Kontakt oss
RSS Feed

Programvareoppdatering desember 2013

I årets siste oppdatering har vi gleden av å introdusere bedre brukervennlighet for nettbrett og mobile enheter, samt forbedringer i vurderings- og testverktøyene, rubrikkvurdering og måloppnåelse. Les alt om oppdateringene nedenfor.

Bedre brukeropplevelse og responsiv webdesign

Ny design på Topptekst og Sidefunksjoner
Vi har redusert det hvite området rundt topptekstene (H1). Vi har også flyttet noen funksjoner, blant annet er lenkene for å legge til innholdsblokker på en side eller endre tilgangene for en mappe, flyttet til en nedtrekksmeny. Vi har også fjernet noe grafikk for at topptekstene skal ta mindre plass.

Faner byttet ut med nedtrekksmenyer
Fanene på personprofilen og siden for fagegenskaper og funksjoner er nå erstattet av en nedtrekksmeny.

Ny design for tabeller
For å gjøre brukeropplevelsen best mulig fra berøringsenheter har vi fjernet boksene og rammene fra tabellene og lagt inn mer luft. Vi har også lagt til funksjonalitet som gjør det lettere å vise skalerbare rutenett på skjermer med lavere oppløsning, ved å fjerne mindre viktige kolonner.

Ny design for modale vinduer
Du vil også legge merke til en ny type modalt vindu som er responsivt og virker bra på både store skjermer, nettbrett og smarttelefoner. Inntil videre er det bare kolonnevelgeren i Mitt bibliotek og noen få andre steder som har fått de nye modalvinduene.

Bedre påloggingsside
For å gjøre påloggingsprosessen enklere har vi gjort det mulig for deg å søke etter siten din i Site-nedtrekksmenyen. Brukere kan nå klikke på site-feltet og begynne å taste navnet på siten. Listen vil automatisk filtreres basert på inndata fra brukeren. Dette gjør det mye enklere å finne riktig site i nedtrekkslisten.

Oppgradert rik tekst-editor
 Etter den forrige oppdateringen opplevde noen av dere problemer med rik tekst-editoren. Disse er nå ordnet. I tillegg kan rik tekst-editoren nå brukes til å legge til eller redigere notater eller oppslag fra nettbrett og smarttelefoner. Vi har også oppdatert utseendet noe.

Optimalisert navigasjonstre for berøringsenheter
I denne oppdateringen har vi gjort flere forbedringer for å gjøre navigasjonstreet best mulig for berøringsenheter, blant annet ved å øke skriftstørrelsen og lage mer luft rundt elementene.

Forbedringer for Fil/Lenke-utvidelsen
Etter tilbakemeldinger fra brukere og for å bedre brukskvaliteten har vi utvidet innholdsområdet ved å flytte etiketter og meny. Brukerne kan også velge om de vil se lenkebeskrivelsen.

Du vil også bli varslet når en ny fil eller lenke blir lagt til eller oppdatert.▲ Til toppen


Lagre oppgaver som kladd og anonym vurdering

Mange brukere har etterlyst et "lagre som kladd"-alternativ for oppgaver, og i denne oppdateringen har vi gleden av å presentere dette. I tillegg lanserer vi nå også anonym vurdering av oppgaver, slik at lærere får mulighet til å vurdere besvarelser uten å se navnet på elevene. Læreren vil kunne se besvarelser som er lagret som kladd, men vil få beskjed om at de er kladd-versjoner.

Be om plagieringsrapport etter innlevering
Det er nå mulig å be om plagieringsrapport på innleverte oppgaver som opprinnelig ikke hadde plagieringskontroll aktivert.

 


▲ Til toppen


Testverktøyet og vurdering av måloppnåelse

Det har tidligere vært mulig å vurdere elevenes måloppnåelse i oppgaveverktøyet og i egendefinert aktiviteter. Nå gjør vi det også mulig å vurdere måloppnåelse i testverktøyet, ved at hvert spørsmål kan merkes med læringsmål.

Vi gjør det også mulig å deaktivere testspørsmål etter at en test er påbegynt.

