Kontakt oss
RSS Feed

Whitepaper: Det kombinerte klasserommet

Hvordan kan man utnytte de mulighetene teknologien gir til å forbedre læringsopplevelsen?

I dette innlegget får du en sniktitt i vår nyeste whitepaper, som for første gang introduserer «det kombinerte klasserommet». Det kombinerte klasserommet er en metodisk integrasjon av de hjemmebaserte, skolebaserte og nettbaserte læringsarenaene. Kombinasjonen er en dynamisk teori som hjelper alle lærere som bruker itslearning (pluss lærere som ikke bruker plattformen, men som bruker web 2.0-verktøy) til å utforme arbeidet sitt basert på undervisningsmåtene i det 21. århundret.

Vår whitepaper tar for seg noen av de mulighetene teknologien gir, og viser hvordan enkelte lærere benytter dem i det pedagogiske miljøet, i noe vi refererer til som det kombinerte klasserommet.

Det ideelle kombinerte klasserommet handler om å bruke tilgjengelig teknologi for å fremme læring ved å kombinere synlig læring, kombinert læring, og formativ vurdering – tre av dagens mest populære undervisningsteorier.

Synlig læring
Synlig læring er et konsept utarbeidet og utviklet av John Hattie, professor i pedagogikk ved University of Melbourne: I synlig læring er instruksjonene utformet slik at lærerne forstår hva studentene har oppfattet og forstått. Lærerne gir denne informasjonen tilbake til studentene, så de vet hva de skal gjøre for å komme videre.

Kombinert læring
Som nevnt i vår whitepaper har blandet læring ingen klar definisjon, men én av de mest omfattende analysene kommer fra den pedagogiske forskeren Michael B. Horn ved Innosight Institute: Blandet læring er et formelt pedagogisk program hvor studentene delvis lærer gjennom overlevering av innhold og veiledning på nett, med en viss grad av studentkontroll over tid, sted, fremgangsmåte og/eller tempo, og delvis som veiledet undervisning i det fysiske klasserommet.

Formativ vurdering
Formativ vurdering medfører å gi studentene kontinuerlig og rettidig tilbakemelding på arbeidet deres, slik at de tydelig kan se hvor de er i læringsprosessen og hva de trenger å forbedre.

I vår whitepaper vil du:

  • få vist potensialet i det kombinerte klasserommet
  • lære hvordan det kombinerte klasserommet kan muliggjøre synlig læring og formativ vurdering
  • finne to illustrerende kasus – med detaljerte eksempler og instruksjoner – hvor lærerne benytter det kombinerte klasserommet i bruken av kombinert læring

Hva karakteriserer det kombinerte klasserommet?

Det fysiske klasserommet kan være kaotisk, og selv de mest engasjerte elevene mislykkes ofte i å huske all informasjon som blir presentert der. Det kan være vanskelig for lærerne å finne tid til å imøtekomme behovene til hver enkelt student i klasserommet.

Det kombinerte klasserommet gir deg mulighet til utvidede aktiviteter lenge etter at selve klasseundervisningen er avsluttet, slik at du kan strekke ut tiden og engasjere studentene på nytt i det arbeidet de har gjort i klassen. På samme måte kan det kombinerte klasserommet være et viktig verktøy hvis du ønsker å gi forberedende undervisning før starten på en time eller et fag.

Kombinerte klasserom kan også brukes til å gi løpende tilbakemelding til studentene. Studentene kan levere inn arbeidet sitt på nettet og få kommentarer og råd før neste time. De kan lese kommentarene dine i nettbaserte diskusjoner og blogger mellom timene. Du kan tilpasse de opprinnelige undervisningsplanene dine slik at de er bedre tilpasset studentenes behov. Siden undervisning er en dynamisk prosess, er det nødvendig med tilpasning.

I tillegg gir det kombinerte klasserommet studentene mulighet til å reflektere over svarene før de responderer, noe som gjør at sjenerte studenter kan delta i nettbaserte diskusjoner som de kanskje ikke ville vært med på i det fysiske klasserommet.

Hvorfor bruke en læringsplattform i det kombinerte klasserommet?

Det finnes mange tilgjengelige nettbaserte læringsverktøy, fra systemer spesielt utformet for læring til sosiale nettverkssider som Facebook, men læringsplattformen (eller LMS) forblir det mest egnede alternativet.

Læringsplattformer brukes av lærere fordi:

  • De er utformet slik at de er tilpasset læringsprosessene, og hjelper lærerne til å administrere «logistikken» i undervisningen.
  • De er sikre. Ingen informasjon eller noe studentarbeid blir offentliggjort.
  • De gir omfattende rapporter. Lærerne får en oversikt over alle karakterene for hver student gjennom faget i tillegg til individuelle prestasjoner for hver aktivitet.
  • De gir samlede rapporter og informasjon. Lærerne får et holistisk bilde av prestasjonene til hver enkelt student på tvers av fag, emner og ferdighetsområder.

Følg med for å lese vår kommende whitepaper om det kombinerte klasserommet! Ønsker du å bli varslet om publiseringen, kan du melde deg på her.

No comments (Add your own)

Add a New Comment


code
 

Comment Guidelines: No HTML is allowed. Off-topic or inappropriate comments will be edited or deleted. Thanks.

Kurs Videogalleri Kontakt oss