Kontakt oss
RSS Feed

Programvareoppdatering mai 2014

I årets første oppdatering fortsetter vi å fokusere på responsiv design i tillegg til at vi lanserer noen helt nye funksjoner som vi håper dere vil få nytte av. Vi tror at mange av dere vil bli begeistret for kalenderen og integreringen med Dropbox. Vi har også innført et nytt lokalt kompetansemållager, en ny og enkel måte å integrere apper på, en ny layout for planleggeren og mye mer. Les alt om oppdateringen nedenfor.

Helt ny kalender!

Glem alt du visste om kalenderen i itslearning. Vi lanserer nå en helt ny kalender med alt du trenger for å følge med på det som skjer i fagene dine. I tillegg til å holde deg oppdatert om timeplaner og avtaler er den nye kalenderen utrolig brukervennlig. Den lar deg redigere direkte i kalendercellene og inneholder fargekoder for å skille fag fra hverandre, avansert filtrering, dra-og-slipp-funksjonalitet, muligheten til å se andre personers kalender, enkel iCal-eksport til andre kalendere og mye mer.

Les mer om den nye kalenderen eller se den forklart i en video.▲ Til toppen


Opprett ditt eget kompetansemållager

Har du noen gang hatt behov for å sette din egne kompetansemål som hele skolen eller siten kan få tilgang til? Eller synes du at den nasjonale læreplanen er for komplisert å bruke – eller kanskje du ikke har tilgang til noen nasjonal læreplan i det hele tatt? Da er det nye kompetansemållageret antakelig det du trenger. Det lar deg opprette ditt eget bibliotek med kompetansemål, og vi har gjort det enkelt å importere hele strukturer ved hjelp av regneark som Excel. Etter at du har opprettet dine egne mål, kan lærerne på skolen eller siten bruke dem som vurderingskriterier i elementer som tester og oppgaver.

Les mer om det nye kompetansemållageret eller se det forklart i en video.▲ Til toppen


En ny måte å bruke apper på

App-biblioteket vårt er populært, men nå innfører vi enda flere måter å integrere apper på i itslearning. LTI er en forkortelse for Learning Tools Interoperability, en standard som administreres av IMS Global Learning Consortium. LTI muliggjør sømløs tilkobling av nettbaserte, eksternt driftede applikasjoner og innholdselementer til andre plattformer. Som itslearning-bruker kan du benytte LTI-integreringen til å koble deg til en rekke spennende verktøy. itslearning leverer ikke disse appene, men legger til rette for at de kan brukes på plattformen.

Les mer om hvor enkelt det er å legge til LTI-verktøy.▲ Til toppen


Dropbox + itslearning = bedre tilgang til filer

Nå er det enklere enn noen gang å få tilgang til filer fra Dropbox-kontoen og laste dem opp til itslearning. Fil og lenke-verktøyet har nå et nytt Dropbox-valg som lar deg velge filer fra Dropbox og laste dem opp til itslearning.

Les mer om hvor enkelt det er å koble Dropbox-kontoen til itslearning.▲ Til toppen


Ny layout for planleggeren

Vi vet at noen av dere misliker endringer, men de av dere som bruker mobile enheter, kommer til å sette pris på planleggerens nye layout. For å si det som det er, så var ikke den forrige layouten den beste for små skjermer. Tabell-layouten hadde en tendens til å strekke seg ut, og brukerne ble nødt til å bla veldig mye. Alt dette har vi fikset med en helt nye layout i tillegg til at den nye versjonen ser bra ut som utskrift. Fra nå av kan du veksle mellom den nye og gamle layouten, så hvis du ikke liker den nye, kan du enkelt gå tilbake til den gamle.

Se den nye planleggeren demonstrert i en video.▲ Til toppen


Andre forbedringer

Ny visning av meldinger i innholdsblokken

Tidligere ble deler av innholdet i meldingene vist i innholdsblokken. For å hindre at sensitiv eller privat informasjon vises på dashbordene, viser vi nå bare avsender og tidsstempel der. Hvis du klikker på avsenders navn, utvides meldingen slik at hele innholdet vises. I tillegg kan du velge å svare direkte i innholdsblokken.