Prøvemodusnettleseren er oppdatert
Nettleseren for prøvemodus er oppdatert, og alle brukere må installere den nye versjonen. itslearning kontrollerer hvilken versjon av nettleseren som blir brukt når testen tas, og vil forhindre at brukere med gammel versjon får tatt testen. Dessverre er det ikke mulig å oppdatere prøvemodusnettleseren automatisk, så brukerne må gjøre dette selv. For kunder som har forhåndsinstallert prøvemodusnettleseren, vil en ny versjon bli tilgjengelig så snart den er oppdatert.▲ Til toppen


Vurderingsoversikt

I denne oppdateringen har vi forbedret brukergrensesnittet ytterligere, samt lagt til ekstra støtte for poengsum som vurderingsskala.

Lådyr navnekolonner og tittelrader
Den øverste raden, som inneholder tittelen på oppgavene, og den første kolonnen, hvor elevenes navn står, er nå låst og vil forbli synlige også om du ruller nedover siden.

Standardkarakterer for egendefinerte vurderingskolonner
Når man legger til egendefinerte vurderinger i vurderingsoversikten, er det nå mulig å velge en standardvurdering.

Bedre støtte for poengbasert vurdering

 • Logg for vurderingsendringer (finnes i Personlig rapport) viser nå også endringer i vurderinger som bruker poengsum som vurderingsskala.
 • Aktivitetene som er listet opp i arbeidsmappen, kan nå også vise vurderingen om poengsum er brukt som vurderingsskala.
 • Oppgaverapporten er oppdatert for å vise poengsum-vurderinger. Rapporten er også forbedret og kan nå sortere oppgavene etter tittel og tidsfrist, vise resultatene som råskår eller som prosent, og kolonnen for gjennomsnitt er fjernet.

Tydeligere statuser
Tidligere ble statusen Ikke utført vist for alt arbeid som var lagt til i vurderingsoversikten, også for elever som ikke skulle utføre arbeidet. Vi har delt dette opp i to ulike statuser: Ikke utført betyr at det er meningen at arbeidet skal leveres inn, mens en strek (“-“) betyr at arbeidet ikke skal leveres inn.

Kriteriebasert vurdering
I vurderingsoversikten kan du nå se om en aktivitet bruker kriteriebasert vurdering.

Endre status i kolonnene i sammendragsvisningen
I sammendragsvisningen for vurderingsoversikten kan kolonner defineres til å vise status. Statusen er enten: Ikke angitt, Pågår eller Fullført. Hver status har sin farge, så det er lett for brukerne å oppfatte hvilken status vurderingen har.▲ Til toppen


Fagmaler og fagkopiering

Dashbordet er nå alltid inkludert når man oppretter et fag basert på en mal. Dette sikrer at det nye faget får nøyaktig samme dashbord som malen.▲ Til toppen


Kompetansemål og kriteriebasert vurdering

Del og søk etter vurderingskriterier
Lærere kan nå dele vurderingskriterier med skolen sin, siten eller hele itslearning-samfunnet, men bare vurderingskriterier som er importert fra arkivet.

Når de administrerer vurderingskriterier for et helt fag eller for en særskilt aktivitet, kan lærere nå velge å søke etter vurderingskriterier som er klare til bruk.

Administrering av kompetansemål
I tillegg til at vi har gjort det mulig å dele og søke etter vurderingskriterier, har vi lagt til flere små forbedringer i hvordan lærere og skoler kan administrere kompetansemål i fagene sine.

 • Kompetansemål kan nå enklere kobles fra et element ved at man klikker på "x" på høyre side.
 • Når en lærer oppretter sine egne læringsmål for et fag, vil de nå se en mappe kalt "Opprettede mål". Men denne mappen tilgjengelig er det mulig å ha mer enn ett opprettet læringsmål på det høyeste nivået.
 • Ved kopiering av aktiviteter som bruker kriteriebasert vurdering, fra navigasjonstreet, via planleggeren eller med en mal for et fag, kan læreren nå velge hvordan kriterier som allerede er tilknyttet faget det kopieres til, skal håndteres.

Kompetansemålrapport for aktiviteter
Det er nå mulig å se rapporten for en spesifikk vurdering. Under fanen "Vurderinger" vises alle aktiviteter som vurderes etter læringsmål.

