Kontakt oss
RSS Feed

Seks nye teknologier som kan forandre utdanningen

Hvilke nye teknologier vil gjøre seg gjeldende på feltet utdanning de neste fem årene? Her er seks teknologier å se opp for.

Om NMC

The New Media Consortium (NMC) er en internasjonal ideell forening av læringsfokuserte organisasjoner som er dedikert til oppdagelse og bruk av nye medier/teknologier. Foreningens horisontrapporter anses over hele verden som betimelige og pålitelige informasjonskilder til nye/fremvoksende teknikker på feltet utdanning.
2011 Horizon Report K-12 Education tar for seg de teknologiene som mest sannsynlig vil gjøre seg gjeldende på feltet utdanning de neste fem årene. Rapporten ble frigitt av New Media Consortium i samarbeid med Consortium for School Networking. Den identifiserer seks nye teknologier som kan utvide de tilgjengelige verktøyene for lærere – uten å øke kostnadene. Alle disse teknologiene har potensiale til å endre måten lærere, elever og instutisjoner fungerer på.

Teknologier som kommer snart (om ett år eller mindre)

Kontinuerlig fremgang for tjenester levert via internett

Nettskyen har eksistert en stund, men det er ikke før i det siste at tjenester levert via internett har begynt å gjøre seg gjeldende innen utdanning. Hvordan vil nettskyen påvirke undervisning og læring? Ifølge rapporten fjerner tjenester levert via internett de restriktive lisensieringsbestemmelsene, de høye kostnadene og det høye vedlikeholdet som er forbundet med tradisjonell programvare. Som følge av dette har skoler og universiteter nå rask og enkel tilgang til fiks ferdige undervisnings- og læreapplikasjoner direkte på internett. Dette øker antallet tilgjengelige digitale verktøy på feltet utdanning dramatisk.

Utvide pensum ved hjelp av mobile enheter

Mobile enheter gjør det allerede i dag mulig for studentene å studere hvor og når de vil. I takt med at Androids notatblokkenheter gir Apples iPad kamp på mobilmarkedet, vil ytterligere utdanningsprogrammer vil utviklet og forbedret – f.eks. e-bøker, kommentarverktøy og applikasjoner for opprettelse og sammensetting. Dette vil øke studentenes når som helst-/ hvor som helst-tilgang til pensumet ytterligere.

Teknologier som kommer om en stund (to til tre år)

Spillbasert læring

Spillbasert læring har gjort store fremskritt fra mellomskoletrinnet og oppover, men lider fortsatt under mangelen på gode utdanningsbaserte spill. Utviklere av utdannelsesapplikasjoner strever for å holde tritt med på teknologien som brukes i spill, men etter hvert som flere skoler inkluderer spill i klasserommet, vil utviklerne komme i kapp.

Åpent digitalt innhold, gratis for alle

Åpne tekstbøker har en rekke fordeler, inkludert reduserte kostnader og rask tilpasning til ny informasjon. (Ett eksempel er Free High School Science Texts, skrevet av oppnevnte eksperter for svakerestilte skoler i Sør-Afrika.) Da bøkene kan leses online, vil lærerne snart kunne velge blant nytt innhold nesten hver dag.

Teknologier som kommer på sikt (fire til fem år)

Personlige læringsomgivelser

Personlige læringsomgivelser leveres ofte via læringsplattformer. Studentene gis kontroll over fremdriften til læringen og måten læringen skal skje på. Studenter som tar i bruk personlige læringsomgivelser, vil kunne utvikle sine egne «ressursbibliotek» og således inkludere materiale som passer læringsstilen deres.

Individuell undervisning med læringsanalytikk

Læringsanalytikk kan høres kjedelig ut, men evnen til å overvåke og svare på studentenes akademiske prestasjon gir store fordeler for lærere og studenter. Til nå har læringsanalytikk fokusert på å identifisere studenter som står i fare for å ryke ut av et fag. Men denne teknologien har også potensiale til å hjelpe lærerne med å fastslå den mest effektive pedagogiske tilnærmingen for bestemte læringsstiler samt differensiere instruksjonen i forhold til den enkelte

Les hele rapporten

Du kan se hele 2011 Horizon Report K-12 Education her.

No comments (Add your own)

Add a New Comment


code
 

Comment Guidelines: No HTML is allowed. Off-topic or inappropriate comments will be edited or deleted. Thanks.

Kurs Videogalleri Kontakt oss