Kontakt oss
RSS Feed

Snur klasserommet på hodet – får bedre resultater

Ville du våget å snu den tradisjonelle tavleundervisningen på hodet? Matematikk- og økonomilærer Anne Cathrine Gotaas fra Sandvika videregående skole mener det finnes gode alternative tilnærminger til det folk flest forbinder med klasseromsundervisning. Hun har siden 2007 brukt omvendt undervisning – eller «flipped classroom» – i klasserommet, og mener metoden gir bedre resultater for elevene.

Anne Cathrine Gotaas (photo: Øyvind Flatnes)

Mer tid til enkeltelever

Opplegget er i teorien enkelt: Hun spiller inn skjermvideoer med teorigjennomgang som blir lagt ut på itslearning. Elevene forbereder seg til timene ved å se videoene, og gjør oppgaver i klasserommet mens Anne Cathrine går rundt og veileder. Hun kan dermed bruke mer tid på enkeltelever, noe som gjør at hun får bedre tid til å veilede dem gjennom oppgavene og fylle eventuelle hull i forståelsen.

Anne Cathrine Gotaas
var en av to vinnere i konkurransen Best use of itslearning 2011 der lærere fra hele verden deltok (les artikkel fra prisutdelingen). Hun vant på bakgrunn av arbeidet som blir beskrevet i denne artikkelen. Den andre vinneren var Dee Kerwick-Chrisp fra Stortbritannia.

Siden videoene legges inn i tester og forklaringssekvenser i itslearning kan elevene samtidig teste sin egen kunnskap ved hjelp av oppfølgingsspørsmål.

– Testene og forklaringssekvensene blir ikke vurdert, de er kun ment som et verktøy for elevene, forteller Anne Cathrine. – Forklaringssekvensene brukes til å leie elevene gjennom et læringsløp, mens testene gir automatisk tilbakemelding på svarene. Ved å se på resultatene kan jeg se hvor elevene sliter med teorien, og kan planlegge tiden i klasserommet bedre, og ta tak i det de sliter med.

Videoene ligger også i en mappestruktur utenfor testene, slik at de er lett tilgjengelige for repetisjon.

Inspirert av NTNU

Hun fikk ideen til opplegget da hun tok matematikk som nettstudier ved NTNU i Trondheim i 2005. NTNU la ut undervisningsvideoer på itslearning som viste lærernes teorigjennomgang på tavlen. Dersom studentene trengte repetisjon, kunne de gå tilbake til itslearning for å øve.

– Denne metoden var nyttig for min egen del, sier hun. – Fordelen var at jeg kunne se gjennom teorien flere ganger. Jeg hadde sannsynligvis ikke klart å gjennomføre studiet dersom jeg kun måtte forholdt meg til læreboken.

Reddet fra stryk

To år senere fikk hun en klasse der tre–fire svake elever sto i fare for å stryke. Som en ekstrastøtte spilte hun inn videoer mens hun gjennomgikk regnestykker på papir.

– Opplegget fikk god respons, men det viktigste for meg var at alle elevene besto, sier Anne Cathrine.

Hun har nå forbedret metoden, og bruker nå gratisversjonen av Screencast-O-Matic til å ta opp video av skjermen. Hun har i dag video av alle deler av fagene hun underviser, men lager ikke nødvendigvis alle videoene selv.

– Andre har laget så mye bra at det ikke er nødvendig å lage alt selv, sier den engasjerte læreren. – Du finner gode videoer på for eksempel YouTube eller NDLA som kan sette rett inn i itslearning.

Effektivt, men krevende

I dag bruker Anne Cathrine omvendt undervisning i alle fag hun underviser i, men i spesielle tilfeller må det gjøres unntak. itslearning er blant annet et nyttig hjelpemiddel for å holde greie på hvor mange som har sett videoene. Etter en ferie oppdaget hun at bare 2 av 17 elever hadde vært innom og sett videoene. Hun valgte da å la elevene se videoene på skolen før de begynte på oppgavene.

Men hva er feil med tradisjonell klasseromsundervisning, der lærerne har hele klassens fulle oppmerksomhet under teorigjennomgangen?

– Mens klasseromsundervisningen krever at alle følger med, kan en video spoles tilbake. En av fordelene med omvendt undervisning er at de som ikke forsto alt ved første gjennomgang kan se gjennom teorien flere ganger. Men, for læreren er det mye mer krevende å gå rundt i klassen og veilede og hjelpe i en time enn det er å undervise på tavlen.

Hva med de umotiverte elevene, har de disiplin nok til å se videoene hjemme?

– Videoene legges på enkleste nivå, slik at alle bør kunne forstå dem. Jeg tror elever som ikke ser videoene hjemme heller ikke hadde gjort annet arbeid hjemme. Noen av dem får lite utbytte av klasseromsundervisningen uansett. Nå kan de i hvert fall gå tilbake og se videoene når de er på skolen.

Men dersom videoene er enkle, hvordan blir de flinkeste stimulert?

– Jeg bruker ofte nivådifferensierte grupper der elever på samme nivå jobber sammen og prøver seg mot hverandre. En annen fordel er at de flinkeste slipper å høre meg gjennomgå enkle ting på tavlen. De kan heller bruke tiden på utfordrende oppgaver. Er det noe de skjønner når de ser på videoene så kan de bare spole forbi og gå videre med oppgaver, avslutter Anne Cathrine.

Hør Anne Cathrine snakke om sin tilnærming til omvendt undervisning (engelsk tale):

No comments (Add your own)

Add a New Comment


code
 

Comment Guidelines: No HTML is allowed. Off-topic or inappropriate comments will be edited or deleted. Thanks.

Kurs Videogalleri Kontakt oss