Kontakt oss
RSS Feed

Pioner på omvendt undervisning

Lektor Elisabeth Engum fra Bjørgvin videregående skole blir beskrevet som et godt eksempel på hvordan personlige læringsmiljøer kan bidra til innovativ undervisning. Inspirert av ideene i omvendt undervisning-tankegangen søker hun å motivere elevene og strukturere skolehverdagen.

 

Elisabeth er en av pionerene i Norge på omvendt undervisning – eller «flipped classroom» som det kalles på engelsk. Kort fortalt baserer konseptet seg på at elevene ser video med teorigjennomgang som lekse, og jobber med oppgaver på skolen.

I løpet av vårsemesteret 2011 testet Elisabeth omvendt undervisning i geometri i Matematikk R1. Hun produserte videoer med teorigjennomgang og eksempeloppgaver som ble lagt ut på YouTube og publisert via Google nettsteder. Det viste seg at elevene ikke brukte nettstedet i særlig grad, og hun begynte derfor å publisere videoene på itslearning siden det er hovedkommunikasjonskanalen mellom skolen og elevene.

itslearning-planleggeren sentral

Elisabeth Engum var en av tre vinnere i kategorien Kreativ bruk av læringsplattform under Del & bruk-konferansen 2011. Hun var nominert på bakgrunn av sitt arbeid med omvendt undervisning og itslearning. Du finner Elisabeth som @PGelisa på Twitter. Du kan også se videoene som er omtalt i artikkelen på YouTube-kanalen hennes.Elisabeth bruker itslearnings planleggingsverktøy for å strukturere lærestoffet. Planen deles inn i mindre temaer der videoene legges inn som notater i planen. itslearning lar henne knytte videoene til kompetansemål i læreplanen, noe som gjør det lettere å samle ressursene via planleggingsmodulen. Ønsket om tilgjengelighet er hovedgrunnen til at hun bruker YouTube.

– Jeg bruker YouTube fordi det skal være mulig å se videoen om de så sitter på bussen. Så lenge de ligger på YouTube er det større sjanse for at videoen kan sees på forskjellige enheter og plattformer – det være seg PC, Mac eller mobiltelefon.

Underveis skal elevene vurdere hvor de står i læringsprosessen via egenvurderingsskjema laget med undersøkelsesverktøyet i itslearning. Tanken er at elevene etter å ha sett en video skal si noe om hva de har sett, hvor godt de har forstått innholdet og spørsmål om noe var uklart.

– Det mest utfordrende synes jeg er å strukturere stoffet. En ting er å få laget gode videoer, en annen ting er å ha god klasseromsundervisning. Jeg tror det er viktig å ha en balanse mellom videoforelesningene og klasseromsundervisningen.

Elevene hun hadde i fjor ga uttrykk for at de ville ha begge deler: noen perioder med klasseromsundervisning og noen med videoundervisning. Elisabeth mener utfordringen er å finne en god struktur på de ressursene hun legger ut, slik at elevene får nytte og glede av dem.

Nedenfor ser du et eksempel på en av Elisabeths videoer:

Fordeler og ulemper

Selv om elevene stort setter positive, er det også ulemper med omvendt undervisning. Det tar tid å lage videoene, og det kan også by på utfordringer i klasserommet.

– Tradisjonell tavleundervisning krever lite av elevene, og omvendt undervisning gjør at elevene må ta mer ansvar selv. Dersom de ikke har fått sett videoen før en undervisningstime kan det være vanskelig å følge med. På den annen side har elevene stor glede av å kunne se om igjen leksjoner, og det blir mer tid til veiledning i timene. Videoene gjør det også lettere for elever som har vært borte å ta igjen de andre.

Inspirert av andre

Hun legger ikke skjul på at hun lar seg inspirere av andre, og plukker opp ting på for eksempel Twitter og konferanser, for deretter å skape noe eget.

– Jeg fikk ideen i fjor vinter da jeg kom over artikler om Khan Academy og «flipped classroom», forteller Elisabeth. – Mine ideer er i stor grad inspirert av Roger Markussen fra Møglestu videregående skole. Han og kollega Bjørn Ove Thue startet med omvendt undervisning et par måneder før meg, og konseptet virket så interessant at jeg baserte meg på deres mal.

Les mer om andre vinnere og nominerte fra Del og bruk

2011:

2010:

No comments (Add your own)

Add a New Comment


code
 

Comment Guidelines: No HTML is allowed. Off-topic or inappropriate comments will be edited or deleted. Thanks.

Kurs Videogalleri Kontakt oss