Kontakt oss
RSS Feed

Programvareoppdatering juni 2013

Siden oppdateringen forrige måned har vi jobbet videre med å forbedre vurderingen aktivitet på basis av læreplanmål og kompetansemål, vurderingsoversikten og funksjonen for å kopiere fag. Vi har også gleden av å introdusere en del ny funksjonalitet, slik som muligheten for å integrere lydinnhold fra Mine filer i innhold samt forbedringer i Mitt bibliotek. Og vi har endelig fjernet rammene fra itslearning.

Oppdateringen med alle de nye og spennende funksjonene starter 27. juni, og alle siter vil være oppdatert innen 24 timer. Dette er det du får:


Farvel til rammene!

Vi kan nå glede de teknisk interesserte med at rammer (frames) nå er borte fra itslearning. Selv om brukergrensesnittet stort sett forblir uendret, gjør den nye rammeløse designen det mulig å ha flere fag åpne samtidig i samme nettleser. Den nye løsningen er iframe-basert og vil forbedre brukervennligheten og tilgjengeligheten. Den nye løsningen vil fungere som et første skritt mot vår planlagte fremtidige design som vil fungere like godt på alle enheter, enten det er store skjermer eller mobiltelefoner – såkalt responsivt design.

▲ Til toppen


Enklere å bygge inn lydfiler

For at det skal være enklere å spille av lydfiler, kan den nye lydspilleren nå brukes til å bygge inn lydfiler i annet innhold i itslearning. Når du bruker Sett inn >> Fil fra Mine filer i rik tekst-editoren, kan du klikke det grønne ikonet for å bruke filen i for eksempel et oppslag. Du kan også klikke forhåndsvisningsikonet for å høre på filen.

Les mer om hvordan du bruker lyd og video i hjelp-delen.

▲ Til toppen


Fagmaler og fagkopiering

I forrige versjon lanserte vi muligheten for å kopiere hele fag og opprette fagmaler. Nå er disse funksjonene blir forbedret ytterligere ved at man kan kopiere planer fra planleggeren og kompetansemål evt. med vurderingskriterier.

Lær mer om fagkopiering i hjelp-delen.

▲ Til toppen


Planleggeren er synlig for kontaktlærere og lærere

Som en videreutvikling av den samlede oversikten av planleggeren kan lærere og kontaktlærere nå få frem hele planen (per uke) for en elev. Nå kan lærere se hva de andre lærerne har planlagt i fagene. Funksjonen gir lærerne en nyttig oversikt over hva som skal undervises, og viser dermed også arbeidsmengden til de enkelte elevene.

Les mer om planleggeren i hjelp-delen.


▲ Til toppen


Forbedringer i vurderingsoversikten

Desimalkarakterer og prosenter for alle typer vurderinger
Nå kan du gi tallkarakterer med to desimaler på vurderinger og tilpassede vurderinger samt i vurderingsoversikten. Desimalene vises i vurderinger, prøver, manuelle kolonner i vurderingsoversikter, tilpassede aktiviteter og ellers der karakterene vises (for eksempel i vurderingsoversikter, rapporter, lister osv.).

Karakterene vises i innholdsblokk for fullførte aktiviteter
Innholdsblokken for fullførte aktiviteter viser karakterene.

Begrens redigeringstilgangen
Med den nye profilinnstillingen Administrer vurderingsoversikt kan du konfigurere tilgangen til vurderingsoversikten for brukerne i faget. Innstillingen har tre alternativer:

  • Ingen tilgang: Eleven har ingen tilgang til administrasjonsvisningen av vurderingsoversikten, men de kan åpne sine egne vurderingsoversikter.
  • Administrer vurderinger: Brukeren kan legge til kolonner, endre tilpassede vurderinger, vekting på individuelle vurderinger og eksportere.
  • Administrere vurderinger og innstillinger: Brukeren har full kontroll over vurderingsoversikten.

Lær mer om hvordan du bruker vurderingsoversikten i hjelp-delen.


▲ Til toppen


Vurdering av kompetansemål

I de siste oppdateringene har vi forbedret bruken av kompetansemål, i tillegg til at vi har introdusert kriteriebasert vurdering. Nå fortsetter vi ved å innføre et system der man kan rapportere fremdriften i kompetansemålene.

En fremdriftsrapport viser gjeldende status for hvert enkelt kompetasnemål for en klasse eller en enkeltelev. I tillegg kan rapporten vise om læreplanmålet mestres. Hver organisasjon kan definere sine egne statuser og angi sin definisjon på mestring i rapportinnstillingene.

Den nye innstillingen Administrer innstillinger for rapporter over kompetasnemålrapporter finnes på siden Admin. Systemadministrator kan angi eller endre rapportinnstillingene for alle organisasjonene i hierarkiet.

