Kontakt oss
RSS Feed

Nye forkjempere hos CLAVIS sprog & kompetence

Siden de sto overfor store utfordringer lette den danske språkskolen «CLAVIS sprog & kompetence» etter en læringsplattform. De hadde behov for et verktøy som kunne tilby studentene – mange av dem nylig ankommet i Danmark – audiovisuelle hjelpemidler til støtte i undervisningen. Pernille Helena Rasmussen, rektor ved CLAVIS sprog & kompetences avdeling i Roskilde, ønsket også å avhjelpe det organisasjonsmessige kaoset som var et resultat av at lærerne brukte ulike verktøyer for å koordinere sin tradisjonelle klasseromsundervisning og blandede undervisning. De hadde behov for å konsolidere sine teknologiske produkter, og trengte den rette plattformen for å støtte skolens pedagogiske filosofi. Valget falt på itslearning.

«Vi hadde behov for en læringsplattform for å kunne arbeide med det omvendte klasserommet ved å vise bilder, lydfiler og videoer som studentene kan arbeide med både på skolen og hjemme. Bruk av multi-media-innhold hjelper oss til å involvere så mange av studentenes sanser som mulig. De er en variert gruppe. Noen av dem sliter med lesing, mens andre har organisatoriske utfordringer. Men med itslearning er de nødt til å være organisert, og de vil alltid være i stand til å finne det materialet de skal arbeide med. Plattformen gir oss de audiovisuelle hjelpemidlene for å motivere studentene, så de kan være en del av læringen og slik at vi kan implementere en tilnærming til samarbeidslæring. Studentene kan også reflektere over sin egen læring på ulike måter, for eksempel ved å føre en logg enten ved hjelp fra læreren eller på egen hånd, avhengig av ferdighetsnivå», sier Pernille.

Teamet som var ansvarlig for implementeringen av itslearning hos CLAVIS var fast bestemt på å lykkes med dette og iverksatte to prosjekter. Først flyttet de all skoleinformasjon til itslearning, noe som «tvang» lærerne til å bruke plattformen for å få tilgang til nyheter og oppdateringer. Samtidig opprettet de en «ambassadørgruppe» for itslearning hvor de utvalgte lærerne ble bedt om å utforske og test ut itslearning. Disse pionerene og andre interesserte lærere, blant dem Anne Boulay, var de første som tok i bruk plattformen i sine klasser.

Boulay har mange forventninger til itslearning. Hun sier den vil være et positivt bidrag til undervisningen, hvor studentene kan arbeide i sitt eget tempo, forenkle evalueringsprosessen og bidra til å fastslå hva som motiverer dem. «Med itslearning kan studentene mine kontrollere tempoet i læringen. De kan gjøre ekstra øvelser hvis de føler at de trenger større utfordringer. Studentene utvikler seg i ulikt tempo, og de liker å arbeide videre i sitt eget tempo. De kan gjennomgå tidligere materiale, eller gå videre og fullføre uferdige oppgaver fordi alt kursarbeid ligger på én plattform», sier Anne.

Hvis studentene ikke gjør fremgang, kan årsaken avdekkes via itslearning. Hun kan gi en test på plattformen og analysere resultatene. Hun kan se hvor mange ganger en student har prøvd å ta testen og hvor lang tid han eller hun brukte på å besvare de enkelte spørsmålene. Dette viser henne hvilke områder og emner studentene sliter med. «Motsatt kan positive resultater bli tolket som bevis for studentenes motivasjon. Hvis nok studenter svarer riktig, kan det knytte denne suksessen tilbake til den spesielle klasseromsundervisningen hvor jeg introduserte emnet. Dette gjør det mulig for meg å spore studentenes motivasjon tilbake til kilden, noe som gjør at jeg kan måle hvor effektiv undervisningen min er. Jeg ser itslearning som en rød tråd som binder sammen emner i semesteret. Med itslearning vet studentene alltid om de gjør fremskritt da de kan følge læringsprogresjonen på plattformen.»

I tillegg til å gi lærerne ett enkelt sted å iverksette undervisningsaktiviteter online, vil itslearning hjelpe CLAVIS med det organisatoriske aspektet. Dette passer inn i Pernilles planer om å organisere kursmateriell i overensstemmelse med Det felles europeiske rammeverket for språk (CEFR), som deler studenter i tre kompetansekategorier. itslearning vil gjøre det mulig for lærerne å opprette de samme mappene for hver enhet, for eksempel staving, lytting og lesing. I tillegg består hvert fag av moduler som er organisert under CEFR-strukturen. itslearning bidrar til at lærerne enkelt kan sette inn tidligere brukt startmateriell og en introduksjon til språket i navigasjonstreet til hvert fag hvor kursmateriellet er organisert. Startmateriell inkluderer for eksempel gjennomgang av alfabetet og tallene og arbeidsark for å lære seg klokken. Anne ser også frem til å inkludere YouTube-videoer i plattformen.

Hun har også planer om å bruke itslearning som et nyhetsforum hvor hun vil publisere påminnelser til klassen og informasjon om arrangementer på skolen. «Jeg ser at det vil bli et godt verktøy for å formidle informasjon. Det vil gjøre meg trygg på og sikre at alle har fått riktig og viktig informasjon. Vi har mange klasser og mange studenter, så det kan være vanskelig å ha oversikt om hvilke studenter som har fått nødvendig informasjon. Nå vet jeg at de har tilgang til informasjonen på itslearning selv om de har vært fraværende.»

Om CLAVIS sprog & kompetence

CLAVIS sprog & kompetence er en uavhengig nonprofit språkskole med fire avdelinger. Skolen tilbyr bl.a. kurs i dansk som andrespråk og fremmedspråk, interkulturell kommunikasjon og voksenopplæring. Avdelingen i Roskilde er lokalisert i utkanten av København.

Fakta

Kunde: CLAVIS sprog & kompetence
Land: Danmark
Antall studenter: 3 500 årlig
Sektor: Språkstudier
Undervisningspersonale: 40
Brukt itslearning siden: 2013

Et overblikk

· Audiovisuelle hjelpemidler involverer studentenes sanser på skolen og hjemme
· Studentene arbeider i sitt eget tempo
· Sporer studentenes fremgang og motivasjon
· Kursmateriell organisert i samsvar med Det felles europeiske rammeverket for språkNo comments (Add your own)

Add a New Comment


code
 

Comment Guidelines: No HTML is allowed. Off-topic or inappropriate comments will be edited or deleted. Thanks.

Kurs Videogalleri Kontakt oss