Få veiledning fra våre pedagogiske rådgivere

itslearning ønsker at lærere skal spare tid, få mer motiverte elever og oppnå økt læring i klasserommet. Ledere skal få bedre oversikt og kunne bidra til å oppfylle målene organisasjonen har satt, samtidig som effektiv bruk skal gi en enklere hverdag for administrativt personell. Med over 10 års erfaring med opplæring, rådgivning og pedagogisk støtte knyttet til IKT og utdanning, kan våre pedagogiske rådgivere være gode samarbeidspartnere i videreutvikling av digitale ferdigheter i enhver organisasjon.

Implementering og økt bruk

Digitale ferdigheter er den femte grunnleggende ferdighet, og vi tror at selve grunnlaget for at arbeid med IKT i norske skoler skal kunne gjenspeile de krav som bl.a. læreplanen setter, er at man arbeider kontinuerlig med ulike digitale verktøy. Vi tror at implementering og opplæring må sette fokus på undervisning og pedagogiske læringssituasjoner. Et av målene med en implementering av itsearning er å vise hvordan læringsplattformen kan bidra til dette.


Strategisk satsning på IKT/ itslearning

Som et alternativ til tradisjonelle kurs, tilbyr itslearning langsiktige kompetanseutviklingsprosjekter tilknyttet IKT/itslearning. Prosjektene kan gjennomføres når en kunde har kjøpt itslearning og ønsker vellykket implementering av læringsplattformen i egen organisasjon, eller når en eksisterende kunde ønsker å øke den pedagogiske bruken av itslearning

Tilpasset rådgivning og site-gjennomgang

Er du usikker på hvordan dagens status egentlig er, eller ønsker å få råd om videre arbeid og utvikling av egen site? Få en gjennomgang av hvordan deres site er satt opp, og komme med tilbakemelding på videre fokusområder. Finner vi noe som bør rettes opp i, kan vi selvsagt også hjelpe til med å gjennomføre endringene.

Pedagogisk support

Er du usikker på hva som er mulig å gjøre i læringsplattformen? Har du lyst på gode innspill på hvordan du kan arbeide med konkrete pedagogiske aktiviteter gjennom itslearning? Våre pedagogiske rådgivere kan hjelpe deg til å finne en god løsning som passer dine aktiviteter.

Ønsker du veiledning for din skole?

Ta kontakt med våre pedagogiske rådgivere.

Kurs Videogalleri Kontakt oss