Kontakt oss
RSS Feed

Meksikansk skole velger itslearning

De ansatte er imponerte over itslearnings muligheter for deling og samarbeid.

Lærerne og administrasjonen ved Liceo de Monterrey, en privat gutteskole i Monterrey i Mexico, var ikke fornøyde med læringsplattformen de hadde.

De brukte plattformen til å legge ut dokumenter til elevene eller til å organisere noen få eksamener på nettet. Plattformen hadde ikke blitt oppdatert på fem år, fordi oppdatering var dyrt og tidkrevende. Rektoren på Liceo de Monterrey, Fransisco Guzman, var ikke imponert.

"Vi brukte plattformen til å dele dokumenter", sier han. "Vi innså at en ny læringsplattform ville være en stor fordel for lærerne og elevene våre, og bestemte oss for å finne en erstatning."

"itslearning er lett å bruke, enkel og intuitiv"

I juni, etter å ha deltatt på en lansering av itslearning i Monterrey i Mexico, valgte han itslearning som skolens nye læringsplattform. "Vi ble veldig begeistret for plattformen da vi så den for første gang. Førsteinntrykket var at det var et godt produkt", sier Fransisco.

"Den er lett å bruke, enkel og intuitiv og muliggjør samarbeid på en veldig grei måte. Vi så på plattformen som en støtte for undervisnings- og læreprosessen, ikke som en erstatning for kontakten mellom lærere og elever."

En enkel måte å dele ressurser på blant lærerne

Fransisco og lærerne hans så at skolen hadde et problem. Lærerne lagde spennende undervisningsmateriale, men de hadde ingen måte å dele materialet på.

"Vi slet med å styre planleggingen av undervisningen vår. Det var kaotisk, og vi hadde ikke kontroll i det hele tatt," forklarer han. "Vi hadde ikke mulighet til å dele undervisningsmaterialet slik at andre kunne dra nytte av det, og lærerne arbeidet hver for seg. Med itslearning ble situasjonen en helt annen."

Under demonstrasjonen av itslearning ble Fransisco og andre lærere gjort kjent med ressursdelingsfunksjonen Mitt bibliotek. "Jeg tenkte at dette var noe vi måtte skaffe oss snarest", forteller Fransisco. "Vi forsto at dette verktøyet ville hjelpe oss med å standardisere planleggingsprosessen. Det gjør det mulig for lærerne å dele materiale med hverandre, og samarbeide med kollegaer også på andre skoler."

Lærerne sto sentralt i bestemmelsesprosessen

class="niceImage-floatRight"""Fransisco forklarer at lærernes vurdering av plattformen var utslagsgivende for avgjørelsen om å inngå en avtale med itslearning. Han deltok på tre demonstrasjoner av itslearning sammen med fem av lærerne.

"Inntrykket deres var veldig positivt", sier han. "Vi lyttet nøye til hva lærerne hadde å si, ettersom det til sjuende og sist er dem som faktisk skal bruke verktøyet."

Lærerne satte pris på at de kunne gjøre multimediale undervisningsressurser tilgjengelige for elevene og hverandre via itslearning-plattformen. Dette gir elevene tilgang til undervisningsmateriale på nettet uten at de samtidig kan streife innom upassende nettsider.

"Det er et lukket miljø. Vi kontrollerer hva elevene gjør på Internett", sier Fransisco. "Elevene arbeider innenfor plattformen, og de behøver ikke å gå noe annet sted på nettet for å finne informasjonen de trenger. Dette var et veldig viktig poeng for oss."

En implementeringstid på bare to måneder

Liceo de Monterrey planlegger å ta i bruk itslearning for alle fagene for videregående fra og med august, og plattformen må dermed være fullstendig implementert bare to og en halv måned etter at de så den for første gang.

Liceo de Monterrey er en privatskole for gutter i Monterrey med 1000 elever, hvorav 70 prosent går i 1.–9. klasse, mens resten går i 10.–12. klasse. I juni inngikk Liceo de Monterreys søsterskole, en privat jenteskole, også en toårig kontrakt med itslearning.

No comments (Add your own)

Add a New Comment


code
 

Comment Guidelines: No HTML is allowed. Off-topic or inappropriate comments will be edited or deleted. Thanks.

Kurs Videogalleri Kontakt oss