Kontakt oss
RSS Feed

Programvareoppdatering april 2012

I årets andre oppdatering er vi glade for å kunne presentere det nye verktøyet Registreringer. Med dette kan lærerne opprette arrangementer og aktiviteter som elevene kan melde seg på. Vi har også forbedret planleggeren, videofunksjonen og app-biblioteket samt en rekke andre spennende oppdateringer.

Tidligere oppdaterte vi alle sitene samtidig, men vi vil nå begynne å oppdatere sitene gruppevis. Oppdateringen starter den 26. april, og innen en uke skal alle nettstedene være ferdig oppdatert.

Nytt emneverktøy: Registreringer

Enten du trenger en oversikt over deltakere og aktiviteter på en idrettsdag eller se hvem som skal gjøre hva på skoleforestillingen, er påmeldingsfunksjonen et perfekt verktøy. Lærerne kan opprette en liste over alternativer som deltakerne kan melde seg på. Etter at de har gjort det, får læreren en liste over hva elevene har meldt seg på, når de meldte seg på og hvorfor de meldte seg på det aktuelle alternativet (valgfritt).

Se hvordan det fungerer.

Les mer om påmeldinger i Hjelp-delen.

Planlegg mer effektivt

En viktig forutsetning for effektiv læring er å ha en plan klar for hver time. I tillegg til å bestemme hvilke timer som skal være synlige for deltakerne, kan lærerne nå velge flere enkelttimer for rask sletting, aktivering eller deaktivering. Mens innholdsblokken på dashboardet er begrenset til aktuelle timer og timer som vil bli aktivert i nær fremtid, kan deltakerne dra nytte av en tabellvisning med filtreringsalternativer når de klikker på Planlegger i tremenyen.

Se hvordan det fungerer:

Les mer om hva som er nytt i planleggeren i Hjelp-delen.

Bedre videokvalitet

Videoopptakeren brukes hyppig av både lærere og elever. Lærerne kan spille inn timer og veiledninger, og elevene kan sende inn hjemmeoppgaver og øve seg på muntlige ferdigheter. Kvaliteten på opptakene er nå forbedret. Vær oppmerksom på at videofilene nå er litt større som et resultat av den forbedrede kvaliteten.

Se forskjellen:

Gammel versjon

Ny versjon

Les mer om bruk av video og lyd i Hjelp-delen.

Enklere å finne apper

Det er nå enklere å lage innhold via noen av de eksisterende itslearning-appene. Gå gjennom app-biblioteket i dag for å finne akkurat det verktøyet du trenger. Etter hvert som antallet apper øker, har vi lagt til en søkefunksjonalitet, slik at det blir enklere å finne appen du leter etter.

Bedre oversikt over deltakerne i fag

Emnedeltakersiden er forbedret med en avmerkingsfunksjon som gjør det enkelt å velge og fjerne deltakere ved utsending av meldinger og e-poster. En ny funksjon gjør det mulig å fjerne og redigere rollen til deltakerne som er lagt til manuelt i et emne. Læreren får også umiddelbar tilgang til deltakerens vurderingsoversikt og oppmøteside.

Oppdaterte fargevelgere

Brukeren får nå en forbedret opplevelse ved fargevalg ettersom fargevelgeren er oppdatert over hele itslearning, slik at den stemmer bedre overens med dashboardet.

Foreldredashboard

Det er nå mulig å få foreldredashboardet som startside når man logger seg på (hvis forelderen har mer enn ett barn, velges det første barnets dashboard). Administratorer kan endre denne innstillingen under Profil eller Policy (velg Foreldredashbord som standard dashbord).

Oppdateringer for ressursbestilling

I den forrige oppdateringen introduserte vi ressursbestilling. Vi har nå korrigert noen inkonsekvenser:

 • Hvis brukeren mister tillatelsen til en bestilt ressurs, vil han/hun beholde de bestilte ressursene, men kan ikke lenger bestille ressurser for nye aktiviteter.
 • Hvis organisasjonen for ressursene er endret, vil de bestilte ressursene gå tapt for brukeren.
 • Hvis en bruker som har bestilt ressurser, blir slettet, fjernes ressursbestillingene for vedkommende.
 • Hvis en organisasjon blir slettet, fjernes alle ressurser og relaterte bestillinger.
 • Ressurser kan ikke lenger knyttes til et hierarki, kun til en organisasjon.

Brukere som har tilgang til ressursbestilling, kan nå se hvilke ressurser de eller lærerne har bestilt i kalenderen:

 • Dagsvisning: ressursikon + felt med liste over ressurser for aktiviteter det er bestillinger for.
 • Ukes- og månedsvisninger: ressursikon + verktøytips med liste over ressurser for aktiviteter det er bestillinger for.
 • Søkefane: en ekstra kolonne i resultatoversikten med en liste over ressurser det er bestillinger for.

Videresende internmeldinger

Innstillingen Videresend interne meldinger til e-post for Site-profiler er gjeninnført på forespørsel fra kunder som bruker e-postsystemet mye, og som ønsker å sikre at alle internmeldinger videresendes til brukernes e-postkontoer. Denne profilinnstillingen kan aktiveres eller deaktiveres. Denne endringen, som kun gjelder nye brukere, har ingen innvirkning på eksisterende brukere.

Innstilling for synlighet i hierarkistrukturen

Tidligere kunne alle brukerne se et nettsteds hierarkistruktur. En ny innstilling under Globale innstillinger >> Funksjoner og sikkerhet gjør at administratorer kan sette synlighetsbegrensninger for hierarkier basert på brukerskoler. En innstilling for emnesynkronisering med alle hierarkier/emne- eller organisasjonsspesifikke hierarkier er også lagt til.

