Kontakt oss
RSS Feed

Vurdering for læring med itslearing

Forskning viser at systematisk arbeid med vurdering for læring kan gi økt læringsutbytte for elevene, noe som gjør det til et viktig satsingsområde i skolen. Vi har snakket med itslearnings vurderingsekspert Inger Alice Andersen om mulighetene for vurdering for læring i itslearning. Men, hva er egentlig vurdering for læring?

Inger Alice Andersen
er utdannet allmennlærer med etterutdanning i elevvurdering fra Høgskolen i Lillehammer. Før hun kom til itslearning jobbet hun i ungdomsskolen i 13 år. Gjennom yrkeskarrieren har hun fokusert mye på vurderingsarbeid, og har etter hvert utviklet et brennende engasjement for vurdering.
Inger Alice viser til professor Dylan Wiliam når hun forklarer begrepet vurdering for læring. Wiliam definerer vurdering for læring som «informasjon av høy kvalitet som blir samlet inn av lærerne når undervisningen pågår slik at de kan justere læringen for å bedre dekke studentenes læringsbehov.» 

Det handler med andre ord om det du gjør når du er sammen med elevene, og at vurderingsarbeidet skal ha et læringsfremmende formål. 

– Vi som er lærere vurderer mange oppgaver, prøver og fremføringer, men vi bør kanskje spørre oss om læringseffekten står i forhold til arbeidsmengden vi legger ned i dette, sier Inger Alice. – Kanskje bruker vi for mye tid og energi på å vurdere i etterkant av en læringsprosess, og for lite på å vurdere underveis?

Ikke tidkrevende

Mange lærere forbinder vurderingsarbeid med skjemavelde og mye skriftlig dokumentasjon, men det trenger slett ikke å være slik. Kroppsøvingslærere er ofte gode på vurdering for læring – ofte uten å vite om det selv. Dette er fordi de er bevisste på å skape mestringsfølelse og gi gode tilbakemeldinger, i tillegg til konkrete råd om hvordan en øvelse kan gjøres bedre ved hjelp av små justeringer. Læreren fungerer som en trener, mer enn som dommer. Det aller viktigste vurderingsarbeidet foregår altså underveis, og ikke etter at elevene er ferdige med læringsarbeidet.

– Selvsagt skal vi fortsette å vurdere resultater og gi elevene våre grundige tilbakemeldinger på større arbeider, men vi må ikke glemme at vurdering for læring handler om noe mer enn dette, forklarer Inger Alice. – De fleste lærere driver med vurdering for læring i en eller annen form, men ofte kan dette vurderingsarbeidet bli mer systematisk og målrettet.

Mange tror vurdering for læring er arbeidskrevende og stjeler mye tid, men det trenger ikke å være slik. I kursene viser Inger Alice blant annet hvordan lærerne kan legge til rette for andre metoder i undervisningen.

– Det handler ikke om å gjøre mer, men å gjøre ting på nye måter. Etter hvert vil man kunne oppleve at dette faktisk er tidsbesparende. Det viktige er å frigjøre tid til undervisningsplanlegging og kontakt med elevene, og det er noe de fleste lærere ønsker.

itslearning og vurdering for læring

Lærere trenger ulike metoder for å kartlegge hva elevene kan og avdekke eventuell manglende forståelse underveis. Her kan itslearning bidra med gode verktøyer. Når elever bruker itslearning aktivt i læringsarbeidet får læreren mye informasjon som kan brukes til å endre retning eller justere undervisningen. Det handler ofte om å stille de gode spørsmålene som avdekker hva elevene har forstått.

Elevaktivitet er sentralt i vurderingsarbeidet, og itslearning har mange muligheter for både egenvurdering og hverandrevurdering. Mange lærere kjenner til verktøyene i itslearning, men trenger innspill på hvordan de kan brukes kreativt i forhold til vurdering for læring. Inger Alice viser hvordan itslearning kan brukes som en læringsressurs for elevene, blant annet ved å la dem lage tester, vurdere hverandre ved hjelp av diskusjonsverktøyet, skrive logger og bruke lyd og video.

Samarbeid med Sandnes kommune

I 2010 satte Utdanningsdirektoratet i gang en ny satsing på vurdering for læring som skal vare fram til 2014. Skoleeierne er delt inn i puljer, og Sandnes kommune var blant skoleeierne som ble plassert i pulje 1.

– Jeg tok kontakt med Sandnes kommune, og vi opplevde at vi hadde nøyaktig den samme innfallsvinkelen til vurderingssatsingen. Den praktiske bruken i itslearning passet som hånd i hanske med det de var ute etter, sier Inger Alice.

Hun tilbød kommunen et utviklingsprosjekt som blant annet innebar kursing og oppfølging av lærerne. Ønsket var å bidra til en mer læringsfremmende vurderingspraksis ved å bruke itslearning på nye måter. Sandnes kommune tente på ideen, og satte i gang et prosjekt med ni skoler som får spesiell oppfølging av Inger Alice. Hun vil holde jevnlige samlinger og besøke skolene.

– Lærerne forventer, og får, et prosjekt som handler om vurdering for læring, ikke itslearning – selv om itslearning blir brukt som et redskap for å nå målet, sier Inger Alice.

No comments (Add your own)

Add a New Comment


code
 

Comment Guidelines: No HTML is allowed. Off-topic or inappropriate comments will be edited or deleted. Thanks.

Kurs Videogalleri Kontakt oss