Kontakt oss
RSS Feed

Webkamera gir nye muligheter i itslearning

Visste du at du kan spille inn videoklipp i itslearning, og sette videoene inn i ressursene du lager? En del lærere lar til og med elevene spille inn undervisningsvideoer, og erfaringene er at elevene lærer stoffet bedre – og har det gøy mens de holder på.

Kay Ronny Dahl er kontaktlærer for 7. trinn på Stabbursmoen skole i Trondheim kommune. Som del av en pilot der formålet var å prøve ut video i pedagogiske opplegg har han brukt videoopptaksfunksjonen i itslearning med godt resultat. Trondheimslæreren legger vekt på elevmedvirkning i fagene han underviser, og har tidligere brukt prosjektfunksjonen i itslearning for å øke elevmedvirkningen.

Lar elevene være lærere

Etter at han oppdaget opptaksfunksjonen har han funnet en ny læringsmetode, blant annet i matematikkundervisningen. Kay Ronny setter av perioder i semesteret der elevene selv skal være lærere. Han lot elevene lage en serie korte opptak for ulike matematiske emner som del av forberedelsene til heldagsprøve i matematikk.

– Elevene sier de lærer stoffet mye bedre nå ettersom de må faktisk forklare eksemplene selv, forteller han. – En fin bonus er også at elevene er veldig ivrige og synes det er morsomt.

Kay Ronny ser også andre fordeler med bruk av videoopptaksfunksjonen. I en klasseromssituasjon kan webkameraet brukes til å filme undervisningen og legge klippet ut på itslearning.

– På den måten kan elever som er borte følge med på hva som skjedde på skolen den dagen, og elever som trenger ekstra repetisjon kan se videoen på nytt igjen. Mulighetene er mange! sier han entusiastisk.

Hvordan komme i gang?

Tips
Ved opptak av arbeid på papir er det viktig å sikre god kontrast mellom det som skrives og papiret. Bruk en mørk tusj og skriv på hvitt papir. Det samme gjelder ved filming av arbeid på tavle. God kontrast er viktig. Ved filming av objekter bør man gå tett innpå for å få frem detaljer. Sørg for god belysning.
Morten Fahlvik, lærer og markedsresearcher hos itslearning, mener det er positivt at elevene blir aktive og medvirkende i undervisningen.

– De fleste skoleforskere og pedagoger påpeker at elevmedvirkning har positiv innvirkning på elevenes læring, sier han. – Dette fører til at elevene må jobbe med tematikken på en annen måte, sammenlignet med passiv tavleundervisning der læreren tegner og forklarer. Engasjement og eierskap henger sammen. Vi ønsker engasjerte elever, og det kan man oppnå om elevene får anledning til å være produktive.

Men hvordan kan opptaksfunksjonen brukes på best mulig måte? I itslearning kan videoklipp settes inn overalt, men Morten mener det kan være lurt å la elevene legge inn videoene i en diskusjon i et fag. På den måten sikrer en at alle får tilgang til videoene, og det blir minimalt med arbeid for læreren å sette i gang et opplegg siden alle elever i utgangspunktet har lese- og skrivetilgang til diskusjoner.

Noen lærere vil kanskje synes at videoopptakeren i itslearning er noe enkel, og ønsker derfor å benytte seg av mer avanserte løsninger. Ifølge Morten er det en bevisst strategi at videoopptakeren er lite komplisert.

– Videoopptakeren i itslearning forutsetter ingen kunnskaper om videoproduksjon for web, hvordan filer lastes opp eller legges inn som del av en tekst, forteller han. – Vi har gjennomført piloter som viser hvor nyttig en lavterskel videoinnspillingsfunksjon er. Men vi har også lagt til rette for lærere med høy IKT-koompetanse som ønsker å benytte mer avansert verktøy. Disse kan ta opp video med andre verktøy, og bruke «embed»-funksjonen til å sette inn videoklippene i en faglig kontekst i itslearning.

Viktig med godt kamerautstyr

De fleste webkamera er enten integrert i skjermen på bærbare maskiner, eller kan festes på skjerm med et klips. Dette gjør det vanskelig for mange å filme noe annet enn dem som jobber på datamaskinen. Kay Ronny har brukt Hues HD webkamera, som er et fleksibelt «plug and play»-kamera med innebygd mikrofon. Det vribare hodet gjør det mulig å filme objekter som ligger på et bord, eller filme en fremgangsmåte på papir, eller arbeidsprosess, for eksempel hvordan en setter en gjærdeig.

Bedre videokvalitet fra april 2012

Basert på tilbakemeldinger fra brukerne har vi nå forbedret videokvaliteten i itslearning, blant annet med bedre oppløsning som gjør at bildet blir skarpere. Nå ligger alt til rette for at du kan lage gode ressurser i itslearning. Les mer om hvordan du spiller inn lyd og video i onlinehjelpen.

No comments (Add your own)

Add a New Comment


code
 

Comment Guidelines: No HTML is allowed. Off-topic or inappropriate comments will be edited or deleted. Thanks.

Kurs Videogalleri Kontakt oss