Kontakt oss
RSS Feed

Ta en tur Down-Under for blandet læring

Trenger du en god grunn for å reise til Australia i sommer? Bli med meg og flere undervisningseksperter til VisibleLearningPlus-konferansen i Brisbane i juli.

Hvordan kan lærere praktisere synlig læring? Det kan du finne ut mer om på VisibleLearningPlus-konferansen i Brisbane i juli i år hvor flere undervisningseksperter, inkludert John Hattie og James Nottingham, vil forelese – og jeg vil lede en workshop.

VisibleLearningPlus-konferansen ønsker å bidra til at lærere og skoleledere kan øke sin kjennskap til hvordan de kan vurdere den innvirkningen de har på studentenes prestasjoner og læring. Konferansen inkluderer flere foredrag i tillegg til workshops knyttet til synlig læring.

Synlig læring er et konsept utviklet av John Hattie. Konseptet refererer til lærere som evaluerer det de gjør ut fra studentenes synsvinkel, og som tilpasser undervisningen slik at alle studentene har mulighet til å lykkes.

Blandet læring i klasserommet
På konferansen skal jeg lede en workshop som tar for seg hva som skjer når lærerne planlegger aktiviteter for blandet læring i klasserommet (dvs. kombinerer det virtuelle og det fysiske klasserommet), slik at man nyttiggjør seg det beste fra begge disse undervisningssfærene.

Jeg vil vise hvordan flere lærere utnytter denne arbeidsmåten – inkludert lærere som jeg har møtt i min forskning for itslearning.

Bestill en tur til Australia
Meld deg på en interessant konferanse i Brisbane, delta på min workshop og i samtalene om alle mulighetene med blandet læring i klasserommet.

Du kan lese mer om konferansen «Evidence, impact and action» og den workshopen jeg leder på: http://visiblelearningplus.com/conference-workshops?page=5

No comments (Add your own)

Add a New Comment


code
 

Comment Guidelines: No HTML is allowed. Off-topic or inappropriate comments will be edited or deleted. Thanks.

Kurs Videogalleri Kontakt oss