Oppgaver

Du kan nå forhåndsvise opplastede filer i selve itslearning uten å måtte laste dem ned. For øyeblikket støtter vi hovedsakelig multimediefiler, men vi vil fortsette å legge til støtte for flere filtyper i fremtiden. På grunnlag av tilbakemeldinger fra brukere har vi også gjort noen mindre endringer i brukergrensesnittet for lagring av en oppgave som kladd. Hensikten med dette er å unngå situasjoner der elever tror de har sendt inn en oppgave, men i stedet har lagret den som en kladd.

Vurderingsoversikt

For å gi elevene bedre oversikt over vurderingene sine har vi nå lagt til en funksjon kalt Siste vurderinger i vurderingsoversikten i profilen. Denne oversikten viser de fem siste vurderingene. Når du sjekker ut den nye funksjonen, kan du også glede deg over sidens nye responsive layout.

Bedre menysider og tabeller

For å gjøre brukeropplevelsen bedre på små enheter har vi endret layouten på menysidene, for eksempel Legg til-siden i fag, Administrasjon-siden og ePortfolio-sidene. Tidligere virket ikke disse sidene optimalt på små skjermer. Nå stables kategoriboksene loddrett, og innholdet presenteres i en ny layout bestående av tre kolonner. Dette forbedrer flyten på siden på alle skjermer, uavhengig av oppløsning. Vi har også forbedret og tilpasset flere av tabellene våre for mindre skjermer.

Kriteriebasert vurdering

For å tilby fleksibilitet ved bruk av ulike undervisningsmetoder kan du nå velge om du skal vise eller skjule statusinformasjon med innstillingen Vis rapportstatus til elever. Som standard er det ikke merket av for denne innstillingen. Administratorer kan aktivere den for alle nye fag i rapportinnstillingene for kompetansemål, og læreren kan gjøre dette i faget under vurderingsinnstillingene på siden Innstillinger >>Kompetansemål.

Generiske endringer av planleggeren

Når du opprettet et emne tidligere, var det mulig å få opprettet en mappe for det nye emnet automatisk. Elementer som ble opprettet i planleggeren for dette emnet, havnet så i denne mappen. Med denne lanseringen har forholdet mellom emne og mappe blitt enda tettere. Når du gir emnet nytt navn eller sletter det, gjelder dette nå også mappen. For mapper som er koblet til et emne i planleggeren, vil du se en melding som informerer deg om mappens status. (Endringene som er beskrevet i dette avsnittet, gjelder både den nye layouten som er omtalt over, og gammel layout.)

Vise studenter som ikke er påmeldt, og karakterene deres

For å hindre at studenter som har trukket seg fra eller ikke har meldt seg på et fag, forsvinner helt fra fagets deltakerliste, har vi innført en ny fane i fagets deltakermeny kalt Deltakere som ikke er påmeldt. Denne fører opp alle studenter som har meldt seg på faget, men som senere har trukket seg. Fra denne oversikten er det også mulig å få tilgang til vurderingsoversikten deres.

Gi studenter midlertidig tilgang til fag

Studenter kan nå gis midlertidig tilgang gjennom siden Deltakere som ikke er påmeldt, på fagets deltakerside. Så snart studenten har fått tilgang, har hun eller han den samme tilgangen til faget som alle andre deltakere. Det betyr at de har tilgang til fagsidene og kan sende inn oppgaver. Videre kan faglærer fullføre vurderinger eller registrere annen informasjon om studenten.

Merk: Ettersom denne funksjonen må aktiveres på site-nivå, må du kontakte det lokale støtteteamet.

Organisation API

Vi har lansert fem nye tjenester i Organisation API:
 • Create.ExtensionInstance (side)
 • Create.ExtensionInstance (fil)
 • Read.courses.for.person
 • Read.project.for.person
 • Read.projects

Vi har også gjort en del endringer i tjenesten Create.Course.Planner.

