naturlig del av undervisningen. itslearning gir deg som pedagog gode eksempel på hvordan de ulike verktøyene i itslearning kan brukes til regning i alle fag.  Og hvordan du kan utnytte det kombinerte klasserommet i undervisningen.

Vi arrangerer to webseminar i juni, heng deg på!

Lesing og leseferdigheter med itslearning

Arbeidet med elevenes lesing og leseforståelse er blant de viktigste oppgavene en lærer har. I dagens krav til dokumentasjon og registrering krever det at læreren har god oversikt over hver enkelt elev. Kombinasjonen klasserom + itslearning gir læreren gode muligheter for å motivere elevene for lesing, holde leseinteressen oppe og i tillegg få god oversikt over elevenes lesekompetanse. 

Les mer

No comments (Add your own)

Add a New Comment


code
 

Comment Guidelines: No HTML is allowed. Off-topic or inappropriate comments will be edited or deleted. Thanks.

Kurs Videogalleri Kontakt oss