Beregning av karakterer basert på rubrikker
Det er allerede mulig å vurdere en oppgave eller egendefinert aktivitet med vurderingskriterier og en poengsum eller karakter. Nå er disse to måtene å vurdere på knyttet nærmere hverandre. Når begge blir benyttet, vil poengsum og karakter foreslås automatisk basert på den kriteriebaserte vurderingen.▲ Til toppen


Innholdsanbefaling

I forrige oppdatering lanserte vi innholdsanbefaling som en prøveordning for et mindre antall siter. Vi forbereder nå å gjøre dette tilgjengelig også for andre siter etter forespørsel.

Les mer om dette i hjelpen▲ Til toppen


Andre endringer

Forbedringer i Planleggeren
Lærere kan nå kopiere lenkede ressurser og aktiviteter når de kopierer planer til et annet fag.

Brukere kan nå også omorganisere elementer innenfor en individuell planleggerleksjon ved hjelp av dra og slipp. Dette er mulig om man ser hele planleggeren i rutenettet, eller når man redigerer en enkelt leksjon.

Til sist kan lærere nå endre rekkefølgen på enhetene (eller emnene) i planleggeren ved å klikke knappen "Endre rekkefølge". Rekkefølgen endres ganske enkelt ved å dra elementene og slippe dem der man vil ha dem.

Bestem hvem som skal motta servicemeldinger
Administratorer kan nå legge inn en eller flere e-postadresser som skal få beskjeder fra itslearning. Dette er tilgjengelig under Administrasjon > Rediger globale innstillinger > Egenskaper og sikkerhet.

Permanent sletting av innholdsblokker
Innholdsblokker på dashboard kan slettes permanent ved å klikke på krysset i øverste høyre hjørne av innholdsblokken.

Funksjoner som går ut
Disse funksjonene vil bli tatt ut av itslearning:

 • innholdsblokk for lenker
 • Diglib
 • forklaringssekvenser
 • prosessorienterte dokumenter

Alle innholdsblokker for lenker er flyttet til innholdsblokker for rik tekst, og alt lisensiert Diglib-innhold er fjernet fra fagene. Ulisensiert Diglib-innhold blir liggende i faget siden det bare er en enkel lenke. Vi planlegger for øyeblikket å flytte så mye som mulig av dataene fra prosessorienterte dokumenter og forklaringssekvenser over i Side-verktøyet.

Tillat utvidede data for utvidelser ved Kladd-status
Tidligere måtte programtillegg godkjennes for å tillate bruk av utvidede data. Fra og med denne oppdateringen kan utviklere få tilgang til utvidede data for sine egne uavsluttede utvidelser, mens de likevel holder dataene privat.

Nye og endrede organisatoriske API-tjenester
Skulle man arbeide i organisasjonens API, var det tidligere nødvendig å vite eksakt kurs-ID og SyncKeys. Ved å fjerne denne begrensningen har vi nå skilt selve opprettelsen av et fag fra den pågående bruken. Dette vil forenkle integreringen med tredjeparter, og tillate dem å fylle fag med innhold.

Vi oppdaterer også ReadWarningLetter-tjenesten til å kunne ta imot meldinger som ikke er direkte knyttet til et fag.

Mindre endringer

 • Lærere kan nå rangere innhold fra Mitt bibliotek.
 • Lærere kan velge å ikke motta fraværsmeldinger.
 • Avkryssingsbokser beholdes når det føres fravær for flere om gangen.
 • Hvis du bare bruker meldingsfunksjonen eller har satt opp bare én e-postkonto, trenger du ikke lenger åpne en nedtrekksmeny for å få tilgang til innboksen din.


▲ Til toppen


Korrigeringer

En rekke feil er nå rettet. Les mer om de viktigste korrigeringene (pdf).

22 comments (Add your own)

1. Lavinia Belli wrote:
Fantastisk!! Men vi trenger avkrysingbokser i orden og atferd, slik at vi kan føre anmerkingen for flere om gangen!!!

21/12/2013 @ 23.30

2. Lars-Jacob Hove wrote:
Lavinia - dette blir mulig i neste release.

30/12/2013 @ 23.30

3. Brit Hunnestad wrote:
Det finnes ikke et valg for rediger filinnhold når man jobber på hjemmepc- Bare via jobbpc. Tidligere var dette mulig.....