Håndtering av fravær, orden og atferd og mentorgruppe

Forbedringer av fraværssiden
Når det gjelder fravær, er det gjort flere forbedringer av oversiktssiden for terminer for å lette arbeidet for mentoren. I tillegg til at en ny lenke på datoene raskt lar deg navigere til fraværet som gjelder en bestemt dag og en bestemt elev, gjør endringene det mulig å

 • endre fraværsanmerkninger
 • gjøre timefravær om til dagsfravær
 • vise totalt antall fraværstimer i rapporten

Legge til anmerkninger for orden og atferd for flere elever
Nå kan du raskt angi en anmerkning for orden og atferd for flere elever fra oversiktssiden for orden og atferd. Det er bare å velge en elev og klikke på Legg til anmerkning-knappen.

Angi terminvise standardanmerkninger for orden og atferd
Ulike skoler har ulik praksis når det gjelder bruk av modulen for orden og atferd. Enkelte bruker både positive og negative anmerkninger, mens andre bare bruker negative anmerkninger. For å spare dere for tid gjør vi det nå mulig å definere standard anmerkningstype for en hel termin. En skole som for eksempel bare, eller i all hovedsak, bruker negative anmerkninger, kan angi dette som standard.

Mentor: legge til og fjerne individuelle elever i en mentorgruppe
Du trenger ikke lenger opprette ad hoc-hierarkigrupper for å legge til en gruppe med studenter i en mentorgruppe. Mentorer kan nå tildeles enkeltstudenter også.

Klarere skille mellom terminer
For å gjøre det enklere og raskere å finne en termin klassifiseres nå terminer som gjeldende terminer, fremtidige terminer og tidligere terminer.▲ Til toppen


Mindre endringer

 • Nå er det enklere å redigere spørsmål i en test. Du kan ganske enkelt klikke på spørsmålsoverskriftene i spørsmålskolonnen.
 • Takket være en refaktorering av hvitelistefilteret kan brukere som legger inn store mengder tekst, kjøre filteret mye raskere.
 • Fanen Påmeldte deltakere har fått nytt navn og kalles nå Søkere. Dette er fordi den viser brukere som har meldt seg på åpent eller gjennom registrering, og det vil nå være et merke som indikerer antall ventende søknader. Vi har også innført et nytt filteralternativ som fører opp de ventende søknadene som standard.
 • Vi endrer standard organisasjon som velges ved oppretting av et malbrev som ikke er direkte knyttet til et fag. Hvis studenten bare er registrert på én skole, vil den skolen bli valgt som standard organisasjon. Hvis studenten er registrert på flere skoler, eller bare er registrert på en site, vil siten bli valgt som standard organisasjon.
 • Tidligere var det bare mulig for administratorer å legge foreldre til et barn. Nå er det også mulig å legge barn til en forelder.
 • Administratorer kan nå vise en brukers fag og prosjekter. Den nye fanen Prosjekter og fag er tilgjengelig på siden for redigering av brukere. Den lar administratorer på en enkel måte vise og administrere fag- og prosjektmedlemskap.
 • E-postvarslene som sendes til brukere om nye oppgaver og om nyheter og oppslag, er oppdatert.
 • Deltakere i diskusjoner kan nå svare på en diskusjon direkte fra siden med diskusjonstråden.
 • Det er nå mulig å endre hendelser i ressursbestillingssystemet selv om en ressurs er vedlagt.
 • Merket som varsler om nye meldinger i den personlige menyen, er nå også synlig på skjermer med mindre oppløsning.
 • I listen med svar i oppgaveverktøyet er Vis-lenken helt til høyre koblet til det innsendte svaret, men de fleste brukere vil konsentrere seg om navnet på deltakeren. Vi har nå gitt denne lenken mindre viktig status, og Vis-lenken får det fokuset den krever.

