Kontakt oss
RSS Feed

Produktoppdatering juni 2012

I denne oppdateringen har vi gleden av å introdusere en ny integrasjon mellom kalenderen og planleggeren, samt noen mindre oppdateringer og rettelser.

Integrering mellom planleggeren og kalenderen

Terminologiendring i kalenderen
For å gjøre terminologien mer konsekvent kalles «aktiviteter» i kalenderen nå «hendelser».

Skoletimer i kalenderen
Mange lærere har ønsket en tettere integrering mellom kalenderen og planleggeren, og i denne oppdateringen har vi gleden av å presentere en løsning som gjør at leksjoner i planleggeren også vises i kalenderen.

Det er nå mulig å definere kalenderhendelser som «leksjoner». Når kalenderhendelser og leksjoner i planleggeren kobles sammen, får du tilgang til innholdet i planleggeren fra kalenderen.

Slik gjør du det:

  1. Legg til en kalenderhendelse i et fag og pass på at du krysser av for Gjør denne hendelsen til en leksjon i timeplanen.
  2. Gå til planleggeren, og klikk på + Leksjon du vil koble til kalenderhendelsen.
  3. Under Dato, velger du Leksjon og klikker på kalenderikonet.
  4. Velg en av de grønne forhåndsdefinerte datoene (du kan ikke velge datoer uten hendelser).
  5. Leksjonen kommer nå opp i kalenderen, og du kan klikke på den for å se på innholdet.

I framtidige versjoner planlegger vi å gjøre leksjoner tilgjengelige også på andre steder – for eksempel som oppgavefrister.

Vær oppmerksom på at denne funksjonen aktiveres for alle siter like etter oppdateringen.

Beskrivelse av kalenderhendelser
Når du legger til hendelser i kalenderen, er det ikke lenger obligatorisk å tilføye beskrivelser.

Legg til apper i småskolegrensesnittet

Lærere som bruker småskolegrensesnittet, kan nå legge til apper fra app-biblioteket. Det er også mulig å legge til Sider og Registreringer.

Innholdsblokk for planleggeren

På grunnlag av tilbakemeldinger etter forrige oppdatering har vi gjort noen endringer i innholdsblokken for planleggeren. Alternativet «neste to uker» er lagt til i filteret, og det er mulig å vise alle skoletimene ved å klikke på en separat kobling.

Skjul meldingen om ikke-støttet nettleser

Hvis du bruker en gammel nettleser, blir du bedt om å oppgradere. Denne meldingen kan nå skjules, men den kommer opp igjen neste gang du logger deg på.

Terminologiendring på amerikansk engelsk

For å gjøre terminologien mer korrekt for USA er «project» (prosjekt) endret til «community» for brukere som benytter amerikansk engelsk som grensesnittspråk.

Rettelser

Flere feil er nå rettet opp. Les mer om de viktigste rettelsene (pdf, bare på engelsk).

27 comments (Add your own)

1. Roger S. Mikalsen wrote:
Finner ikke muligheten for "Gjør denne hendelsen til en leksjon i timeplanen." - Hvor skal den være?

30/06/2012 @ 23.30

2. Roger S. Mikalsen wrote:
Burde ikke begrepet "timeplan" vært byttet med "planleggeren" ??

30/06/2012 @ 23.30

3. Roger S. Mikalsen wrote:
En halv tommel opp for ITSL.:-) Oppdateringen har gitt oss tilbake valget "neste to uker" i rullegardinslisten, og en mer intuitiv link til "Alle leksjoner", i Planleggerblokken. Bra! Men fremdeles synes jeg godt vi kunne fått tilbake alle de gode valgene som var tilgjengelig i rullegardinslisten for Planleggerblokken, før oppdateringen i april. (Perioder og Leksjonener)

30/06/2012 @ 23.30

4. Arvid Brurok wrote:
Samme her. Finner ikke "Gjør denne hendelsen til en leksjon i timeplanen." I artikkelen står det: "Vær oppmerksom på at denne funksjonen aktiveres for alle siter like etter oppdateringen." Er vi for tidlig ute?

30/06/2012 @ 23.30

5. Tor Øyvind Andersen wrote:
Finner heller ikke "Gjør denne hendelsen til leksjon i timeplan". Glimrende at det nå er mulig å koble kalender til planlegger, men det er unødigvendig komplisert dersom man må opprette hendelser i kalender for så å koble til leksjoner man allerede har lagt inn i planlegger. Det blir unødvendig mange tastetrykk for å legge inn leksjoner for en periode/termin. Det ville vært mye mer hensiktmessig med en valgfri funksjon i planleggeren som kobler leksjoner med dato og tid med kalenderen automatisk slik at alt som legges inn i planlegger også dukker opp i kalender. Noe av den største svakheten for elevene i ITL er at de må innom alle enkeltfagene sine for å få oversikt over ukens temaer i alle fagene sine. En automatisk kobling mellom planlegger og kalender kan bidra til å gi elevene bedre oversikt for å planlegge og forberede seg til timene ved at alt finnes samme sted.

