Kontakt oss
RSS Feed

Praksistilnærmet undervisning med rollespill

Hvordan kan undervisningen gjøres mer praksistilnærmet i yrkesfag? Anne Brunborg er utdannet sykepleier, og jobber som lærer i helsefag ved Røyken videregående skole. Hun har opprettet en fiktiv pleiehjemsavdeling som drives fra itslearning, og bruker storyline for å virkeliggjøre undervisningssituasjonen.

 

Pleiehjemsavdelingen har fått navnet Heggum helsetun, og i det Anne beskriver som et langvarig og avansert rollespill er det elevene som former avdelingen. Lærerne setter rammer og spiller rollene som «fagkonsulenter» for elevene, og bidrar blant annet med økonomisk tilrettelegging og diagnostisering av pasienter.

– itslearning gir læreren en unik mulighet til å styre, hjelpe og vurdere elevene underveis i hele prosjektprosessen, sier Anne.

Prosjektet er en tverrfaglig prosess som går over seks uker. Elevene starter bokstavelig talt med blanke ark: Elever fra byggfag bistår med å tegne bygget, og først når bygget er ferdig overtar helsefagelevene.

Blir levende i itslearning

Selv om Heggum helsetun ikke eksisterer i virkeligheten, lever det i beste velgående virtuelt i itslearning. Anne har opprettet et fag som fungerer som en intranettside for pleiehjemsavdelingen, som ligner på informasjonskanalene en må forholde seg til i yrkeslivet. Inne i faget kommuniserer elevene med hverandre og lærerne, leser nyheter og leverer inn arbeidskrav som en del rollespillet. På denne måten får elevene god føling med hvordan det er å være i arbeidslivet – en praktisk tilnærming til et praktisk yrke.

– Elevene får både ansvar og myndighet til å organisere, publisere og kommentere eget arbeid. En virkelighetsnær undervisningssituasjon gir eleven motivasjon. Opplevelse av relevans genererer engasjement, forklarer Anne.

Hun mener bruken av itslearning i prosjektet Heggum Helsetun gjør en praksistilnærmet undervisning mer realistisk. Elevene får en ny «rolle» i itslearning som blant annet gir økt ansvar og som krever en økt bevissthet i forhold til aktiviteten på itslearning.

En virtuell pleiehjemsavdeling som Heggum helsetun engasjerer elevene på en annen måte sammenlignet med tradisjonell undervisning, og Anne bruker HMS som eksempel.

– Alle elever må gjennom et fag som for eksempel HMS, men ikke alle synes det er like interessant. Arbeidet med Heggum helsetun kan til og med gjøre HMS mer spennende. Det har også vært ett av målene mine: å skape en engasjerende måte å lære på.

Nye arbeidsmetoder gir engasjerte elever

Prisvinner
Anne var en av tre vinnere i kategorien Kreativ bruk av læringsplattform under Del & bruk-konferansen i 2011. Hun var nominert på bakgrunn av sitt arbeid med Heggum helsetun. Faget er tilgjengelig i itslearning community. Søk etter «RYVS Heggum Helsetun».
Anne og elevene kombinerer bruken av digitale verktøy med en rekke ulike arbeidsmetoder, både skriftlig og muntlig, blant annet matematikk, tegning, rollespill. Fellesfaglærere blir invitert inn i yrkesutdanningen via itslearning.

– I dag ser vi økt fokus på digitale ferdigheter også i helsevesenet, sier Anne. – Bruken av itslearning gir derfor verdifull IKT-kunnskaper til elevene, kunnskaper de kan ta med seg ut i arbeidslivet.

Anne mener elevene opplever ansvarsfølelse og egenverd når deres egne produkter er til nytte og betydning for «kollegaene» på helsetunet.

Undersøkelser viser at elevene setter pris på at de lærer av hverandre, og at de får trening i å skaffe seg informasjon og kunnskap selv. De liker også de varierte oppgavene, og ikke minst at undervisningen er realistisk og direkte sammenlignbar med arbeidslivet. Elevene mener at itslearning som informasjonskanal skapte struktur og oversikt og gjorde det lett å holde rede på produkter, avtaler og lignende.

– Denne arbeidsformen kan overføres til alle som kan knytte sitt fag til virkeligheten, og det arbeidslivet som vil møte elevene etter endt skolegang. Kan vi ikke det i alle fag? spør Anne retorisk?

Les mer om andre vinnere og nominerte fra Del og bruk

2011:

2010:

No comments (Add your own)

Add a New Comment


code
 

Comment Guidelines: No HTML is allowed. Off-topic or inappropriate comments will be edited or deleted. Thanks.

Kurs Videogalleri Kontakt oss