Korrigeringer

En rekke problemer er korrigert, og dette er de viktigste (PDF-fil, bare på engelsk).▲ Til toppen


29 comments (Add your own)

1. Reidar Madsen wrote:
Hei, Er det riktig, og planlagt (?), at man ikke lenger kan se innholde i alle kalenderelementene på en dag uten å klikke på hver og enkelt av dem? Hvis dette er riktig blir det mer tungvint for elevene (og oss) å få oversikt over sin dag. Det vil i så fall være et klart tilbakeskritt. Reidar Madsen St. Hallvard vgs

12/05/2014 @ 23.30

2. Mette Midtskog wrote:
Hei, Helt enig med Reidar. Dette er et tilbakeskritt! Vi bruker kalenderen på den måten at forsjellige fag blir lagt inn på kalenderen, - og her ligger det endel tekst som både lærere og elever er avhengig av å lese. Dette lar seg ikke lese nå, med mindre vi klikker inn på hver "aktivitet". Det hadde muligens løst seg ved at kalenderen var delt inn i flere bolker enn bare 2 halvtimer pr. time. mvh Mette Midtskog Nordby ungdomsskole, Ullensaker kommune (Øvre Romerike)

12/05/2014 @ 23.30

3. Tommy Klausen wrote:
Flott med DropBox integrasjon, men det hadde vært enda bedre med en integrasjon mot OneDrive ettersom dette er veldig godt knyttet opp mot MS Office. Vel, jeg klarer meg inn til videre med DropBox, men jeg skulle gjerne sett at jeg fikk delt en hel OneNote Notatblokk på ItsLearning. Jeg kan dele enkeltfiler fra OneNote der, men jeg får ikke synkronisert alt der. Men uansett mange fine nye ting her.

12/05/2014 @ 23.30

4. Jo Inge Fjellstad wrote:
Mye fint her. Bra at kalenderen har fått et ansiktsløft, men fortsatt så får man ikke noen forhåndsvisning av (deler) av selve innholdet - det synes jeg må på plass! Fint om dere også følger opp med Google Drive (og gjerne OneDrive) i tillegg til Dropbox.

12/05/2014 @ 23.30

5. John Arthur Berg wrote:
Mette/Reidar: Vi skal forsøke å få tilbake beskrivelsen i kalendervisningen så raskt det lar seg gjøre. Det var en ikke-tilsiktet endring. Merk at det er gjort noen endringer i innholdsblokken som heter "Hendelser" - her vil du kunne se kommende aktiviteter med beskrivelse på en side. Den kan vises alle steder der det er innholdsblokker i itslearning. Tommy: Takk for innspill. Vi håper også å kunne introdusere støtte for OneNote og Gdrive en gang i fremtiden. I tillegg så ser vi faktisk på en mulighet for å kunne dele en onenote igjennom itslearning. Stay tuned. Mvh John Arthur Produktsjef twitter: @johnarthurberg

12/05/2014 @ 23.30

6. Andreas Kirkerud wrote:
We should be able to edit documents uploaded to itslearning without using directedit. You should make a plugin like the dropboxplugin, that makes itslearning appear as a Choice in the save/open dialogue in Office the same way dropbox and OneDrive is there. When you click its Learning you should have the same rights to edit and read files you have when you are in itslearning. It could be organized like \\it'slearning\fag\mappe\mappe\. I think many Schools will be able to save files in the cloud using Office 365, and i'm afraid it's Learning looses some of its point if you can't use it's Learning this way.

13/05/2014 @ 23.30

7. Thomas Engåvoll wrote:
Endringene i kalender er virkelig til det bedre. Nå går det faktisk an å bruke den uten å bli veldig frustrert over hvor lang tid det tar. Lenkene til planleggehndelsene er der, men synes ikke før en høder pekeren over. Det kan være nok til at mange ikke finner den. Nå mangler det bare at den kan synkroniseres med Outlook. Det går selvfølgelig an å eksportere iCal, men det blir litt mere prakk. Det jeg savner mest i it's er muligheten til å gi formativ vurdering direkte i testverktøyet. Slik det er nå må en lage en egen kolonne por en slik tilbakemelding og denne vil ikke være direkte koblet mot testen. Vil denne muligheten komme?

