Kontakt oss
RSS Feed

Ut i verden med itslearning

Hvordan forholder skolen seg dersom elever blir tatt ut av skolen for å reise utenlands – for eksempel på ferie? Er det mulig å snu fraværet til noe positivt? Ja, mener Marit Spildo, som har laget et itslearning-basert opplegg som retter seg mot elever som reiser utenlands for kortere perioder

Marit har de ti siste årene arbeidet som kombinert lærer og logoped i Eidfjord, Ulvik og Granvin i Hordaland, og tar for tiden masterstudiet «IKT i læring» ved Høgskolen Stord/Haugesund. Underveis i masterstudiet har Marit utviklet prosjektet «Ut i verda», som er fag i itslearning myntet på elever som i løpet av skoleåret blir tatt ut av undervisningen for å reise utenlands. Hun så behovet for et slikt opplegg på bakgrunn av egne erfaringer.

– Lærer like mye av å reise 

– En elev i 6. klasse kom tilbake fra en ekstraferie med familien utenom skoleferien, og da jeg spurte hvor hun hadde vært svarte hun: «I syden, vel!» forteller Marit. – Eleven kunne ikke si noe om verken landet eller byen hun hadde vært i.

Marit Spildo var en av tre vinnere i kategorien Kreativ bruk av læringsplattform under Del og bruk-konferansen 2011. Hun var nominert på bakgrunn av sitt arbeid med prosjektet «Ut i verda».Ved et annet tilfelle da hun møtte en mor til en annen elev som skulle på to ukers ekstra ferie, kom det skarpt fra moren: «De lærer da like mye av å være ute og reise!» Marit hadde verken sagt eller ymtet frempå om noe annet, men på den tiden raste en diskusjon i media om nettopp dette. En av overskriftene var Rektoropprør mot ferier i skoleåret.

– Jeg tenkte med meg selv at, «ja, det kan de gjøre, men det skjer ikke alltid», sier Marit.

Dette var bakgrunnen til at Marit begynte arbeidet med «Ut i verda». Prosjektet ligger som et fag i itslearning, og elever som reiser på ferie i skoletiden får oppgaver knyttet til denne reisen. Prosjektet bidrar til læringsfokus mens eleven er på reise, samtidig som IKT som medium for læring i seg selv er motiverende for eleven.

Oppgaver i ferien

Oppgavene elevene får tilgang til på reise er forskjellig for ulike årstrinn, men prinsippet er det samme. Elevene får oppgaver i forkant og etterkant av reisen. En elev som brukte opplegget og som ikke hadde tilgang til internett, og dermed ikke itslearning, fikk likevel utbytte av opplegget på grunn av oppgavene i forkant og etterkant. Slik kan en legge til rette for god læring når elevene er på tur, og gjøre kunnskapene deres til læringsressurser både for medelever og lærere.

– Oppgavene er formet slik at eleven med familie kan holde på med vanlige ferieaktivitetene, men ha med seg notatblokk eller mobil og digitalkamera på dagtid, mens de bruker et par timer ved PC-en om kvelden eller morgenen, til for eksempel å sette sammen en fotofortelling.

Siden itslearning krever brukernavn og passord slipper foreldrene å være skeptiske til at bilder og lignende havner åpent på nett. En annen fordel med itslearning er at elevene kan delta i diskusjonsforum med lærere og medelever underveis i ferien – uten at det havner åpent på Internett.

Positive foreldre

Marit forteller at målet med prosjektet er å komme i møte elevenes og foreldrenes behov for feriering i skoletiden, og snu skolepersonalets eventuelle negative holdning. Kunnskapene som elevene tilegner seg utenom skolen skal verdsettes og gi et viktig bidrag til skolefellesskapet.

Men, hva sier foreldrene om at barna deres må gjøre skolearbeid i ferien?

– Opplegget er ikke godt utprøvd enda, men de de som har prøvd det har vært positive. Det legges opp til at læringsaktivitetene skal være både morsomme og nyttige for hele familien, avslutter Marit.

Les mer om andre vinnere og nominerte fra Del og bruk

2011:

2010:

No comments (Add your own)

Add a New Comment


code
 

Comment Guidelines: No HTML is allowed. Off-topic or inappropriate comments will be edited or deleted. Thanks.

Kurs Videogalleri Kontakt oss