01/07/2012 @ 23.30

6. Roger S. Mikalsen wrote:
Ja, helt enig. Jeg tenkte det samme, at tilnærmingen virket litt baklengs, men tenkte vente med å si noe til jeg faktisk hadde fått prøvd funksjonaliteten... :-)

02/07/2012 @ 23.30

7. Jørn Hoelstad Pettersen wrote:
Støtter det som er skrevet over - tanken er veldig god, men integrasjonen virker tungvint og bakvendt. Det jeg vil ha er muligheten "gjør denne hendelsen i planleggeren til en hendelse på et bestemt tidspunkt i kalenderen" - med et (par) klikk.

04/07/2012 @ 23.30

8. Roger S. Mikalsen wrote:
Sender inn mitt forslag for hvordan dette bør utformes her: http://itslearning.accept-ideas.com/communities/itslearning-ideas-portal/ideas/7582

04/07/2012 @ 23.30

9. Tor Øyvind Andersen wrote:
Bra konkret forslag om praktisk utførelse:-) Nå er imidlertid oppdatering trådt i kraft, og den er bedre enn det hørtes ut som. Dersom man legger inn repeterende hendelser i kalenderen først, markerer hvilket fag de skal tilhøre og markerer at det skal legges til som leksjon på timeplanen, vil disse datoene også være markert i planleggeren slik at det er lettere å plassere leksjoner etter dato. Det man legger inn der vil også dukke opp i kalenderen. Hendelser som er koblet til leksjoner vil da ha et lite symbol som man kan trykke på for å få opp beskrivelse av leksjonen. Det kreves altså et ekstra tastetrykk for elevene for å se innholdet siden kalenderen bare vise navnet på faget og symbolet om at hendelsen er koblet til en leksjon. Vesentlig bedre enn ingenting, men dette kan gjøres smidigere med forslaget til Jørn over.

06/07/2012 @ 23.30

10. vIBEKE wrote:
Jeg savner virkelig muligheten til å legge inn vurderingskriterier innunder kompetansemålene. Elevene skal jo kjenne til hva som forventes av dem. Det burde være mulig å legge inn kjennetegn på lav, middels og høy måloppnåelse. Eventuelt det samme hvis man bruker karakterer eller bare godkjent/ikke godkjent. Dypt savnet!!!

17/07/2012 @ 23.30

11. wrote:

18/07/2012 @ 23.30

12. o wrote:

20/07/2012 @ 23.30

13. Zariel wrote:
This is an atrilce that makes you think "never thought of that!"

30/07/2012 @ 23.30

14. Roger S. Mikalsen wrote:
Tips Etter å ha testet den nye måten å koble kalenderoppføringer til leksjoner i planelggeren, ser det ut til at jeg vil fortsette med min gamle måte å gjøre dette på: 1) Jeg legger inn et bilde på de periodiske oppføringene i kalenderen. Bildet er heter f.eks. UkeplanNaturfagVG1.png, og legges på mitt åpne webområde under "ePortefolio"-> "Mine Filer" -> "Mine Webfiler". 2) Hver fredag tar jeg en skjermbilde med "Utklipsverktøyet (standar prog. i Win7), av planleggeren for den neste uken, og erstatter bildet UkeplanNaturfagVG1.png. Med filopplasteren på ITSL er det bare noen tastetrykk hver fredag.

03/08/2012 @ 23.30

15. Roger S. Mikalsen wrote:
Forøvrig: 1. Begrepsbruken i denne funksjonaliteten må ryddes opp i. Å koble en leksjon til en leksjon virker urimelig. (I Planleggeren heter oppføringene leksjoner, og disse må kobles opp i kalenderen til leksjoner) 2. En leksjon i planleggeren kan bare kobles opp mot én oppføring i kalenderen. Jeg har, i mine fag, brukt "hele uker" for oppføringene i planleggeren, til tross for at vi har to undervisningsøkter på timeplanen. Det har vært fint for å kunne gjenbruke planleggeren år etter år. Og elevene har kunnet bruke oppføringen i planleggeren som en Ukeplan for hva vi jobber med den aktuelle uken. 3. Det blir svært mange tasterykk for å koble hver oppføring i planleggeren til alle timene du har i kalenderen. Spesielt når et nytt skoleår settes i gang, og du tenker gjenbruke noe fra fjoråret. Jeg vil anbefale at man i større grad koblet elementene i kalenderen til det ukenummeret man var i (og evt. ukedag), til det ukenummer (og evt. ukedag) som var oppgitt i planleggeren.

