itslearning - læringsplattform

nav-wrap-img

Vurderingsarbeid - vurdering for læring

Du får konkret innblikk i praksis der målet er å samle inn bevis på elevers læring. Dette for å kunne gi veiledning og vurdering, og for å tilpasse undervisningen bedre. Du lærer konkrete arbeidsmåter som gjør deg i stand til å dra nytte av verktøy i itslearning og andre web. 2.0-verktøy.


Du lærer:

  • Mulighetene for å tilpasse karakterskalaer til faget/innleveringer.
  • Bruke lyd- og videoopptak til innlevering/tilbakemelding.
  • Integrering av nyttige verktøy.
  • Praktisk bruk av test 2.0.
  • Bruk av undersøkelser.
  • Bruk av konferanse.
  • Bruk av diskusjonsforum.
  • Bruke grupper i forbindelse med prøver, annen vurdering og gruppearbeid
    (tilpasset opplæring)


Kursholder er Bjørn Helge Græsli.
Bjørn Helge er lektor ved Kristen Videregående i Trøndelag, der han underviser i norsk, engelsk og samfunnsfag. Han har lang erfaring med vurderingsarbeid og holder kurs og foredrag i forbindelse med Udir sin satsning på Vurdering for læring. Han er en meget aktiv itslearning-bruker og itslearning er navet i hans vurderingsarbeid med elevene.

Forkunnskaper/målgruppe
Kurset passer for lærere som jobber i ungdomsskolen og videregående.

Tid
09:00 – 15:00

Pris: kr. 3900,- inkluderer kaffe/te og lunsj