03/01/2014 @ 23.30

4. Anita Harper wrote:
Kan dere rette et kompetansemål i engelsk skriftlig for ungdomsskolen? Det er kompetansemål 3h.Det er ingen ting som heter ordbøygning. Det burde heller kalles formverk.

03/01/2014 @ 23.30

5. Christian Pedersen wrote:
Plagiatkontroll i etterkant ser ikke ut til å fungere

08/01/2014 @ 23.30

6. Bjørn Sigurd Ullebust wrote:
This update would be even greater if we had the opportunity to deactivate the "save as draft" function if you find that suitable. Then each teacher could decide if he or she likes this new feature.

08/01/2014 @ 23.30

7. Inga Heggstad wrote:
Det er ikke lenger mulig for faglærer å legge inn deltakere i faget manuelt, med mindre han/hun har administratorrolle i faget. I integrasjonsfag har faglærer automatisk lærerrolle i faget. Vil dette bli endret? Det er ønskelig med en slik funksjon ifht delingskultur og vikaradministrasjon.

10/01/2014 @ 23.30

8. Inga Heggstad wrote:

10/01/2014 @ 23.30

9. Astrid de Mora wrote:
Hei, vi opplever at funksjonen "kladd" ikke fungerer på oppgavebesvarelser. Hvis studenten benytter dette, er det ikke lenger mulig å redigere og sende inn når de er klare til det. For å løse problemet må lærer sette kladden til "ikke godkjent - lever på nytt". Fint med tilbakemelding på når det kan løses. Vennlilg hilsen Astrid de Mora Rektor, eCademy Nettstudier

16/01/2014 @ 23.30

10. wrote:

17/01/2014 @ 23.30

11. wrote:

21/01/2014 @ 23.30

12. Leif Kåre Lende wrote:
Jeg finner ingen steder i Hjelp funksjonen hvordan de ulike alternativene for status og vurdering virker i forhold til elevens muligheter for å levere på nytt samme sted. Hvor finner jeg detaljerte opplysninger om de ulike valgene som finnes her?

21/01/2014 @ 23.30

13. wrote:

22/01/2014 @ 23.30

14. Hanne Birgithe wrote:
Hvor er det blitt av trepekeren? Er det bare meg som ikke finner den?

23/01/2014 @ 23.30

15. Susanne wrote:
Hei! Jeg ønsker å kunne ha mulighet til å legge til web 2.0 i innholdsblokk, ikke bare på oppslag.

03/02/2014 @ 23.30

16. Bjørn Reiersrud wrote:
Også vi opplever at "kladd" ikke fungerer på oppgavebesvarelser. Hvis elevene benytter dette, er det ikke lenger mulig å få åpnet kladden og fortsette arbeidet. Ser at andre også nevner dette uten å få tilbakemeldinger. HVA KAN GJØRES???

04/02/2014 @ 23.30

17. wrote:

10/02/2014 @ 23.30

18. arshiya wrote:

13/02/2014 @ 23.30

19. wrote:

15/02/2014 @ 23.30

20. Kristine bjerkan wrote:
Det å logge inn på itslearning/ trekanten it datakortet er ikke mulig Jævli frustrerende når jeg har kun 2 moduller igjen, satt til klokken 12i natt! Nav betaler dette kurset og nå , mener de at jeg lyver, også ( alt pga ccu

17/02/2014 @ 23.30

21. Solgunn wrote:
Eg er på jakt etter korleis "lagre som kladd"- funkjsonen er meininga skal fungere. Eg ser at du stk ovanfor ikkje har fått svar på same spørsmål. Elevane finn ikkje fila si att og heller ikkje læraren får tilgong til den. Plagiatkontrollen ser ut som at berre nokon lærarar har på skulen min. Eg får opp prosentandelen på elevoppgåvene, men ikkje plagiatrapporten.

03/06/2014 @ 23.30

22. Odd Eirik wrote:
Hei!

Er det muleg å deanonymiserer innleveringar? Eg vil gjerne vurdere elevane mine anonymt, men eg vil også gjerne vite kven eg har gitt kva karakter ...

21/04/2015 @ 23.30

Add a New Comment


code
 

Comment Guidelines: No HTML is allowed. Off-topic or inappropriate comments will be edited or deleted. Thanks.

Kurs Videogalleri Kontakt oss