13/05/2014 @ 23.30

8. Jon Fraczak wrote:
Hi guys, I see to my surprise that you managed to break all linked elements by adding this new property named "view". As all our existing documentation and Google docs content is using the "link" property nothing is currently showing. Any workaround for this that will allow us to reset all linked content to this new "view" property? Kind regards, Jon Fraczak Vizrt

13/05/2014 @ 23.30

9. John Arthur Berg wrote:
Andreas: Dette er vi helt enig i, vi jobber med å få bort directedit og få den erstattet med en browserbasert editor. En del arbeid er alt gjort og vi håper å kunne introdusere en løsning i høst. Thomas: Når det gjelder lenke mellom aktiviet og planleggerhendelsen så burde den være mer synlig. Vi kommer nok til å rette på dette i neste oppdatering. Vi har sett på synkronisering med Outlook ut over iCal, men det blir litt kanskje litt for komplekst for den vanlige bruker til å ha stor nytteverdi. Vi planlegger forøvrig en større oppdatering av testverktøyet på slutten av året. Hvis tiden strekker til så håper vi å få inn formative vurderinger i denne oppdateringen.

13/05/2014 @ 23.30

10. John Arthur Berg wrote:
Jon: We need more information on this, I will ask support to contact you.

13/05/2014 @ 23.30

11. Gaute Øvrebekk wrote:
Jeg la inn en regelmessig hendelse, men den kommer bare opp en gang.

13/05/2014 @ 23.30

12. Jon Fraczak wrote:
John Arthur: We have made manual updates to all our content that use the "Add File or Link" option. All our linked content used properties under the "Add File or Link"'s "Link" tab. Under the "Link" tab you have settings like "Open with" and "Open in". The "Open with" setting previously only had a "Link" option, now it also has a "View" option. Previously the "Link" option allowed us to set "Hide link". This feature is now only available with the "View" option. Hence, as the "Link" option does not allow you to set "Hide link" this probably caused our links to not show (at all)... Anyways, we have now edited all of them and set all links to use "View", "Existing window" and "Hide link". No need to contact us. Regards, Jon

13/05/2014 @ 23.30

13. Fredrik wrote:
Fant ikke ut om dette var en funksjon, men jeg tipper at det ikke er det: Synkronisere hele fag mot dropbox. Så jeg som deltaker i fag kan ha hele faget synkronisert automatisk ned mot min pc uten at jeg trenger å laste ned en og en fil :-)

13/05/2014 @ 23.30

14. John Arthur wrote:
Fredrik: dropbox integrasjonen kan kun benyttes til å laste filer inn i itslearning fra en dropbox konto.

14/05/2014 @ 23.30

15. Siri Ringdal wrote:
Ved innlevering av oppgaver har jeg brukt funksjonen legg til kommentar. Elevene mine leverer inn mange documenter til her innlevering og denne funksjonen var grei å bruke til å legge inn kommentarer i dokumentene. Dokumentene ble deretter lagt inn som kommentarfilen til eleven. Hvor er denne funksjonen nå etter oppdateringen?

14/05/2014 @ 23.30

16. Ole Marius Svendsen wrote:
FIks nettbrett utgaven av Itslearning. Hver gang du trykker på skjermen blir du sendt automatisk 100% ned på siden. Dette er ugunstig siden du gjerne trenger å se litt nedfor synsområdet på skjermen. SLik det er nå er itslearning mer eller mindre uburukelig på nettbrett og android med den buggen

14/05/2014 @ 23.30

17. Eilif wrote:
Hei! Når får vi tilbake beskrivelsene i kalendervisningen? Slik situasjonen er nå er det både tungvindt og vanskelig å skaffe seg oversikt over leksene i kalenderen. Lansering av programvareoppdatering kloss opp i eksamensperioden er høyst kritikkverdig når oppdateringen ikke engang fungerer slik den burde. Mye misnøye blant elevene. Håper dere kan gjøre noe med dette så snart som mulig. Mvh. Eilif valler videregående skole

14/05/2014 @ 23.30

18. Thor-Egil Aarvik wrote:
Bedre og mer oversiktlig visning - men at vi fortsatt ikke kan se "overskriften" i en kalenderoppføring, men kun navnet på kalenderen, gjør at kalenderen er helt ubrukelig til vårt bruk. Dette er helt steinalder! Thor-Egil Aarvik IKT-veileder, Røyse skole, Hole kommune

14/05/2014 @ 23.30

19. John Arthur Berg wrote:
Siri: Se informasjon fra vår support rundt dette: http://support.itslearning.no/entries/61567063-Rediger-filinnhold-mangler-i-Oppgavebesvarelser Ole Marius: Send gjerne litt mer informasjon på e-post om nettbrett/android versjon så kan vi undersøke nærmere og gi deg tilbakemelding. Eilif/Thor-Egil: Vi prøver å få tilbake beskrivelsen i dagsvisningen i kalenderen i løpet av morgendagen. Rettelsen er for tiden under testing.

