Kontakt oss

"Målet vårt er å finne dette potensialet i hvert enkelt barn, og å utvikle det"

Kristi Odéen, rektor, Apeltun SkoleHjelper lærerne å skape individuelle læringsveier for elevene

Grunnskole

Felles planer

Planleggeren i itslearning gjør det enkelt for lærere og skoleledelse å samle innhold som multimedia, oppgaver, tester og annet undervisningsmateriell som knytter elevenes interesser og kompetansemål sammen. Fag kan deles på tvers av skolen eller i kommunen, noe som er med på å lette arbeidsbyrden knyttet til planlegging og tilrettelegging.

Hjelper lærerne å skape individuelle læringsveier for elevene

Meningsfulle vurderinger

Innebygde verktøy for vurdering slik som testverktøy, undersøkelse, avstemninger, blogg og diskusjonsforum gir mange måter å jobbe med formativ vurdering. Det blir lettere å få tak på elevenes styrker, svakheter og interesser for bedre å kunne tilpasse opplæringen.

Foreldreportal

Enkelt tilrettelagtforeldresamarbeidmed en egen pålogging til en foreldreoversikt hvor de får automatiske oppdateringer av barnas planer, arbeid, utvikling og fravær

Kompetansemål

I itlsearning kan fagansvarlige raskt og enkelt knytte planer, ressurser, oppgaver og vurderinger til kompetansemål direkte fra læreplanen eller lokale læreplaner.

Videregående skole

Felles planer

Planleggeren i itslearning gjør det enkelt for lærere og skoleledelse å samle innhold som multimedia, oppgaver, tester og annet undervisningsmateriell som knytter elevenes interesser og kompetansemål sammen. Fag kan deles på tvers av skolen eller i kommunen, noe som er med på å lette arbeidsbyrden knyttet til planlegging og tilrettelegging.

Meningsfulle vurderinger

Innebygde verktøy for vurdering slik som testverktøy, undersøkelse, avstemminger, blogg og diskusjonsforum gir mange måter å jobbe med formativ vurdering. Det blir lettere å få tak på elevenes styrker, svakheter og interesser for bedre å kunne tilpasse opplæringen.

Kompetansemål

I itslearning kan fagansvarlige raskt og enkelt knytte planer, ressurser, oppgaver og vurderinger til kompetansemål direkte fra læreplanen eller lokale læreplaner.

itslearning er kostnadseffektiv

itslearning tar ansvaret for daglig drift, vedlikehold og brukerstøtte for læringsplattformen. Ingen lokale installasjoner, ikke noe lokalt vedlikehold – det betyr lavere totalkostnader.

Høyere utdanning

itslearning tas i bruk

Ved itslearning-læresteder brukes plattformen aktivt. Mens en typisk læringsplattform har en gjennomsnittlig bruk på 20 %, bruker så mange som 80-90 % itslearning innen ett år etter implementeringen!

itslearning er faktisk enklere

Lærere som har brukt andre læringsplattformer, sier det tar betraktelig kortere tid å opprette et fag i itslearning. 

itslearning er kostnadseffektiv

itslearning tar ansvaret for daglig drift, vedlikehold og brukerstøtte for læringsplattformen. Ingen lokale installasjoner, ikke noe lokalt vedlikehold – det betyr lavere totalkostnader.

Kurs Videogalleri Kontakt oss