Kontakt oss
RSS Feed

Slik kan du opprette effektive individuelle utviklingsplaner med itslearning

Individuelle utviklingsplaner hjelper elevene til bedre å forstå og ta ansvar for sin egen læring, men hvordan gjør du disse utviklingsplanene effektive for elevene?

Ifølge forskning foretatt av professor John Hattie ved University of Auckland, er en av de viktigste faktorene for vellykket læring «selvrapportering», som Hattie definerer som elevens forståelse av egne aktiviteter og evnen til å forklare disse, samt eventuelle hull i forståelsen, for læreren sin.

Monika SolvigMonika Solvig, som er lærer ved Hop ungdomsskole i Bergen, bruker de individuelle utviklingsplanene i itslearning til å fremme selvrapportering blant elevene sine. Hvordan gjør hun så dette?

En femtrinnsmetode til effektive individuelle utviklingsplaner

Ifølge Monika er «refleksjon» det grunnleggende begrepet bak individuelle utviklingsplaner, og hun bruker en femtrinnsmetode for å gi elevene en sentral rolle.

1. Monika bruker læreplanen til å sette konkrete mål som elevene kan importere til sine individuelle utviklingsplaner. Elevene velger hvilke mål de vil fokusere på ved hjelp av tilbakemeldinger fra tidligere arbeid.

2. Eleven legger en realistisk og konkret plan for hvert mål, og legger ut jevnlige oppdateringer i sin individuelle utviklingsplan.

3. Monika, og eventuelt elevens foreldre, kan kontrollere elevens utvikling med jevne mellomrom, og legge til kommentarer eller spørsmål for å oppmuntre til refleksjon.

4. Når eleven oppnår et mål, dokumenterer hun resultatet i sin ePortfolio, og reflekterer over hvordan hun kom fram til det og hva hun har oppnådd. Igjen kan Monika legge til kommentarer for å oppmuntre til videre refleksjon.

5. Monika har en samtale om den individuelle utviklingsplanen med hver elev hvert semester. Ideelt sett bør eleven selv lede dette møtet, og vise resultatene sine og fortelle om målene for neste semester. Monika inviterer også foreldre til et møte med eleven hvert semester.

Virker individuelle utviklingsplaner?

– Det er faktisk veldig vanskelig å dokumentere effekten av individuelle utviklingsplaner, sier Monika. – Men undersøkelser viser at refleksjon rundt egen læring fungerer, og de individuelle utviklingsplanene bidrar til denne prosessen. Den beste dokumentasjonen har vi fra foreldre som har barn som har tatt steget over i videregående skole. De ser hvordan den refleksjonsevnen som barna utviklet gjennom arbeidet med individuelle utviklingsplaner, kommer til nytte når barna må ta større ansvar for utdannelsen sin.

Les mer om itslearnings verktøy for individuelle utviklingsplaner

No comments (Add your own)

Add a New Comment


code
 

Comment Guidelines: No HTML is allowed. Off-topic or inappropriate comments will be edited or deleted. Thanks.

Kurs Videogalleri Kontakt oss