14/05/2014 @ 23.30

20. Ståle Tømmerås wrote:
Når blir det mulig for elevene å levere en besvarelse via integrasjon med dropox (senere onedrive, gdrive)? Slik jeg ser det nå begrenses denne funksjonen til Legg til fil/peker?

16/05/2014 @ 23.30

21. Lars-Jacob Hove wrote:
Hei Ståle, Det er riktig at dropbox med denne releasen er begrenset til fil/lenke. Vi arbeider nå med å utvide funksjonaliteten til andre steder av itslearning. Oppgaveverktøyet er førsteprioritet og vi jobber med det nå. Vi satser på å ha dette enten i en av de to neste releasene dette året.

17/05/2014 @ 23.30

22. Vidar Bruun wrote:
Er det slutt på muligheten for å redigere filer over ITS L?

19/05/2014 @ 23.30

23. Luca wrote:

20/05/2014 @ 23.30

24. Lars-Jacob Hove wrote:
Hei Vidar, Hvis du tenker på problemet med direkteredigering av kommentarer i oppgaveverktøyet, er dette en kjent feil vi arbeider med å løse på svært kort sikt. Hvis det var noe annet, kan du utdype?

20/05/2014 @ 23.30

25. Jarle wrote:
Hei :) når kommer det en its-app for mobil? Med grunnleggende og kjekke tjenester som kalendervisning, pushvarsler for meldinger i innboks og nye innlegg i fagene mm.

20/05/2014 @ 23.30

26. Elisabeth wrote:
Har ventet lenge på at elevene får mulighet til å laste opp filer fra ipad til its Learning via feks. dropbox. Men hvordan skal elevene laste opp filer og levere oppgave sine via ipaden? Finner ingen dropboxfunksjon hos elevene når de skal levere inn oppgaver. Da er vi like langt. De fleste lærerne har uansett pc i tillegg, det har ikke elevene.

20/05/2014 @ 23.30

27. Lars-Jacob Hove wrote:
Elisabeth: Mulighet for å laste opp fra Dropbox til blant annet oppgaveverktøyet er noe vi konkret jobber med nå.

20/05/2014 @ 23.30

28. Vidar Bruun wrote:
Redigering. Før kunne jeg laste opp et office dokument og velge om jeg ville redigere eller lagre det. Etter redigereing gikk det an å laste opp den nye versjonen. På denne måten kan flere lærere i et fag legge til eller endre noe i et dokument. F.eks hvis en lager halve ukeplanen og en annen skal legge til sin halvdel. Nå må vi lagre på maskina og laste opp nye versjon, slette den gamle, hver gang vi ønsker å gjøre endringer. Dette er tungvint og mer arbeidskrevende! Ønsker den funksjonen tilbake

20/05/2014 @ 23.30

29. Nikolai Nyegaard Serkland wrote:
Hei, Når man skal skrive en melding på ItsLearning, er du nødt til å søke etter brukernavnet til den du skal sende melding til om du ikke kan det utenat, og når du klikker på knappen for å søke etter personer, åpnes et nytt vindu opp. Der kan du søke etter personer, og velge dem, hvor et nytt vindu åpnes opp. Deretter kan du trykke på "Send Melding" knappen, hvor et nytt vindu åpnes opp, hvor du kan skrive en melding. Når du er ferdig med å skrive meldingen, har du 3 individuelle vinduer oppe, samt det originale meldingsvinduet som ikke ble brukt. For mobilbrukere ville også et eget vindu komme opp for å skrive inn teksten i meldingen som er i et annet vindu. Dette er høyst unødvendig og tungvint, og skulle gjerne blitt "fikset".

21/05/2014 @ 23.30

Add a New Comment


code
 

Comment Guidelines: No HTML is allowed. Off-topic or inappropriate comments will be edited or deleted. Thanks.

Kurs Videogalleri Kontakt oss