03/08/2012 @ 23.30

16. S wrote:
Hei. Dette er sikkert bra og alt mulig. Men kan ein ikkje sjå meir på det som vert mest brukt. Kva med orden og fråvær, det er så tungvindt og mange trykk for å legge til glemt bok på 5 elever i ei klasse. Prosjekt: vi har masser av prosjekt som ikkje har elevar i seg lengre, dei er det veldig tungvindt å slette. Ein må legge seg sjølv til for så å slette prosjektet. Lag ein sletteknapp under administrasjon/prosjekt. Ikkje driv å utvikle nye ting, når dei gamle er så masete å bruke.

15/08/2012 @ 23.30

17. Frank Robert Sandberg wrote:
Jeg ser at ikke alle innleggene er seriøse på sluttn her, men flere gode innspill er det i tråden. Det jeg stusser over som en ny bruker av ITSL er at det ikke er noen svar fra administrasjonen på innleggene.

31/08/2012 @ 23.30

18. Geir Granberg wrote:
"Last opp ny versjon" Funksjonen virker ikke med filnavn som inneholder ÆØÅ

04/09/2012 @ 23.30

19. Torill Hølleland wrote:
Hei Jeg ønsker at elevene skal lese inn en tekst til meg som innlevering. Det fungerte fint i vår, men nå finner jeg ikke ut av det. mvh Torill Hølleland

04/09/2012 @ 23.30

20. Torill Hølleland wrote:
Hei Jeg ønsker at elevene skal lese inn en tekst til meg som innlevering. Det fungerte fint i vår, men nå finner jeg ikke ut av det. mvh Torill Hølleland

04/09/2012 @ 23.30

21. www wrote:
Ønsker en mal for loggbok... Sånn at elever kan logge lekser og det var enkelt evaluere vanskelige oppgaver

05/09/2012 @ 23.30

22. Øystein wrote:
Jeg legger merke til at poengberegningen på formelle prøver på ts Learning er litt merkelig. Eksempel fra kategorien "flere svar": Det var seks svaralternativer, der tre av dem ga riktig svar. Eleven satte ett kryss, som var feil svar. Likevel fikk eleven 0,33 poeng av 1 mulig. Hvordan går det an? Det er nok en jobb å gjøre med å få poengsystemet godt nok.

13/09/2012 @ 23.30

23. Gro Liland wrote:
Supert med koblingen fra planleggeren til kalenderen. Det neste jeg ønsker er at når du har laget en leksjon i planleggeren som går over f.eks. 5 økter, så kan du koble denne til 5 leksjoner i kalenderen, dvs kopiere samme innhold til 5 forskjellige datoer. I dag er ikke dette mulig - når jeg forsøker å legge den inn for andre gang, forsvinner den fra den første kalenderplasseringen...Håper dere kan finne løsning til neste oppdatering.

01/11/2012 @ 23.30

24. Ove Igland wrote:
Venter stadig på at dere skal gjøre filredigering enklere for oss som bruker mac. Altfor tungvint å laste ned et dokument for å så laste det opp igjen.

03/11/2012 @ 23.30

25. stephan wrote:
Hva med muligheter for å: søke i meldinger? laste ned flere filer på én gang? beskjed om hvilken bruker som lastet opp den originale filen når en tekst blir merket for plagiat? endre fasit etter besvarelse er avgitt slik at poengene blir regnet på nytt?

08/11/2012 @ 23.30

26. Dale, HFK wrote:
Dette kan umuligens være riktig???? "Terminologiendring på amerikansk engelsk For å gjøre terminologien mer korrekt for USA er «project» (prosjekt) endret til «community» for brukere som benytter amerikansk engelsk som grensesnittspråk." "Projekt" is "project" NOT community. Hva har dere da døpt community om til på USA Engelsk???? Vi finner ikke lengre noe som heter "småskolegrensesnitt". Vi har kun grensesnitt "Vanlig" med ulike Temavalg. Hva er det som tilsvarer det gamle småskolegrensesnitt? Venter fortsatt på forbedringer i prosjektadministrasjon!

10/11/2012 @ 23.30

27. Gjert Meling wrote:
Menylinjen oppe til høyre (med blant annet Innboks) viser ikke i Opera.

12/11/2012 @ 23.30

Add a New Comment


code
 

Comment Guidelines: No HTML is allowed. Off-topic or inappropriate comments will be edited or deleted. Thanks.

Kurs Videogalleri Kontakt oss