Kontakt oss

”itslearning gir meg verktøy og mulighet til å differensiere undervisningen på en effektiv måte, og elevene får stimulerende formativ vurdering.”

Magali Raffin
lærer, Lycee Jean Moulin


itslearning støtter vurdering for læring

Vurdering for læring

Vurdering er en sentral del av undervisningen, og riktig utført kan den bygge bro mellom undervisning og læring. Vurdering tjener to formål: Å bruke elevens reaksjon til å forbedre undervisningen, og til å oppfordre eleven til å reflektere over egen læring.

Tilpass undervisningen til elevens behov

ved å samle inn formativ informasjon fra elevene ved hjelp av undersøkelser og avstemning.

Hjelp elevene til å nå sine individuelle mål

Når elevene får tydelige læreplanmål, samt hyppige, konstruktive tilbakemeldinger og mulighet til å vurdere eget arbeid og arbeid gjort av medelever, øker prestasjonene. itslearning gir læreren mange muligheter for å tilpasse undervisningen til behovet til hver enkelt elev slik at de lettere kan nå sine mål. 

 


 

Definer klare suksesskriterier

ved å erstatte karakterer med vurderingsskjema med kriterier knyttet opp mot oppgaven og læreplanmålene.

Tilbakemeldinger - skriftlig, muntlig eller audio/visuell

alternativer gir læreren mulighet til å gi raskere og mer nyanserte tilbakemeldinger til elevene.

La elevene ta ansvar for egen læring

Ved å gi elevene mulighet for egenevaluering, gir du dem mer ansvar og eierskap til egen læring. Dette gjør læringen mer meningsfylt, og økende engasjementet blant elevene. Blogger og ePortfolioer i itslearning lar elevene reflektere over egen læring og motivere dem til å nå sine individuelle mål.


La elevene være læringsressurser

Tilrettelegg for samarbeid mellom elevene med prosjektbasert gruppearbeid, og elev-vurdering som lar elevene lære av hverandre. Blogger og diskusjonsfora støtter medelevs-vurdering, og alternativer for å tilpasse papirbaserte aktiviteter, for eksempel opptak av data til online oppgaver, bidrar til å gjøre samarbeid mer effektiv og sporbar.


Kurs Videogalleri Kontakt oss