Nivå på måloppnåelse
I forrige versjon introduserte vi fire standardnivåer som kan brukes i kriteriebasert vurdering av et kompetansemål. Nå kan hver skole kunne angi standardinnstillinger for nivåer som en del av innstillingene for rapporter over kompetansemål. For eksempel høy, middels, lav og ikke vurdert.

Alle nye fag (fra samme organisasjon) får standardnivåene, men lærere kan gjøre endringer i sine egne fag. Endringer i standardnivåene for prestasjoner påvirker ikke eksisterende fag.

Fremdriftsrapport for kompetansemål
Når du har angitt kompetansemål for faget, vises rapporten Fremdriftsrapport for kompetansemål i Status og oppfølging. Denne rapporten viser fremdriften i hvert enkelt kompetansemål for alle elever.

Kopiere vurderingskriterier
Når du kopierer et element med et tilknyttet kompetansemål, slik som en oppgave, kopieres også kompetansemålene i faget sammen med vurderingskriteriene. Dermed kan du bruke kriteriene om igjen i det nye faget.

Lær mer om Kompetasnemål i hjelp-delen.

▲ Til toppen


Forbedringer i Mitt bibliotek

Nå kan du legge til ressurser som kan deles, slik som sider og filer/pekere, i et fag og dele dem direkte i biblioteket.

Vi har dessuten gjort redigeringssiden for metadata mer brukervennlig slik at det også skal være enklere å bruke og legge til metadata.

Lær mer om Mitt bibliotek i hjelp-delen.

▲ Til toppen


Mindre endringer

  • Det nye verktøyet Fil og pekere er nå med i lagringsrapporten, og statistikken for siten og rapporten for vurderingstrender fungerer raskere.
  • Konferanse- og Sideverktøyene er nå ute av beta, og betaetikettene er blitt fjernet.

▲ Til toppen


Korrigeringer

En rekke feil er nå blitt korrigert. Les mer om de viktigste korrigeringene (PDF).

▲ Til toppen


10 comments (Add your own)

1. Trude Euro Viig wrote:
THIS GIVE A GOD FEALING!

28/06/2013 @ 23.30

2. Erling Nereng wrote:
Virker veldig flott at planleggeren er synlig for kontaktlærer og de andre lærerne, men klarer ikke helt å se for meg hvordan dette vil se ut i praksis. Blir planene i hvert av elevens fag slått sammen i en oversikt som gjelder bare den eleven? Høres nesten for utrolig ut til å være sant. Finner ingen video eller noe på hjelpen som viser hvordan dette vil fungere.

02/07/2013 @ 23.30

3. Lars-Jacob Hove wrote:
Hei Erling, Da hver enkelt lærer kan gjøre en rekke ulike tilpasninger i kursplanleggeren, er det ikke i dag mulig å slå sammen dette til én enkel oversikt. Det vi har gjort er å presentere alle planene samlet på en side (i kalenderen), og gitt muligheter til å lukke/ekspandere planer for enkelte kurs og bla mellom dem. Vi vet at både elever og lærere ønsker en enda mer kompakt oversikt, og ser på løsninger som kan tillate dette, men vi har ikke noen endelig løsning på det foreløpig.

04/07/2013 @ 23.30

4. Tore Anderson wrote:
Hei! Stavanger her. Etter siste oppdatering så fungerer ikke lenken fra Its Learning til skolearena lengre. Antar det har skjedd etter oppdatering siden det ikke var et problem før sommerferien. Løsning? Vet ikke hvem jeg skal ta kontakt med hos dere for å fikse dette. Mvh Tore Anderson

16/08/2013 @ 23.30

5. Guro Sæverhagen wrote:
Jeg har ikke fått nytt brukernavn. Kan dere sende dette på mail?

17/08/2013 @ 23.30

6. Marianne Håvarstein wrote:
Kommer ikke inn på Itslearning. Mvh Marianne Håvarstein Galtaveien 151 4150 Rennesøy

20/08/2013 @ 23.30

7. Edvin wrote:
aqqabaaqqma

20/08/2013 @ 23.30

8. even wrote:
ef

27/08/2013 @ 23.30

9. even wrote:
hei

27/08/2013 @ 23.30

10. Gaute wrote:
Hei Jeg får ikke opp "rediger filinnhold" valget mer. Hverken når jeg bruker Explorer eller Chrome? Regner med at jeg mangler direct edit? Kan noen hjelpe meg med det? På forhånd takk!

27/08/2013 @ 23.30

Add a New Comment


code
 

Comment Guidelines: No HTML is allowed. Off-topic or inappropriate comments will be edited or deleted. Thanks.

Kurs Videogalleri Kontakt oss