Endringer i IMS Enterprise

Enkelte kunder har behov for hyppig resynkronisering i IMS-importsystemet. Vi har løst dette ved å legge til et nytt alternativ som muliggjør automatisk resynkronisering. Filtreringsbeskyttelsen er beholdt – dette fører til stans i importen når et visst prosentnivå av endringer er nådd.

IMS-E-importprosessene er utvidet, slik at XSLT kan knyttes til hele importfilen. Dette innebærer at XSLT kan tilknyttes på elementsett på tvers av hele importen i motsetning til bare enkeltelementer. Denne funksjonen kan slås av og på.

Endringer i vurderingsoversikten

Vurderingsoversikten har flere forbedringer og endringer.

Automatisk beregning av sluttkarakterer

Ved sluttvurderinger knyttet til et semester kan det nå hentes karakterer automatisk gjennom den nye Beregn gjennomsnitt-knappen under Sluttvurderinger.

Andre endringer i vurderingsoversikten

 • Summen av vekting vises nå på Vekting-siden.
 • Deltakervisningen er noe endret ved bruk av gjennomsnitt.
 • Når et semester slettes (skjules), vil alle tilknyttede vurderinger for semesteret også skjules. Dette omfatter:
  • Filteralternativet i vurderingsoversikten
  • Sluttvurderingen i vurderingsoversikten
  • Personlig vurdering-rapporten
 • Hvis et semester gjenopprettes, vil eventuelle sluttvurderinger i vurderingsoversikten også gjenopprettes.
 • Endringer som utføres mens et semester slettes, vil erstatte eksisterende data (for eksempel tildeling av et element til et semester vil erstatte den gamle semestertildelingen).
 • Når et semester gjenopprettes, vil kun urørte data gjenopprettes.

Ikke lenger støtte for Internet Explorer 7

For å sikre raskere utvikling, bedre sikkerheten og forbedre brukeropplevelsen vil støtten for Internet Explorer 7 opphøre fra og med denne oppdateringen. Les mer.

Mindre endringer

 • Lenken for Vis alle oppslag er flyttet under overskriften på prosjektstartsidene.
 • Nettleseren for prøvemodus er nå offisielt ikke lenger i beta-versjon.
 • Når en bruker mottar en e-post generert i itslearning, vil det være tydelig fra hvilket nettsted e-posten ble generert.
 • Det er nå mulig å registrere oppmøte fra personprofilen.
 • Tester: Fremdriftslinjen som viser en deltakers resultat sammenlignet med andre deltakere, er fjernet.

Rettelser

Vi har også rettet opp flere andre ting. Les detaljene (pdf).

8 comments (Add your own)

1. Frank Reinholtsen wrote:
I can not understand why you dont move the "save" button at the top of the screen. It is a pain, and waste of time to scroll down every time you need to save somthing (espesc. when working from a small screen or a lap top)

05/05/2012 @ 23.30

2. Reidun Wilhelmsen wrote:
I'm a teacher, and I find the new menu for notes useless. Only the first notes, the highest are visible, to put in the other, you have to write in the lower notes. It was not like that before, and it is irritating that it takes more time no to write in notes. Could you please fix this?

05/05/2012 @ 23.30

3. Lars-Jacob Hove wrote:
Hi Reidun, Just to make sure I understand your question. Are you talking about the new drop down list for marking / grading activities (e.g. tests and assignments)? Lars-Jacob Hove, itslearning

07/05/2012 @ 23.30

4. Lars-Jacob Hove wrote:
Hi Frank, We are continously looking at ways to improve the user experience, and we appreciate feedback related to this. Could you please be a bit more specific on which save button you are refering to? We have quite a few of these buttons across itslearning! Lars-Jacob Hove, itslearning

07/05/2012 @ 23.30

5. Daleren wrote:
Har dere delvis innført nytt navn på Fag? Enkelte steder skriver dere om Emne, andre steder står det Fag. Det er helt umulig å følge tråden når man må oversette begreper samtidig som man skal prøve å finne ut av en endring. Sikter spesielt til synlighet i hierarkier. Først (tror jeg) heter det Personvern på adminfliken, Funksjoner og sikkerhet. Så er det ikke noe bra forklart hva som skjer med de ulike valgmulighetene Tillatt å se hierarkier... Tillatt hvem/hva å se hierarkier og hvor. Tillatt å synkronisere fag med, Med valg mulighet Hierarki i den samme organisasjon som faget. Tillatt hvem/hva?

07/05/2012 @ 23.30

6. Jess Holmboe-Erichsen wrote:
Hei Planleggeren virker den nå ikke bortsett fra visning instilt på "Alle" , hvorfor er det blitt slik???? Jess Holmboe-Erichsen

08/05/2012 @ 23.30

7. Lars-Jacob Hove wrote:
Hei Daleren, Jeg er litt usikker på om du referer til endringer i selve produktet, eller om du refererer til informasjonen om denne oppdateringen. Dersom det har blitt inkonsistens i selve produktet, er dette noe vi selvfølgelig skal se nærmere på.

09/05/2012 @ 23.30

8. Lars-Jacob Hove wrote:
Jess, Vi har gjort noen endringer på planleggeren og måten den blir filtrert på, både i forhold til innholdsblokken på dashboard, og nye filtreringsmuligheter i planneren. Vi har også gitt studenter muligheter for å se planleggeren i tabellvisning, slik at de nå kan få presentert all informasjon mer detaljert.

09/05/2012 @ 23.30

Add a New Comment


code
 

Comment Guidelines: No HTML is allowed. Off-topic or inappropriate comments will be edited or deleted. Thanks.

Kurs Videogalleri Kontakt oss