Kontakt oss
RSS Feed

Programvareoppdatering mai 2015

Årets første oppdatering inneholder en ny oppgaveliste for lærere, kommentarfunksjon for oppslag, og en rekke andre nyheter og forbedringer.

Ny gjøremålsliste for lærere

For at lærerne skal få en god og enkel oversikt over hva de skal gjøre, introduserer vi nå en ny liste som viser alle oppgaver og gjøremål fra favorittmerkede fag. Listen viser aktiviteter med nye eller oppdaterte innleveringer. I tillegg kan lærerne se om det er leverte oppgaver som må vurderes. Vi har også oppdatert oppfølgingslisten i fagene.

Studenter og elever kan kommentere på oppslag i fag

Som en del av det kontinuerlige arbeidet med å styrke itslearning som en kommunikasjonsplattform, har vi nå gjort det mulig for studenter og elever å kommentere på oppslag i fag. Kommentarfunksjonen er aktivert som standard, men lærerne kan slå kommentarer av med et enkelt klikk.

Medieopptak virker nå på iOS-enheter

Nå kan du spille av medieopptak som er tatt opp med de innebygde lyd- og videoopptakerne på iOS-enheter. Merk at itslearning ikke kan spille av opptak gjort før denne oppdateringen, men medieopptak gjort etter denne oppdateringen vil kunne spilles av på nesten alle enheter.

Kategorivekting i vurderingsoversikten

Tidligere har kategoriene i vurderingsoversikten blitt vektet likt som standard. Nå vil gjennomsnittet være basert på hver individuelle vurdering dersom vekting ikke er valgt.

Tilpassede aktiviteter og gjøremål

Tilpassede aktiviteter vises nå i gjøremålslisten uavhengig av om en leveringsfrist er satt.

Flytting av systemmeldinger

Historisk sett har vi brukt meldingssystemet til å sende meldinger, varsler og andre systemgenererte beskjeder. Følgende varsler vises nå som personlige meldinger i stedet:

  • Når en elev legger til en kommentar på en fraværsoppføring (fraværssystemet).
  • Meldinger om endringer i læringsmålarkivet som kan ha betydning for et fag.

Flere feltkoder for brevmaler

For at en skal kunne vise og dokumentere mer i eksempelvis varselbrev akn en nå legge inn felt koder i malene til disse brevene som vil hente for eksempel dokumentasjon om på fravær eller anmerninger som en del av brevet. Se en oversikt over kodene på brevmalsiden for administrator.

Fagkatalog

Det er nå mulig å filtrere fagene i fagkatalogen basert på organisasjonen som faget tilhører.

Økt skriftstørrelse

For å gjøre itslearning mer brukervennlig på større skjermer, har vi oppjustert skriftstørrelsen på tekst og overskrifter.

Søppelbøtte for administratorer

Administratorer kan nå slette alle elementene i papirkurven i én handling, uten å være begrenset til maksimalt 100 elementer per handling. For å gjøre det enklere å håndtere større volumer, er det også mulig å gjøre et søk og slette elementene i søkeresultatet.

Foreldre og foresatte synlig på profilkortene

Elevene kan nå se sine foreldre eller foresatte på profilkortet. Foreldre/foresatte er også synlig for de ansatte når de ser på profilen til en elev.

«Administrer arbeidsflyt» nå forbeholdt systemadministratorer

Brukerrettigheten «Administrer arbeidsflyt» er nå bare aktivert for systemadministratorer som standard.

Utgåtte funksjoner

Følgende funksjon har blitt fjernet:

  • Mitt dashbord

Følgende funksjon er planlagt fjernet i neste oppdatering:

  • Proxy-verktøy

Finpuss og forbedringer

VI har også gjort litt finpuss og forbedringer (PDF-fil, engelsk).

3 comments (Add your own)

1. Jo Inge Fjellstad wrote:
Hei,
Stemmer det at den nye gjøremålslisten for lærere bare er ment å finnes på det "personlige" dashbordet, dvs dashbordet man får opp ved klikk på eget navn i venstre meny? På vår site så har vi skoledashbord som standard dashbord for lærere, og vil tro at det er få som klikker innom det personlige dashbordet. Det er derfor ønskelig om gjøremålsblokka som finnes på skoledashbord viser gjøremål for lærere.

27/05/2015 @ 23.30

2. Anne Reiher wrote:
Hei, fint at elevene kan komentere på oppslag, men kunne dere lage et varselsystem sånn at jeg slipper å sjekke om en elev har kommentert på (tidligere) innlegg? Kan det vises i gjøremål?

11/06/2015 @ 23.30

3. Lasse Vik wrote:
Hei,
jeg synes også det er greit med kommentarfelt på oppslag, men vi har et ønske:
Vi bruker ofte itslearning til prøver, og for å forhindre at elevene kommuniserer, fjerner vi meldinger. Hvis ikke lærerne er oppmerksom på at elevene kan kommunisere i kommentarfeltet, vil de heller ikke tenke på å huke vekk denne muligheten. Kunne ikke denne avhukningen være standard, så slipper vi å løpe etter alle som glemmer det? Dermed vil valget være et bevisst valg for de som trenger det, i stedet for et påført valg enten du vil eller ei.

28/10/2015 @ 23.30

Add a New Comment


code
 

Comment Guidelines: No HTML is allowed. Off-topic or inappropriate comments will be edited or deleted. Thanks.

Kurs Videogalleri Kontakt oss