Kontakt oss
RSS Feed

Utdanningsekspert: - Endring er vanskelig, men nødvendig

Apple-sjef sier at lærerne er nødt til å åpne mer opp for teknologi i klasserommet

- Lærerne har ikke tid til teknologi. De ønsker å bruke det, men de har det for travelt i hverdagen, så de faller ofte tilbake til gamle mønstre, forteller Stephanie Hamilton, sjef for strategiske utdanningsløsninger i Apple Inc.

- Problemet er at lærerne ikke helt vet hva teknologien dreier seg om, sier hun. - De må være i stand til å se hvordan de kan utnytte teknologien, og hvor dette kan føre dem.

Hamilton foreleste for 400 lærere og skoleledere fra hele Norge på itslearnings årlige brukerkonferanse den 23. april.

Hun snakket om utdanningsteknologien generelt og tok opp temaer som mobile enheter i klasserommet og den endrede lærerrollen i den digitale tidsalderen.

Hamilton, som selv har undervist i 19 år, sier at lærerne nøler med å åpne opp for teknologien, blant annet fordi undervisning er en disiplin der man stadig må tenke risikobegrensning. I foredraget pekte hun på utfordringer som lærerne har i forhold til teknologi, men hun understreket også fordelene med det virtuelle klasserommet.

Teknologi i klasserommet gir elevene tidsnødvendige ferdigheter, bedrer resultatene, skreddersyr utdanningsløsningene og sikrer en tilpasset opplæring. I nettbaserte lærebøker kan elevene for eksempel lettere merke viktige avsnitt og notere i margen enn tilfellet er for papirbøker.

Teknologien endrer undervisningsrollen. Før i tiden så lærerne på elevene som "blanke ark" som skulle fylles med informasjon. I dagens klasserom kan elevene bruke mobile enheter til selv å søke opp rykende fersk informasjon.

- Informasjonsmengden tredobles hver gang du går inn i en time, sier Hamilton.

- Lærerne kan ikke bli innholdseksperter. De må forklare sammenhengen. Vi underviser ting, men vi underviser ikke betydningen av tingene.

- Det handler ikke om å pugge noe og så undervise i det, det handler om å sette informasjonen i kontekst. Vi må legge mer vekt på den kontekstuelle betydningen.

Hun fortalte videre at i stedet for å hente stoff om lov og rett fra en lærebok, kunne lærerne heller tatt en runde på nettet og funnet stoff om den arabiske våren og fokusert på emnet tyranni og despoter.

Lærerne må selv innta en "elevrolle" og etablere et toveissamarbeid med elevene.

- Hva har lærerne for lite av? Og hva har elevene for mye av? Tid. Utnytt det elevene allerede vet.

Hamilton fortalte at fremveksten av mobile enheter i klasserommet har ført utdanningssektoren tilbake til 1500-tallet, da alle elever hadde en personlig lærer.

- Teknologien åpner for individuell læring, sier hun.

- Nekter man elever teknologi, er det som å forsøke å stanse en tsunami med håndflatene.

Hvis vi ikke får inn mer kreativitet og nyskapning i skolen, forbereder vi alle disse elevene på en virkelighet som ikke lenger eksisterer.

Anbefalt lesning fra Stephanie Hamilton

  • Clayton Christensen, Curtis W. Johnson and Michael B. Horn: Disrupting Class: How Disruptive Innovation Will Change the Way the World Learns.
  • Chuck Schwahn and Bea McGarvey: Inevitable: mass customized learning.
  • Daniel H. Pink: Drive.
  • Chip Heath: Switch: How to Change Things When Change Is Hard.

No comments (Add your own)

Add a New Comment


code
 

Comment Guidelines: No HTML is allowed. Off-topic or inappropriate comments will be edited or deleted. Thanks.

Kurs Videogalleri Kontakt oss